Mblang bein di ong Trần Ngọc Phú daok di buôn Ea Mkeng, xã Ea Bar

Akaok thun 2017, mblang bein di ong Trần Ngọc Phú daok di buôn Ea Mkeng, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh hu pandar dom chế phẩm sinh học piah pasiam veik mblang taneh di sang drei. Rilo thun dahlau diah, taneh pala phun  cà phê, bhian buh khak hóa học nan ye taneh nyu khang, khut, oh daok ginup dinh dưỡng brei ka dom janih phun pala karei cak rok patagok. Sang ong khang hatai klaak phun cà phê, pala dom janih phun mbang baoh karei saong dom phun mek asar yau phun durian, chanh dây, Sachi. Ong Trần Ngọc Phú ndom lac, yaom pablei biak glaong, pablei nduac, brei hu chất lượng siam, caik ka dom po mblang bein njauk ngak ka nyu siam saong mong iek ka nyu njauk haong jalan ngak hu ba tabiak: Phun sachi hu panuac kakei brei pandar dom janih chế phẩm sinh học hacih. Kayua nyu lac mỹ phẩm, dom dược liệu yau OMEGA 3 69 ye oh brei ka nyu njaom hóa chất. Nan ye meng tuk pala phun tal tuk paik baoh njauk pandar sinh học.

Bein phun mbang baoh di sang ong Huỳnh Văn Tánh, daok di xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa jeng hu rilo urang pablei salih duah tal. Urak ini yaom panat pablei di bein biak glaong min jeng hu rilo urang duah blei. Bein phun mbang baoh ini hu ong Tánh mong iek njauk tui tanut an toàn sinh học. Ong pandar bẫy sinh học piah cap mek dom thiên địch palai kaik phun pala salih ka pruh jru hóa học; ủ khak limo saong hala kayau piah buh ka phun pala; pandar chế phẩm sinh học ka bein phun mbang baoh.... Jalan mong iek njauk ilamu di ong Tánh hu daong ka phun cak rok siam, patagok pren pacang caga tua riya pandiak bhang, patagok bruk tabiak bingu, ndam baoh, patrun patakik bruk truh baoh meda, patagok năng suất meng 20-30%, trun jien buh tabiak blei khak hóa học meng 30-50% saong brei paik baoh avar jang dut haong pala praong meng 10-15 harei. Ong Huỳnh Văn Tánh, daok di xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa brei thau, bein phun mbang baoh di sang ong hu padang ngak tui bein mẫu tui jalan gam cak rok patagok kinh tế, gam duh ka bruk rivang ma-in mong iek: Dahlak daok jak ba mikva dalam tổ patrun bruk pandar jru pacang khik phun pala, ka dua nan lac mong iek ka nyu njauk tui tacei pato. Caong khin phun panat hu chất lượng siam njauk buh khak, pruh ia ka nyu ginup, pandar khak hữu cơ takik pandar khak sinh học.

Urak ini, dalam tỉnh Phú Yên hu yaok rituh baoh sang cak rok patagok bein phun mbang baoh tui jalan ngak tabiak kaya nong hacih sa-at ngan haong dom janih phun yau: cam, quýt, mãng cầu, bơ, sầu riêng... dom kaya nong di dom mblang bein ini brei mboh hu labik dang di drei angaok darak pasar, hu labik pablei tabiak tani tanat, yaom pablei glaong, rik daong paglaong jien mek tame ka mikva./.

Urang lang: Jasi-26/8

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân