Sở pato magru ban raya HCM hu payua harak tal abih dom sang bac ieu kakei ngak catang bruk khik iek salamat sang bac

Page harei ini 27/5, Quốc hội ginum biai tapa trực tuyến ka bruk ngak tui sarak, hukum ka pacang caga rapeik rapai uraniah. Tapa pasang iek, Kapol pasang iek hu panuac caong khin Quoc hoi brei ngak ka nyu siam dom sarak, hukum saong patagok pasang iek bruk ngak tui sarak, hukum pacang caga rapeik rapai uraniah; caong Rajaei brei hu jalan ngak pasiam veik dom labaih kurang, dom cuang kandah tavak tavaiy, takik bruk rapeik rapai uranaih. Kapol pasang iek jeng hu panuac caong Mentri Công an brei pasang iek duah mboh kol tội phạm labaih 90%. Viện kiểm sát bhap bini pakat glaong di abih brei ba tabiak kaoh tui hukum njauk tukvak saong njauk duis di nyu taong abih. Tòa án bhap bini pakat glaong di abih: brei langyah dom bruk rapeik rapai uranaih hu labaih 90%.

Hadei di bruk phun jalieh kateik metai anek saih, harei 27/5, Sở pato magru ban raya HCM hu payua harak tal abih dom sang bac ieu kakei ngak catang bruk khik iek salamat sang bac, pacang caga bala pandik harao. Tui nan, dom sang bac pasang iek veik bruk pambuak gauk haong karja palei khik iek siam mekre salamat di sang bac, samar hu dom jalan langyah anak bruk oh lagaih di langik tasik, hangin, rabuk… saong brei pasang iek, cakak dhar phun, iek glang phun hijao, rami ramik jalan tathuak ia, pacang ia njom dalam sang bac, khik salamat jalan gom dien.

Tapa mbaok jaik 2.000 danak dak mai meng 79 taneh ia, saheng duah di 4 sang bac ĐH Việt Nam hu palih ruak piah jao brei paok jien daong di Kadung jien pacang caga jit ruak praong Covid-19 ngan saong 1 trieu euro di Gah ĐH Pháp ngữ. Tui nan, sahneng duah di ĐH negar Ban raya HCM brei patagok dom bộ kít dut iek Covid-19 yaom lap, brei thau njuak ruak saong samar. Sang bac ĐH Bách khoa Hà Nội peih ngak danak dak radaih pagam áp lực âm, daong plaih ruak njom mbak tuk pajeng ba urang ruak. ĐH Đà Nẵng hu danak dak pandap y tế daong plaih njom ruak meng urang ruak tapa urang y tế. Sang bac ĐH Kiến trúc Ban raya HCM ba tabiak jalan ngak pa-op caik nội khí quản meda talauk sit hu, piah pacang cakak njom virus tapa khí dung saong tapa ia pabah prah tabiak.

Pambuak tal bruk báo chí brei thau dom kadha mboh yau hối lộ di Công ty Tenma Việt Nam, Akaok Tổng cục Thuế bahrau brei padieh 15 harei  dom urang ngak bruk di Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hu pambuak tal Kapul pasang iek je tui Quyết định 2745 harei 21/8/2019 di Akaok Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. 5 urang nan lac: ong Phạm Đức Thường - Phó akaok Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh dahlau dieh; ong Nguyễn Đức Tuấn – akaok kapul pasang iek saong dom ong, muk: Nguyễn Duy Cử, Nguyễn Thị Hoài Biên, Phạm Thị Thanh Tâm,  lac dom urang ngak bruk dalam kapul pasang iek.

Subuh page ini 27/5, jalan raya 91 klak, nao tapa puk Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang rah tabiak glut jaleih biak trak; 1/3 mbaok jalan, atah labaih 40 met jaleih abih trun kraong Hậu. Glut jaleih ngak kan kandah tal 81 baoh sang, dalam nan hu 27 baoh sang brei panduan ba nao labik karei chip. Hadei di 5 harei meng tuk hu labik ra-ai calah, yaom lac karja pak ini hu ngak rilo jalan drah samar piah pacang khik min oh jeng. Urak ini, labik glut jaleih daok mbuan si jaleih praong. Meng hu dom jalan pacang caga dahlau, nan ye bruk glut jaleih oh ngak khat lahik hagait tal manuac sia saong drap ar. 

Meng harei ni (27/5), jaik 2,3 triệu anek saih Hàn Quốc daok mai bac viek. Bruk ni di Rajaei Hàn Quốc daok ngak ka rilo amaik ame huac lac mbuan njaom mbak jit dalam tuk hu rilo sruh jit bahrau di quận I-tê-uôn, ban ine Xơ-un. Dahlau di nan, harei kabroi, labaih 450 sang bac mẫu giáo saong tiểu học tư nhân di Hàn Quốc khan lac padieh peih pambang tal tuk hu pathau khan bahrau. Akaok adit ni, sa anek saih mẫu giáo 5thun saong sa gru pato tiểu học hu brei thau lac dương tính haong Covid-19. Yaok rituh anek saih saong cei gru, nai gru daok hu brei daok karei, plaih bruk tamuh tabiak sruh jit di sang bac.

Harei ini, Hãng thông tấn karja Arab Saudi brei thau, dom hãng kapal haok  di taneh ia ini brei peih veik dom mbang par dalam negar meng puac adit ini, lac meng harei 31/5, ngan saong 60 mbang par dalam sa harei. Adat pakauk dom bruk sambahyang  pataom rilo manuac dalam sang megik saong labik ngak bruk jeng hu klaak di puac adit ini. Tui kuhria, dom jalan ngak brei manuac sia takik taom gaok gauk saong tukvak giới nghiêm dalam negar ini hu padeih abih meng harei 21/6, dalam tuk dom urang njom ruak Covid-19 mboh dak harei dak trun takik di Arab Saudi.

Anh daok pandar bruk dut iek Covid-19 bahrau, dalam 10 minit ye brei thau ka ruak halei oh. Bruk ngak ni hu pandar meng pin, tui nan bruk dut iek viek hu rahtabiak gam gam. Hu ba tame ngak iek dalam 6 adit di 2 sang iek ruak praong lac Basingstoke saong North Hampshire, mayah mboh jeng, bruk ngak ni hu ba tabiak ngak praong di rilo sang iek ruak saong viện dưỡng lão. Dalam kham marat samar pasiam kinh tế saong jhul kadun likuk jit praong, Rajaei Anh ba tabiak bruk lac yaok harei dut iek hu 200 ribau mbang./.

(Urang lang: Thu Thảo – Ái Nghiêm – 27/05)

TRANG TIN 27/5/2020 16:27:05

Sáng nay (27/5), Quốc hội thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Từ thực tế giám sát, Đoàn giám sát đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; đề nghị Chính phủ có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, giảm số vụ xâm hại trẻ em. Đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ Công an bảo đảm tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt trên 90%. Viện kiểm sát nhân dân tối cao bảo đảm ra quyết định truy tố đúng thời hạn và truy tố bị can đúng tội danh đạt 100%. Toà án nhân dân tối cao: bảo đảm tỷ lệ giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%.

Sau sự cố cây đổ đè chết học sinh, ngày 27/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM gửi công văn khẩn đến tất cả các trường học yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích. Theo đó, các trường thực hiện rà soát công tác ký liên tịch với địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại đơn vị; Chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão lũ… Đồng thời kiểm tra cắt tỉa cành, chăm sóc cây xanh, xử lý thông thoáng hệ thống thoát nước, chống dột trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo an toàn hệ thống điện.

Vượt qua gần 2.000 dự án từ 79 quốc gia trên thế giới, sáng kiến của 4 trường đại học (ĐH) Việt Nam đã được lựa chọn nhận tài trợ từ Quỹ ứng phó đại dịch Covid-19 trị giá 1 triệu euro của Tổ chức ĐH Pháp ngữ. Cụ thể, sáng kiến của ĐH Quốc gia TPHCM cho phép phát triển các bộ kit xét nghiệm Covid-19 giá rẻ, kết quả nhanh và chính xác. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội triển khai dự án phát minh xe cáng cách ly áp lực âm, giúp tránh các nguy cơ lây nhiễm khi di chuyển bệnh nhân. ĐH Đà Nẵng có công trình thiết bị y tế giúp hạn chế sự lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Trường ĐH Kiến trúc TPHCM đề xuất sáng kiến hộp đặt nội khí quản có thể gập gọn, giúp ngăn chặn lây nhiễm virus qua khí dung và đường giọt bắn trong không khí.

Liên quan đến vụ việc thông tin báo chí nêu những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có liên quan đến Đoàn kiểm tra thuế theo Quyết định 2745 ngày 21/8/2019 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. 5 công chức bị đình chỉ là: ông Phạm Đức Thường - nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Đức Tuấn - trưởng đoàn kiểm tra và các ông, bà: Nguyễn Duy Cử, Nguyễn Thị Hoài Biên, Phạm Thị Thanh Tâm, đều là thành viên đoàn kiểm tra.

Sáng sớm nay (27/5), tuyến Quốc lộ 91 cũ, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang xảy ra sạt lở nghiêm trọng; 1/3 mặt đường, với chiều hơn 40m về phía hạ lưu bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu. Sạt lở đe dọa đến 81 hộ dân, trong đó 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Sau 5 ngày kể từ lúc xuất hiện các vết rạn nứt, mặc dù chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp xử lý khẩn cấp để bảo vệ nhưng đều không thành công. Hiện nay, khu vực sạt lở đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng về phía hạ lưu. Nhờ chủ động có phương án phòng ngừa trước đó nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tiếp theo là một số tin thế giới:

Từ hôm nay (27/5), khoảng 2,3 triệu học sinh Hàn Quốc bắt đầu quay lại trường học. Quyết định này của Chính phủ Hàn Quốc khiến nhiều phụ huynh lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bối cảnh mới xuất hiện nhiều “ổ dịch” mới tại quận I-tê-uôn, thủ đô Xơ-un. Trước đó vào hôm qua, hơn 450 trường mẫu giáo và tiểu học tư nhân tại Hàn Quốc thông báo hoãn mở cửa cho đến khi có thông báo mới. Đầu tuần này, một học sinh mẫu giáo 5 tuổi và một giáo viên tiểu học được xác định dương tính với Covid-19. Hàng trăm học sinh và giáo viên đang được cách ly, phòng tránh nguy cơ hình thành “ổ dịch” tại trường học.

Hôm nay, Hãng thông tấn nhà nước Arab Saudi cho biết, các hãng hàng không tại quốc gia này sẽ nối lại các chuyến bay nội địa từ cuối tuần này (31/5), với công suất khoảng 60 chuyến một ngày. Lệnh cấm các hoạt động cầu nguyện tập trung trong nhà thờ Hồi giáo và nơi làm việc cũng sẽ được dỡ bỏ vào cuối tuần. Dự kiến các biện pháp hạn chế xã hội và giờ giới nghiêm toàn quốc được dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày 21/6, trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục có dấu hiệu giảm tại Arab Saudi.

Anh đang áp dụng phương pháp xét nghiệm Covid-19 mới, chỉ mất 20 phút để cho kết quả. Phương pháp này được vận hành bằng pin, cho phép việc tái xét nghiệm diễn ra thường xuyên. Được đưa vào thử nghiệm trong 6 tuần tại 2 bệnh viện lớn là Basingstoke và North Hampshire, nếu thành công, phương pháp này sẽ được triển khai rộng rãi tại nhiều bệnh viện và viện dưỡng lão. Trong nỗ lực sớm khôi phục nền kinh tế và đẩy lùi đại dịch, Chính phủ Anh đặt mục tiêu đạt 200 ngàn xét nghiệm mỗi ngày./.

(Ngọc Xuân biên tập)

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân