Pathau mikva saong taong abih gauk! Raja-ei bahrau tabiak Nghị định 146/2018/NĐ-CP brei thau cambaih laih saong tacei pato jalan peih ngak dom paka di Hukum bảo hiểm y tế (BHYT), dalam nan brei thau ka yaom jien đóng BHYT. Kadha sarak bahrau adit ini, khaol dahlak likau khan dom asal kadha praong di Nghị định 146 piah ka mikva thau hu yaom jien đóng bảo hiểm y tế bahrau, hu tabiak pandar meng harei 1-12-2018:

       Tui nan, yaom jien đóng BHYT yaok bilan samu 4,5% jien bilan di urang ngak; samu 4,5% jien lương hưu, trợ cấp lahik pren ngak ngan haong urang mbang lương hưu, trợ cấp lahik pren ngak yaok bilan.

Yaom jien đóng BHYT di manuac urang blei BHYT tui yaok baoh sang nan lac: urang camereip đóng samu 4,5% yaom jien bilan cơ sở; urang ka dua, ka klau, ka pak đóng samu 70%, 60%, 50% yaom jien đóng di urang ka sa; meng urang ka lime nao đóng samu 40% yaom jien đóng di urang ka sa.

Daok yaom jien daong meng kadung jien karja, meng harei 1-12-2018, kadung jien karja daong 100% yaom jien đóng BHYT ngan haong urang daok dalam baih sang jaik kathaot daok di dom huyện kathaot; daong takik abih 70% yaom jien đóng HBYT ngan haong urang daok dalam baoh sang jaik kathaot; daong takik abih 30% yaom jien đóng BHYT ka anek saih, sinh viên, urang dalam baoh sang ngak nong, ngak glai, ngak ikan saong ngak sara hu mức sống trung bình.

Urak ini hu jaik 80% urang hu thẻ BHYT tut angan pasang iek ruak akaok mereip di tuyến y tế cơ sở (tuyến huyện lac 47%, tuyến xã lac 33%). Dom mbang manuac urang pasang iek ruak BHYT di y tế cơ sở lac jaik 70%. Ralo balai y tế xã, phường hu salih bahrau jalan ngak, ngak siam bruk pasang iek ruak akaok meti ka bhap bani.

Gah y tế hu pambuak haong dom labik pabak brei jru, padang cơ sở dữ liệu ngan haong labaih 20.000 janih jru. Hu peih bruk khik iek hồ sơ pren yava tal yaok urang bhap bani daok di ralo puk palei, yam tal peih ngak grauk labik dalam negar./.

 

 

Ban hành mức đóng bảo hiểm y tế mới

 

      Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó quy định mức đóng BHYT. Tiết mục "Chính sách mới" tuần này, chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính của Nghị định 146 để bà con nắm được mức đóng bảo hiểm y tế mới  áp dụng từ ngày 1/12/2018:

Theo đó, mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động; bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Mức đóng BHYT của đối tượng nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình là: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Về  mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, từ ngày 1-12-2018, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo; hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng HBYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.
Hiện có khoảng 80% người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở (tuyến huyện là 47%, tuyến xã là 33%). Số lượt khám, chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở đạt khoảng 70%. Nhiều trạm y tế xã, phường đã đổi mới hoạt động, làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Ngành y tế đã kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, thiết lập cơ sở dữ liệu đối với trên 20.000 loại thuốc. Đã triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe đến từng người dân ở nhiều địa phương, tiến tới thực hiện trên phạm vi toàn quốc./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân