Raong pabe tui jalan palimek 

  

Tui kuhria, tapol pabe di tỉnh Tiền Giang urak ini hu jaik 136.000 drei, rilo jang jaik dua mbang dut haong thun 2015. Gah ngak nong tỉnh Tiền Giang hu rilo jalan daong, panduan jao kỹ thuật raong glang, daong ka urang raong mek hu kein laba glaong jang.

Tui amuk Nguyễn Phan Hồng Phương, Phaok akaok Pasak pachreih nong tỉnh, rilo đề tài roh duah, ba pandar ilamu kỹ thuật hu peih ngak piah paglaong chất lượng tapol pabe saong kein laba kinh tế. Yau ye đề tài “Ngak iek bruk pasiam pajaih pabe palei” peih ngak meng thun 2015, hu ba tabiak jalan lai tạo pajaih saong dak padang dom janih khẩu phần mbang ka nyu laghaih haong pabe lai, peih tabiak jalan cakrok patagok bruk raong pabe di dom puk palei.

Pasak pachreih nong blei tame raong hu siam 5 pajaih pabe cao sản, palih ruah 630 pabe binai Bách Thảo saong jaik 1.300 pabe anek lai….Langiu di nan, 24 mô hình raong pabe hu pandar pabe tano Boer juak pabe binai Bách Thảo piah tabiak tapol pabe lai F1 biak siam. Siam mekre bih di pajaih pabe ini, lac praong siam haong bruk raong glang di palei, drei pabe praong, trak saong pren pacang caga ruak glaong jang  pajaih pabe di palei.

Ilamu di urang raong pabe dak harei dak salih bahrau. Jalan phối pajaih tapak hu salih tapa gieo tinh nhân tạo piah patrun jien ndo raong pabe tano pajaih, caih menek samar, chất lượng pajaih siam, rik daong paglaong chất lượng ralaow pabe…

Jaik di ini, Tiền Giang padang rilo mô hình ngak iek bruk raong pabe piah pablei ralow hu pasang iek, raong pabe pandar đệm lót sinh học piah pataom mek nerak, pasiam ô nhiễm môi trường; raong pabe tui jalan an toàn sinh học, lagaih haong biến đổi khí hậu. Pagap yau bruk raong pabe dalam trang trại piah mek aia tasau di ong Nguyễn Hoàng Trí, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Ong raong tapol jaik 200 drei; dalam nan, jaik 100 drei pabe daok brei aia tasau, yaok thun, sang ong laba hu labaih 200 triệu đồng. Ong jeng hu padang Tổ pambuak bruk raong pabe mek aia tasau Tam Hiệp hu 14 urang. Ini lac jalan nao bahrau hu pachreih ngak piah paglaong pren meriak guak di pandap meng pabe saong peih prong bruk raong pabe dalam bhap bani.

Tiền Giang pataom tame pathau khan, pachreih nong saong panduan jao ilamu kỹ thuật, pambak prong dom bruk raong bahrau. Puk palei peih bruk pambuak guak raong tui jalan padang chuỗi giá trị mek tổ hợp tác, hợp tác xã raong glang kiểu bahrau ngak pasak, ngak brei kein laba di bruk pambuak gauk “4 gah”: "urang nong – urang ulamu – Karja – doanh nghiệp". Jalan ngak ini hu daong ka urang nong kak kajap suai lavik haong bruk raong pabe, njauk haong bruk rami ramik veik gah ngak nong lagaih haong biến đổi khí hậu./.

Urang lang: Jasi

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân