Mikva ngak bruk hu siam laghaih jang tuk hu điện mai

Jaik 10 thun dahlau, jalan điện di tỉnh Trà Vinh tok hu 1 balai biến áp trung gian 6 MVA/66 kV, kayua yau nan ye hu tal labaih 90% ấp, xã saong labaih 91,4% baoh sang oh ka hu điện piah pandar.

Meng peih ngak samu gauk dom jalan ngak pasiam veik jalan điện trung- hạ thế, dom bhum palei, bhum atah bayah, pulao kaoh atah taneh haluk di Trà Vinh hu điện truac hadah. Tal urak ini, Trà Vinh hu labaih 815 tỷ đồng piah ngak dom dự án ba  điện mai ka 106 xã, phường, ban sit. Điện hu dui mai tal labaih 50.000 baoh sang palei pala. Dom sang pandar điện hu labaih 99,02%, dalam nan di palei pala hu  98,89%.

Mai bhum palei Khmer di huyện Cầu Ngang meda mong mboh bruk salih bahrau samar drah di bhum taneh kan kandah dahlau daih. Ong Lư Minh Thông - akaok UBND xã Long Sơn brei thau, Long Sơn lac xã kathaot di huyện Cầu Ngang hu 3.629 baoh sang, dalam nan baoh sang urang  Khmer meblah labaih 50%. 10 thun dahlau dom baoh sang pandar điện di xã tok hu labaih 50%. Dalam 5 thun jaik di ini, rai diuk di mikva hu cakrok patagok biak rilo mai meng hu điện piah ngak padai, pala njam patam, raong hadang. Meng sa xã tok pala padai, urak ini bhap bani cak rok patagok khang bruk raong hadang ngan haong labaih 500 héc-ta, jien mek tame kuhria rah tapa di yaok urang labaih 43 triệu đồng sa urang 1 thun. Urak ini xã mek hu 11/19 tiêu chí padang ngak palei pala bahrau, ta-eng tiêu chí ka 4 ndom ka điện ye mek hu meng 3 thun dahlau.

Daok di huyện Trà Cú - labik hu labaih 60% bhap bani Khmer daok, meng jalan điện hu peih prong, dom palei ngak hu peih ngak siam jang. Dalam huyện hu 3 palei ngak nan lac: palei ngak ciew Hàm Tân, palei ngak meng tangin  Đại An saong palei ngak meng tangin Hàm Giang, yaok thun ngak tabiak labaih 680 ribau pandap panda dom janih, ba bruk ngak ka labaih 3.273 urang ngak.

Ong Thạch Trì Cảnh daok di ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang, brei thau, dahlau diah, tuk oh ka hu điện, dom palei ngak tok ngak sit sot tui bilan. Tuk hu điện dui mai, bhap bani pandar mac moc jamriak salih ka jalan ngak meng tangin, pandap panda ngak tabiak siam gheih saong rilo jang, darak pasar pablei tabiak jeng hu peih prong jang.

Meng jhul khang bruk patagok jalan điện, tal urak ini Trà Vinh hu 51 dalam 85 xã mek 19/19 tiêu chí palei pala bahrau, daok tiêu chí ka 4 ndom ka điện ye taong abih 85 xã jeng mek hu abih. Tỉnh Trà Vinh daok ngak pasiam saong patagok samu gauk jalan điện piah pabak ginup điện brei ka bruk ngak nông saong paglaong siam mekre ka điện pandar di bhap bani dalam tỉnh./.

Urang lang: Jasi-24/7

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân