Thông tư 03/2019/TT-BNV brei thau cambaih urang hu taduan mek tame ngak công chức oh tapa pakacah palih ruah ngan haong urang hu bằng tốt nghiệp đại học tagok saong hu takik abih 5 thun ngak bruk di dom bruk ngak hu trình độ đào tạo đại học tagok hu brei thau di Paka 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP hu pasiam veik, pabak di Khoản 11, Paka 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP .

Tui nan, klaak quy định ka bruk palih ruaj oh tapa thi tuyển ngan haong: urang tốt nghiệp thủ khoa di dom sang bac đại học dalam negar; urang tốt nghiệp đại học, hadei di đại học loại giỏi, xuất sắc di negar langiu.

Dom urang hu taduan mek tame ngak công chức oh tapa thi tuyển meng harei 1-7-2019 hu quy định yau ini:

- Viên chức dalam dom jabat sự nghiệp công lập, hu blaoh tukvak ngak viên chức ginup 5 thun (60 bilan) tagok, kuhria meng tukvak hu palih ruah tame viên chức (oh kuhria tukvak ngak iak).

- Urang mbang jien bilan dalam gah lực lượng vũ trang (quân đội, công an) saong urang ngak bruk cơ yếu, hu tukvak ngak bruk meng ginup 5 thun (60 bilan) dalam lực lượng vũ trang atau ngak bruk cơ yếu kuhria meng tukvak hu quyết định palih ruah chính thức tame quân đội, công an atau di dom kapul nyaom di lực lượng cơ yếu.

- Urang daok ngak Akaokh HĐTV, Akaok công ty, Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng di công ty TNHH Một thành viên kayua Karja khik iek 100% phun jien điều lệ atau urang hu brei nao ngak lambaok binah phun jien rik daong dalam nan hu (Akaok HĐQT, Akaok HĐTV, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc) di doanh nghiệp Karja pal labaih 50% phun jien điều lệ, hu tukvak ngak bruk đóng BHXH bắt buộc meng ginup 5 thun (60 bilan), oh kuhria tukvak ngak iek./.

  

Điểm mới về tuyển dụng công chức, viên chức

Từ tháng 7-2019, việc tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng. TM PL và CS tuần này, mời quý vị cùng tìm hiểu Quy định chi tiết về các trường hợp được tiếp nhận làm công chức, viên chức không qua thi tuyển:

Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định chi tiết trường hợp được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Theo đó, bỏ quy định về tuyển dụng không qua thi tuyển đối với: Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài.

Các trường hợp được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển từ ngày 1-7-2019 được quy định như sau:

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự).

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 5 năm (60 tháng) trong lực lượng vũ trang hoặc làm công tác cơ yếu tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu.

- Người đang giữ chức danh, chức vụ (Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty, Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) tại công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc người được cử làm đại diện phần vốn góp bao gồm (Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc) tại doanh nghiệp Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ, có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc từ đủ 5 năm (60 tháng), không tính thời gian thử việc./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân