HLV Park Hang Seo 

Akaok negar Nguyễn Phú Trọng bahrau hu vam taom gaok cử tri dom quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội) dahlau di mbang nyaom ka 8, Quốc hội khóa XIV. Di van taom gaok, cử tri brei mboh hatai bui sambai anak bruk cakrok patagok kinh tế, xã hội di taneh aia dalam tukvak tapa, abih di nyu lac kinh tế patagok glaong, rai diuk bhap bani hu salih bharau; brei mboh hatai jia tame bruk jak jeng di mbang nyaom ka 8 Quốc hội khóa XIV ngan haong rilo asal kadha prong. Ndom biai nao mai haong cử tri ka bruk đối ngoại, dalam nan hu kadha Biển Đông, Tổng Bí thư, akaok negar Nguyễn Phú Trọng khang panuac lac, dom hagait ndih tame độc lập chủ quyền, taong abih bhum taneh ye oh nhân nhượng, min nyuak xử lý siam talei pambuak bruk di pacang khik độc lập, chủ quyền, taong abih bhum taneh saong khik kajap môi trường hòa bình, grap tanat piah cakrok patagok taneh aia.

 

Di Hà Nội, UB Bangsa bahrau peih mbang nyaom ka sa mBan Tổ chức kuhria caga ka nyom roya pakat negar dom bangsa takik (DTTS) Việt Nam mbang ka II thun 2020. Tui kuhria, tukvak peih nyaom roya lac di bilan 4 atau bilan 5/2020, di Pasak nyom biai pakat negar (di ban ine Hà Nội), ngan saong 1.700 urang. Akaok Mintri, Chủ nhiệm UB Bangsa Đỗ Văn Chiến khan lac, Nyom roya mbang ini daok brei mboh saong pok meyaom prein yava rik daong praong di bhap bini dom DTTS dalam bruk patruh eik patrun kathaot, padang ngak palei pala bahrau, taong yaom dom bruk ngak, dom sarak bangsa, pok meyaom dom kapul nyaom, menuac urang naih gheih dalam bhap bini dom DTTS.

 

Biar harei 15/10, pak bal Vinh, tỉnh Nghệ An peih bruk pok meyaom 200 urang lambaok nan lac urang hu angan je dalam bhap bani urang bangsa takik daok di dom huyện bum ceik dalam tỉnh. Ini lac mbang ka 2, tỉnh Nghệ An peih bruk pok meyaom urang hu angan je dalam bhap bani dom bangsa takik. Nan lac dom taha akaok palei, akaok puk, akaok bản, Bí thư chi bộ thôn, bản, akaok but pajaih, urang dahlau diah ngak bol lin pal phao krong, urang padeih hưu, urang ngak mbang naih joiy – dom kareih camin ba akaok nao dahlau dalam bruk peih ngak dom jalan ba sarak di Đảng, adat hukum di Karja Nhà nước. urak ini bhum urang bangsa takik saong bhum ceik tỉnh Nghệ An hu 252 xã, 1.339 puek palei, meblah 14,7% bhap bani dalam tỉnh. Dom thun tapa, kinh tế - xã hội bhum urang bangsa takik di Nghệ An dak harei dak grap tanat saong cakrok patagok, dalam nan hu bruk ngak saong labik dang prong di kapul urang hu angan je. 

 

Tui danak dak bruk ngak thun 2019 di mBan tacei jalan pakat negar ka pacang caga tham nhũng (Ban Chỉ đạo), biar harei 15/10, di Hà Nội, Kapul ngak bruk kayua ong Võ Văn Thưởng, UV Mintri Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, akaok mBan Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban tacei jalan pakat negar ka pacang caga tham nhũng pan akaok kapul, hu ngak bruk haong rayo sap ndom VN ka bruk pasang iek, jhul patagok bruk pacang caga tham nhũng. Brei panuac tamat mbang ngak bruk, akaok mBan Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng taong yaom pathau khan bruk pacang caga tham nhũng di rayo sap ndom VN hu pabak bruk ba tabiak, peih tabiak jalan piah brei panuac saong taong yaom cambaih laih. Akaok mBan Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng hu ba tabiak dom kadha njauk ngak di Đảng ủy, mBan Giám đốc Rayo sap ndom VN di anak tal. Tui nan, rayo njauk patagok jang bruk pacang caga tham nhũng tui jalan ngak lac: oh hu vùng cấm, oh hu ngoại lệ, yaom lac urang nan lac thei, ngak bruk hagait. Ini jeng lac jalan tacei ka taong abih dom cơ quan báo chí.

 

Melam kabroi 15/10, di bảng G vòng loại World Cup 2022 bhum Á, đội tuyển Việt Nam jayak đội po sang Indonesia ngan haong tỷ số 3-1. Ini lac jayak hu rilo cổ động viên caong mong. Dua jayak gam gam anak ĐT Malaysia saong ĐT Indonesia hu daong ka gru saih HLV Park Hang Seo yam tagok pakat 97 dunya. Tapa 3 mbang caoh ngan haong dom đối thủ dalam khu vực Đông Nam Á, gru saih HLV Park Hang Seo meda gaok đối thủ mai meng Tây Á nan lac các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất angaok mblang Mỹ Đình vào ngày 14/11.

 

Sa urang kumei Việt Nam oh brei tame saong pacap tabaiak truh Australia kayua ba tui ralow pabui oh ka tuk tasak tame taneh ia ini dalam tuk daok hu rilo suh sah ka bruk mbuan njom mbak jit tả pabui châu Phi. Bruk nan rah tabiak di mblang kapal haoh pakat dunya Sydney. Piah khik caga dom gah ngak nong, raong glang dalam taneh ia jeng yau urang blei mbang, rajaei Australia khang tangin ngan saong dom urang ngak suan adat nhập cảnh, dreih yau bruk di urang kumei nan.

 

Harei ini 16/10, Hạ viện Mỹ buh phiếu ngan haong 1 sarak di 2 đảng cagar veik quyết định di Tổng thống Đô nan Trăm (Donald Trump) ba bol lin Mỹ tabiak truh Đông Bắc Xiri. Bruk buh phiếu ngan haong sarak ini brei mboh bruk njuak hatai dalam quốc hội Mỹ lac bruk ngak di Tổng thống Trump ngak cuang kandah tal kein laba di Mỹ dalam khu vực saong daong ka dom đối thủ di Mỹ dalam nan hu karja Hồi giáo, Nga saong Iran. Jeng dalam harei, Nhà Trắng hu daa dom urang pala akaok quốc hội saong thành viên dom ủy ban mao gaok Tổng thống Trump puah ginum biai ka chiến dịch quân sự di Thổ Nhĩ Kỳ pak Xiri. 

 

Harei 15/10, kapul cứu hộ hu mek dom máy xúc piah rok haluk, patau piah duah dom urang metai hadei di glut jaleih taneh di gah meraong Ethiopia ngak brei takik di abih 22 urang metai. Jaleih taneh rah tabiak di huyện Konta (Côn-ta), dalam bhum dom bangsa gah meraong di harei 13/10 hadei di tuk hajan praong dalam 10 maong. Dalam dom urang metai, hu 9 urang kumei saong 6 uraniah. Tal urak ini, gah chức năng bahrau duah mboh 17 urang metai. Gah an ninh daok ba dom sang tabiak truh labik nan kayua huac hajan meda hu dalam dom harei tal mbuan ba tal bala dreih yau nan./.

 

Lang tapa sap Yuen

Trang tin chiều thứ tư ngày 16-10

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có cuộc tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội) trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.  Tại cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt kinh tế có mức tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện; bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng. Trao đổi với cử tri về quan hệ đối ngoại nói chung, trong đó có vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ không bao giờ nhân nhượng, nhưng phải xử lý tốt mối quan hệ giữa bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

 

Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức họp phiên thứ nhất Ban Tổ chức công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020. Theo dự kiến, thời gian tổ chức Đại hội vào tháng 4 hoặc tháng 5/2020, địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), với số lượng trên 1.700 đại biểu. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho rằng, Đại hội lần này tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS.

 

Chiều 15/10, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ vinh danh 200 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các huyện miền núi của tỉnh. Đây là lần thứ 2, tỉnh Nghệ An tổ chức vinh danh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó là những Già làng, Trưởng thôn, Trưởng bản, Bí thư chi bộ thôn, bản, Trưởng dòng họ, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, người sản xuất giỏi-những tấm gương tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hiện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An có 252 xã, 1.339 thôn, bản, chiếm 14,7% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Nghệ An từng bước ổn định và phát triển, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ người có uy tín.

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), chiều 15/10, tại Hà Nội, Đoàn công tác do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam về nội dung kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, tạo điều kiện để có nhận xét và đánh giá cụ thể. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã nêu một số yêu cầu đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thời gian tới. Theo đó, Đài cần phát huy tối đa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên tinh thần: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, công việc gì. Đây cũng là tư tưởng chỉ đạo cho tất cả các cơ quan báo chí.

 

Tối qua 15/10, tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-1. Đây là chiến thắng được nhiều cổ động viên mong đợi và các cầu thủ đã không phụ lòng người hâm mộ. Hai chiến thắng liên tiếp trước ĐT Malaysia và ĐT Indonesia  đã giúp thầy trò HLV Park Hang Seo vươn lên hạng 97 thế giới. Khép lại 3 trận đấu với các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á, thày trò HLV Park Hang Seo sẽ so tài với đối thủ từ Tây Á là các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11.

 

Một người phụ nữ Việt Nam đã bị từ chối nhập cảnh và bị trục xuất khỏi Australia vì mang theo thịt lợn chưa được nấu chín vào nước này trong bối cảnh đang có những quan ngại về nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi. Vụ việc trên xảy ra tại sân bay quốc tế Sydney. Để bảo vệ các ngành nông nghiệp, chăn nuôi trong nước cũng như người tiêu dùng, Chính phủ Australia sẵn sàng mạnh tay với các trường hợp cố ý làm trái các quy định nhập cảnh, tương tự như trường hợp người phụ nữ nêu trên.

 

 Hôm nay 16/10, Hạ viện Mỹ  bỏ phiếu đối với một nghị quyết lưỡng đảng phản đối quyết định của Tổng thống Đô nan Trăm (Donald Trump) rút quân đội Mỹ khỏi Đông Bắc Xiri. Việc bỏ phiếu đối với nghị quyết này thể hiện sự đồng thuận trong quốc hội Mỹ rằng quyết định của Tổng thống Trump đã làm phương hại tới lợi ích của Mỹ ở khu vực và trợ giúp cho các đối thủ của Mỹ bao gồm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Nga và Iran. Cùng ngày, Nhà Trắng đã mời các lãnh đạo quốc hội và thành viên các ủy ban chủ chốt tới gặp Tổng thống Trump để thảo luận về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Xiri. 

 

Ngày 15/10, đội cứu hộ đã dùng các máy xúc để đào đống đất, đá nhằm tìm kiếm thi thể các nạn nhân sau khi vụ lở đất xảy ra tại miền Nam Ethiopia khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Lở đất xảy ra tại huyện Konta (Côn-ta), thuộc vùng các dân tộc phương Nam ngày 13/10 sau khi mưa lớn kéo dài 10 giờ đồng hồ. Trong số nạn nhân, có 9 phụ nữ và 6 trẻ em. Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy 17 thi thể.  Lực lượng an ninh đang tiến hành sơ tán một số hộ gia đình do lo ngại mưa sẽ tiếp tục trong những ngày tới gây nguy cơ xảy ra thảm họa tương tự./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân