Thông tư 21 thun 2019 di Mentri Pato megru ka Quy chế khik iek, chứng chỉ dalam gah pato megru quốc dân hu ba tame pandar meng harei 15-1-2020. Kadha Hukum negar saong rai diuk harei ini khaol drei duah thau ka asal kadha praong di Thông tư 21, dalam nan, njauk caik hatai nan lac hu pabak bruk njauk mek gilac, tah klaak văn bằng, chứng chỉ “kayua lỗi di jabat hu thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ”:

Harak văn bằng - chứng chỉ

Asal kadha hu vak angaok bằng tốt nghiệp THCS, THPT, TCSP, CĐSP saong chứng chỉ di gah pato megru quốc dân tui mẫu kayua Akaok Mentri Pato megru patabiak. Akhar vak angaok văn bằng, chứng nan lac sap Yuan. Meyah văn bằng, chứng chỉ hu vak pabak sap negar langiu ye njauk vak ka nyu njauk saong lagaih haong asak kadha sap Yuan, akhar di nyu sit jang akhar sap Yuan.

Mentri Pato megru in phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ di gah pato megru quốc dân tui số lượng tut angan di dom jabat hu thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ.

Labik pato megru ĐH saong labik pato gru pato hu in phôi chứng chỉ di gah pato megru quốc dân tui mẫu kayua Akaok mentri Pato megru ba tabiak. Mẫu phôi chứng chỉ njauk payua harak pathau khan tagok Mentri pato megru, jabat khik iek tapak, công an tỉnh, bal dalam Trung ương labik pato megru caik trụ sở chính.

Thông tư jeng vak cambaih, labik pato megru ĐH eng drei thiết kế mẫu, in phôi văn bằng pato megru đại học. Labik pato giáo viên in phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng tui mẫu kayua Mentri Pato megru ba tabiak saong hu brei pabak biểu tượng, bingu hala in angaok văn bằng.

Bằng tốt nghiệp THCS kayua akaok duk Pato megru cấp; bằng tốt nghiệpTHPT kayua akaok sở Pato megru cấp; bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng sư phạm kayua urang dang akaok labik pato giáo viên nan  cấp; văn bằng giáo dục ĐH kayua giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng... cấp văn bằng di trình độ tương ứng cấp.

Langiu di nan, Mentri pato megru hu pabak bruk taduan mek veik, tah klaak văn bằng, chứng chỉ dut haong dahlau diah. Cambaih laih, 6 bruk văn bằng, chứng chỉ njauk taduan mek gilac, tah klaak nan lac: kayua hu bruk bleik saleik dalam bruk palih ruah, pakacah, bac megru, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án atau bleik saleik dalam bruk ngak hồ sơ piah hu cấp văn bằng, chứng chỉ; cấp ka urang oh ginup điều kiện; kayua urang oh hu thẩm quyền cấp; njauk tẩy xóa, pasiam veik; brei ka urang karei pandar; kayua lỗi di jabat hu thẩm quyền cấp văn bằng,chứng chỉ.

Thông từ ini hu ba tame pandar meng harei 15/1/2020./. 

Urang lang: Jasi-14/1

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân