Cập nhật ngày: 3/7/2014

1./Biar harei kabroi, ong Trương Tấn Sang – akaok negar hu mai rivang, pachreih ba pô kapal ikan ĐNa 90152. Ini lac baoh kapal njauk kapal  Trung Quốc paoh kram di harei 26/5. Mboh di anak meta dom khut khat di baoh kapal saong hu pang panuac khan di diuk pasang pô kapal Huỳnh Thị Như Hoa ka bruk njauk kapal Trung Quốc pagui, paoh kram tuk daok taong chap ikan angaok bhum tasik Hoàng Sa di Việt Nam, Akaok negar klah rabha dom khat lihik gah drap ar di baoh sang saong pok meyaom bruk khang hatai tabiak tasik taong ikan di dom urang angaok sruh kapal ĐNa 90152 jeng yau urang taong ikan Đà Nẵng. Akaok negar pachreih ba diuk pasang sa-ai Hoa tabiak tasik taong ikan, ngak kapal bahrau tui bruk ba tabiak, pasang iek ngak harak pathau kapal Trung Quốc tabiak tòa án piah khik caga quyền lợi hợp pháp di drei.

 

2/ dalam mbang nao rivang saong ngak bruk di tỉnh Bình Thuận, barau ini, Tổng Bí thư NPT hu tabiak rivang huyện pulao Phú Quý. Di xã Tam Thanh, pasak ngak mbang kinh tế  praong di huyện pulao Phú Quý, TBT NPT hu taom gaok urang jakar, bhap bini di xã. TBT biak bui sambai tuk hu thau bruk ngak mbang saong rai diuk di bhap bini xã Tam Thanh dak harei dak tagok, salih barau biak ralo duk saong dahlau deih. Urang taong cap ikan dalam xã hu tame nghiệp đoàn bruk ngak ikan saong padang hu 44 kapul jum pataom tuk taong cap ikan di tasik atah. Mikva hu pandar điện tui yaom yau angaok baoh taneh. Xã hu phổ cập THCS saong hu 2 sang bac Tiểu học mek hu tanut chuẩn pakat negar.

 

3./Di Hà Nội, mBan Tuyên giáo Trung ương bahrau peih nyaom biai pakat negar roh duah, thau cambaih saong peih ngak sarak nyom biai Trung ương 9, khóa 11. Brei panuac tacei pato nyom biai, ong Lê Hồng Anh ndom lac: Nyom biai Trung ương 9 khóa 11 nan lac sa dalam dom nyom biai biak praong biak hu yaom glaong. Nyom biai hu pataom iek veik 15 thun peih ngak sarak Trung ương 5 khóa 8 ka bruk dak padang saong patagok ilamu Việt Nam ndung bak ilamu bangsa saong patabiak sarak ka bruk dak padang saong patagok ilamu, anek menuac Việt Nam pabak bruk patagok khang kajap taneh ia..

 

4/ Piah daong ka anek saih saong gauk gar anek saih mai tal Huế pakacah ĐH, CĐ, 2.000 urang halan hatian nan lac sinh viên dom sang bac dalam sang bac ĐH Huế pachreih hu yaok ribau sang daok trọ yaom lap, atau oh mek jien brei ka anek saih mai pakacah. Dom kapul daong pren bilan pakacah bhian hu mbaok di dom mblang radaih, nhà ga saong anak dom labik pakacah piah tacei pato, daong ka anek saih saong gauk gar anek saih mai pakacah.

 

5./ Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi bahrau peih danak dak “daong pren bilan pakacah” thun 2014.  Ini lac thun ka 7 gam gam, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi peih bruk ba anek saih kan kathaot di dom huyện, ban dalam tỉnh nao pakacah Đại học, Cao đẳng dalam taneh ia. Piah daong ka dom anek saih nao pakacah Đại học - Cao đẳng, mbang ini, Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi hu jak ba dom doanh nghiệp dalam tỉnh daong jien, pah radaih pajeng dom adei nao pakacah saong tacei pato dom adei duah sang trọ. Taong abih yaom jien daong brei nan lac 200 triệu đồng.

 

6/ Peih ngak danak dak daong pren bilan pakacah, thun ini, baha Phật Quang ban sit Rạch Giá saong baha Minh Long di huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang hu daong ka jaik 1000 anek saih mai pakacah ĐH dua mbang di ban sit cần Thơ. Ini lac thun ka pak 2 baoh baha ini hu peih ngak danak dak daong pren bilan pakacah ka anek saih kan kathaot saong anek saih anek kamuan phật tử daok dalam dom huyện di tỉnh. Baha hu pambuak bruk saong Hội Phật giáo saong tín đồ phật tử di ban sit Cần Thơ gam saong kapul halan hatian lac sinh viên daok bac ĐH, CĐ di Cần Thơ daong saoh taong abih bruk ka anek saih meng bruk tacei pato, pajeng nao mai, rami ramik labik daok, mbang ndih saong pajeng anek saih nao tal labik pakacah.

 

7./Sở Y tế ban raya Hồ Chí Minh bahrau peih ngak mbang ka 2 bruk panduan salih urang jakar  y tế. Mbang ini hu 14 bác sĩ di dom sang iek ruak meta saong sang iek ruak dalam ban raya hu pandfuan salih nao dom sang iek ruak tuyến gah ala. 14 bác sĩ ini brei mai ngak bruk di sang iek ruak quận 5, quận 8, quận 12, Gò Vấp, Củ Chi saong dom Trạm y tế phường 9 di quận 10, Trạm y tế xã Nhơn Đức di huyện Nhà Bè. Dom bác sỹ ini iek ruak tapak ka bhap bini saong tacei pato ilamu ka urang jakar y tế tuyến gah la. Tui bruk panduan salih urang jakar y tế di ban raya, tukvak panduan salih takik di abih dalam 12 bilan.

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Harei pataom phim VN barau peih tabiak di ban sit pabah lamnge Xanh Ma-lô di taneh ia Prang. Dalam 6 harei meng harei 1 tal harei 6/7, hu chiếu 15 bộ phim dom janih meng phim ralo tập tal phim tài liệu saong phim hoạt hình. Ini lac sa dalam dom bruk ngak di thun VN di Prang 2014 saong lac tukvak piah ka bhap bini Prang jeng yau châu âu thau tal VN harei ini jeng yau bruk patagok di gah điện ảnh VN.  

 

9./Urang vak di rayo sap ndom Việt Nam daok di Lào brei thau panuac di Mintri Nông Lâm Lào lac, piah khik caga an ninh lương thực dalam khu vực, Lào daok padang sa jalan ngak praong, piah ba taneh ia ini jeng sa taneh ia xuất khẩu lương thực. Bruk nan hu pataom tame bruk padang ngak vựa padai di dom tỉnh gah meraong

 

10/ UB daong chip Anh DEC brei thau: jaik 4 triệu bhap bini Nam Xu-đăng mbuan gak khủng hoảng lương thực dalam  sa bilan tal. Bruk ini jeng hu makna lac urang caong hu daong meda tapa kadung jien daong di UB daong chip Anh. Meyah bruk mesruh gauk di Nam Xu-đăng nyu tagok khang jang, meda hu gilac ralo urang oh taduan hu bruk daong brei. Tui UB daong chip Anh, meyah bruk ini rah tabiak di rilo puk palei, Nam Xu-đăng meda dang anak bruk eik lipa./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân