Cập nhật ngày: 9/7/2015

1# Nyaom biai kapul akaok uy mban Trung ương Mặt trận negar Việt Nam mbang ka 4, khóa VIII barau rah tabiak di Hà Nội. Ủy viên mintri Chính trị, akaok  Ủy ban Trung ương Mặt trận negar Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân par akaok nyaom biai. Nyaom biai mbang ini pataom tame 3 chuyên đề salih barau : bruk agama, bruk bangsa di mặt trận negar Việt Nam; paglaaong chất lượng bruk jak ba “ bhapbini jum pataom dak padang raidiuk ilimo di labik daok” piah pasiam chat luong ngak bruk di anak tal.

 

2/ Hadei di labaih 2 thun peih mô hình mblang hamu praong, năng suất padai di dom puk palei dalam tỉnh Phú yên dak harei dak hu patagok. Sản lượng padai yaok thun di tỉnh mek hu labaih 30 ribau tấn. Min, yaom padai pablei oh tani tanat, urang nông bhian gaok kan kandah kayua ngak hu min pablei oh hu yaom. Ong Nguyễn Đình Nhơn – giám đốc pasak pachreih nông – pachreih ngư tỉnh Phú Yên brei thau: Tui bruk urak ini, năng suất glaong tok ndom hu số lượng. nyu oh ka ndom tal jien, ndom tal jien nan lac thei blei, blei yaom yau habar. Kayua yau nan ye bruk padang mô hình mblang hamu praong hu pambuak saong gah blei nan lac bruk njauk ngak, oh salih karei hu.

 

3# Tukvak tapa, urang nong huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước hu sangka đa dạng hóa bruk raong glang, pala drak, ba jien mek tame glaong. Rik daong ngak hu dom jak jeng ini, njauk ndom tal bruk tác động meng kadung jien daong urang nong, daong hội viên đầu tư patagok sản xuất.

 

4/ UB bhap bini ban raya HCM barau njauk hatai ka bruk kruac rok ribaong Văn Thánh saong hành lang khik caga (labik meng jalan D(BP tal canah 3 ribaong Nhiêu Lộc – Thị Nghè) atah jaik 1.900m piah khik ka ia nduac siam saong pacang bruk ia dauk. Taphia di nan, pambuak saong bruk ngak pasiam đô thị, ngak jalan mbak dua gah ribaong Văn Thánh saong ngak brei mekre môi trường jaik taphia. Tui kuhria hu 827 baoh sang angaok nan saong tapen ribaong njauk giải tỏa, dalam nan giải toàn phần 637 baoh sang.

 

5# Anak bruk labik Bãi Sau (atah jaik 1.200m labik meng mũi Nghinh Phong tal khách sạn Tháng Mười di ban sit Bà Rịa-Vũng Tàu) daok hu bruk pablei pandap raong, klak hareik srau kadau, dom quan tạm bợ tamuh tagok grauk labik…uy mban bhapbini ban sit Bà Rịa-Vũng Tàu pandar dom gah chuc nang pambuak bruk tabiak pasang iek, kakei meng ini tal harei 5/9/2015 piah khik veik an ninh trật tự ka bruk du lịch di Bãi Sau.

 

6/ Harei 21/7, jalan kapal haoh “cần thơ – Bangkok” – jalan par barau kayua cty DL Vietravel pambuak saong UB bhap bini ban Cần Thơ, Tổng cục DL TL di ban raya HCM saong hãng kapal haok Thai VietJet Air peih mbang par akaok meti. Jalan par barau hu caong lac meda pambuak dua ban DL hu angan di VN saong TL.

 

7# Akaok bilan padai hè - thu 2015, lingik pandiak bhang dui atah, min urak ini hu dom mbang hajan akaok bilan, ba mbuan lagaih ka rilo janih halak halin tamuh tabiak palai pajoa phun padai. Piah trun takik khat lahik kayua halak halin, Duk ngak nong saong patagok palei pala huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh hu pasang iek mblang hamu, kakei urang nong dom jalan pacang, caga.

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ QH CPC barau peih nyaom meyai mek panuac rik daong padang ngak dự thảo hukum dom kapul nyom XH saong dom kapul nyom lingiu rajaei. Brei panuac di nyaom meyai, ong Hêng Som Rin, akaok Quốc hội Campuchia brei thau: urak ini dalam taneh ia CPC hu labaih 5 ribau kapul nyom saong tổ chức lingiu rajaei. Tukvak tapa, dom kapul nyom nan hu ralo rik daong dalam bruk patagok kinh tế, ilamu XH, khik kajap an ninh trật tự saong an toàn XH.

 

9# Harei 12/8 tal, Mỹ meda patabiak mẫu tem barau, hu thaot binguk di urang daoh angan Elvis Presley thaot jhuk mbong thun 1955. Langiu tem in lẻ daok hu bộ 16 baok tem, hu thaot binguk Presley daok daoh.

 

10/ Rajaei CH Séc brei thau taneh ia ini meda langyah 1.500 harak đơn likau tị nạn meng ini tal thun 2017 saong brei thau bruk ini di sa nyaom meyai akaok mintri di liên minh châu Âu di harei 9/7/2015./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân