Thun 2019, darak pasa sang danaok taneh riya ban raya HCM rah tapa vaktu kan kandah tuk rilo danak dak oh peih ngak hu kayua oh ka salah dom harak adat. Gam tui di nan, taneh riya di pasak ban raya dak harei dak takik, yaom sang dak harei dak glaong. Dalam vaktu nan, bhum tapen ban raya saong dom tỉnh taphia nan hu kuhria mboh lac meda chrieh chrai tagok dalam thun 2020.

 

Dom huyện bhum tapen yau Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn jeng daok hu biak rilo taneh riya

 

Tui Tiến sỹ Sử Ngọc Khương, chuyên gia gah sang danaok taneh riya, tốc độ đô thị hóa di ban raya HCM daok rah tabiak biak samar, peih tabiak meng gah maraong blaoh mbaiy tapa gah Timur yau ye dom quận 2, 9, Thủ Đức. Labik pasak ban raya jeng katin, giniuk min di dom huyện bhum tapen yau Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn jeng daok hu biak rilo taneh riya. Ong Khương brei thau dom kan kandah di darak pasar ban raya HCM kayua gah pabak danak dak bahrau patrun lac bruk lagaih ka dom tỉnh jaik taphia yau ye Đồng Nai, Bình Dương, Long An kayua daok hu rilo taneh riya yaom biar jang, langiu di nan cơ sở hạ tầng, jalan mbak daok hu ngak pasiam daok jeng sa labik hu rilo urang đầu tư, urang blei. 

Bruk blei sang danaok, taneh riya di bhum tapen ban raya HCM lac jalan nao hu rilo siam lagaih ka dom urang hu jien takik. Min, paih patrun dom khat lahik, Tiến sĩ Sử Ngọc Khương jeng hu panuac kakei bhap bini saong urang đầu tư njauk sangka tal bruk cak rok patagok di hạ tầng xã hội. Ngan haong dom gah patagok danak nak, njauk kuhria tal yaom kaom paih mbuan pablei: “Hạ tầng kỹ thuật drei meda ngak jalan mbak, siam lagaih. Daok hạ tầng xã hội yau sang bac, sang bet, y tế ye bhap bini jeng biak caik hatai sangka. Daok jien duah hu di bhap bini di labik nan ginup piah blei hu sangha oh, dom gah patagok danak dak bất động sản njauk hu dom pandap panda lagaih haong dom urang blei ini.”

Daok gah doanh nghiệp, muk Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Đại Phúc Land mboh lac dom sang danaok taneh riya bhum tapen daok dalam labik atah pasak ban raya HCM meng 15km tal 20km. Urak ni buh jien tame đầu tư di bhum pasak meda gaok oh takik kan kandah kayua  taneh riya daok takik saong yaom biak glaong, ba tal bruk cak rok patagok dom danak dak sit sot, kurang mbuan lagaih.

Tui muk Hương, darak pasar sang danaok taneh riya bhum tapen daok hu rilo urang đầu tư caik hatai. Pagap yau labik gah Timur dalam vaktu tapa cak rok patagok biak khang meng hu dom hạ tầng yau hầm Thủ Thiêm, xa lộ Hà Nội peih praong atau jalan cao tốc ban raya HCM – Long Thành – Dầu Giây. Dom labik karei yau Bình Chánh, Bình Tân jeng dui pachreih biak rilo bhap bini. Ban raya HCM lac đô thị praong di negar, tốc độ patagok rahra glaong yau nan ye dalam vaktu anak tal meda hu jalan tabiak daok meneing di bhum tapen, kayua yau nan ye bruk patagok ka labik ni daok hu biak rilo.

Daok yaom kaom di sang danaok taneh riya bhum tapen, muk Hương brei thau lac meda pandiak tagok di dom labik kayua dom gah patagok danak dak jang yau dom urang đầu tư, bhap bini ba gauk tabiak bhum tapen, jhul yaom tagok glaong dut saong yaom biak. Kayua yau nan ye, tok hu dom po đầu tư abih hatai haong bruk patagok dom sang danaok pabak ka bruk blei daok di tuai damuai meng dang hu khang kajap. Muk Hương caong hu mbuan lagaih jang gah harak adat hukum: “Kanja daong gah harak adat siam lagaih meda daong  ka doanh nghiệp patak pataom hu rilo prein yava, pandap panda hu ba tabiak darak pasa biak samar saong mbuan lagaih jang. Khol hulin caong lac yam tapa 10 thun bahrau, khol drei njauk hu meta maong, hu hatai sahaneng bahrau pambuak tal harak adat paih ngak habar pamedeih tagok dom nguồn lực di xã hội, daong ka doanh nghiệp ngak hu kein laba saong khang kajap”.

Ong Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Akaok binah tiếp thị danak dak sang danaok, Công ty CBRE taong yaom caong khin duah blei di dom gah đầu tư di ban raya HCM saong dom tỉnh jaik taphia biak glaong. Dom khu đô thị daok jaik taphia pasak saong dom tỉnh taphia lac labik pabak praong dalam thun 2020. Dalam nan, sang phố biak hu takre, abih di nyu nan lac dom danak dak hu po đầu tư hu angan je saong hu adat cambaih laih: “Dahlau dieh, bruk pilih ruah sang danaok daok di labik taphia ban raya HCM rilo meng pamaong tame labik saong hạ tầng, min urak ni daok hu salih karei, gah đầu tu sangka tal bruk pháp lý, mboh sahanang hatai buh jien tame đầu tư. Yau haong binah gah biar saong binah gap, hatai sahaneng ba tal bruk blei”

Yaom lac sang danaok taneh riya bhum tapen ban raya HCM hu kuhria mboh dahlau lac labik pachreih urang đầu tư dalam thun 2020, dom chuyên gia jeng hu kakei urang brei biak caik hatai, jhui đầu tư mblah tui gauk saong nduac tui dom panuac ndom ka bruk cak rok patagok di hạ tầng. Abih di nyu nan lac dom danak dak hạ tầng dak praong dak mbuan gaok khat lahik kayua brei hu vaktu atah paih ngak./.

Urang lang: Thu Thảo - 19/02

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân