Cập nhật ngày: 11/7/2014

1/ Dalam mbang ngak bruk saong tỉnh Trà Vinh harei 10/7 ka bruk kinh tế - XH 6 bilan akaok thun, phaok1 thủ tướng, akaok mban tacei jalan tây nam bộ Vũ Văn Ninh hu taong yaom glaong dom bruk ngak hu di tỉnh dalam tukvak tapa; dalam nan bruk kinh tế 6 bilan akaok thun tagok 10,35%; gah ngak nông saong gan ngak công jeng patagok glaong jang bình quân dalam taneh ia; trật tự an toàn XH hu khik kajap. Phaok thủ tướng jeng abih hatai pok meyaom bruk padang ngak palei pala barau di tỉnh, dalam nan hu 3 xã mek hu 19/19 tanut, kham merat hu gilac 12 xã ngak salah bloh dalam thun ini. Abih di nyu nan lac phun jien kayua bhap bini rik daong meblah hu labaih 13% dalam abih tih phun jien ieu pataom dalam bruk padang ngak palei pala barau.

 

2/ Patui mbang nyaom 12, khóa VIII di hội đồng bhap bini ban sit Cần Thơ, harei kabroi 10/7, hội đồng bhap bini ban sit hu peih mbang tangi sua saong javap calei panuac tangi sua ngan saong dom urang dang akaok dom sở ngành. Dalam mbang tangi sua dom kadha ka bruk padang ngak palei pala barau, pajaih phun pala jeng yau bruk pandap panda vật tư, khak drak, jru halak ja hu dom urang QH saong cử tri biak caik hatai sangka.

 

3/ Pahadar 20 thun padang talei pambuak bruk ngoại giao di VN saong Cộng hòa Xlôvênia saong Cộng hòa Crôatia,  Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hu nao rivang saong hu tham vấn chính trị saong mintri ngoại giao dua taneh ia nan. Ndom ka bruk biển đông, Xlôvênia saong Crôatia brei mboh hatai suh sah ka dom bruk daok catang tagok jaik di ini tuk TQ ba padang giàn khoan hải dương 981 sung hukum dalam bhum tasik di VN; taong yaom glaong bruk kiềm chế di VN; pachreih tui jalan sahneng di dom taneh ia Liên minh châu âu ka bruk langyah bruk meriak gauk tui jalan sron mbon, tui hukum dunya, abih di nyu nan lac công ước di LHQ ka hukum tasik 1982.

 

4/ Di huyện pulao Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), lambaok mintri jalan mbak pajeng ba barau alin hadiah urang taong cap ikan Lý Sơn labaih 1 tỷ đồng, samu 30 bộ thiết bị thông tin liên lac MF/HF ICOM 718, dom phao định vị labik  khẩn cấp EPIRB E5 saong thiết bị VHF pan tangin piah daong ka mikva taong cap ikan Lý Sơn sanang hatai taong cap lavik harei angaok tasik, khik kajap labik taong cap meng kan, rik daong khik caga chủ quyền tasik pulao di taneh ia palei negar. Mintri jalan mbak – pajeng ba jeng hu peih nyaom meyai pasram megru dom quy định ka bruk daong duah urang njauk bala công ước SAR 79 saong paglaong akaok saneng ka bruk khik caga chủ quyền tasik pulao VN tal mikva urang taong cap ikan di huyện pulao Lý Sơn – Quảng Ngãi.  

 

5/ Piah daong, klah rabha saong dom urang taong cap ikan gaok bala hadei di mbang kram kapal di harei 8, 9 bilan 7 saong harei 10 bilan 7, Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết hu pambuak bruk saong dom jabat mban ngành di tỉnh Bình thuận hu nao rivang tangi sua, saong daong ka dom urang taong cap ikan patuah jamo hu mai veik hadei di mbang kram kapal ikan BT 96984 TS. Hadei di tuk rivang tangi sua pren yava saong pachreih ba dom urang taong cap ikan, Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết hu alin hadiah pandap ka dom urang taong cap ikan gaok bala.

 

6/ Nyaom meyai pok meyaom urang hu buh pren yava ka cách mạng hadah krah pakat negar thun 2014 hu mintri LDTB saong XH pambuak bruk saong UB bhap bini tỉnh Quảng Nam, mintri QP, mintri công an saong Báo Nhân dân peih tabiak meng harei 17 tal harei 18/7 di tỉnh Quảng Nam. 184 urang lambaok hadah krah, lac thương binh, bệnh binh, urang ngak bruk kháng chiến njauk njom jru mek hóa học, gauk gar liệt sỹ, amaik VN anh hùng, Anh hùng tapon nyaom bol pan phao kraong, lambaok ka jaik 9 triệu urang hu buh pren yava ka cách mạng dalam taneh ia hu mbaok tame nyaom meyai. Thun ini, labaih 2 triệu urang hu buh pren yava ka cách mạng hu akaok negar alin hadiah pandap, tui dua yaom nan lac 400 ribau đồng saong 200 ribau đồng. Ralo bruk ngak pahadar dom anh hùng liệt sỹ, dom thương binh, bệnh binh, baoh sang liệt sỹ saong urang hu buh pren yava ka cách mạng jeng hu peih tabiak di dom puk palei. 

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Harei kabroi, cảnh sát Inđônêxia brei daok dalam báo động hadei di tuk 2 urang ứng cử jeng brei panuac lac drei caneh dalam bruk bầu cử hu taong yaom lac catang di abih dalam dakrai sajarah. UB bầu cử hu panuac ieu dua urang ứng cử kiên nhẫn cang kết quả chính thức hu brei thau di harei 20/7 piah klah dom tranh chấp saong mbuan ba tal srau kadau chính trị. Iek tui kết quả kiểm phiếu oh ka ginup abih di dom tổ chức độc lập, Thống đốc Gia-các-ta, Giô-cô Uy-đô-đô saong urang dahlau daih ngak Tư lệnh dom tapon nyaom bol pan phao kraong Pra-bô-vô Xu-bi-an-tô jeng brei panuac lac drei caneh.  

 

9/ Đại tướng Phai-bun, akaok mban hukum saong tư pháp di UB khik caga trật tự taneh ia di Thái Lan brei thau: Dự thảo hukum negar hu ngak salah bloh saong daok cang ngak  dom thủ tục piah pok tagok patao Thái Lan mbaoh tangin dalam adit tal. Tui kuhria hukum negar tạm thời hu patabiak dalam bilan ini, peih tabiak jalan ka bruk padang hội đồng lập pháp negar, padang rajaei lâm thời dalam bilan 8 thun ini. Dalam bilan 9, hội đồng cải cách di Thái Lan jeng hu padang tagok piah peih bruk salih bahrau di taneh ia ini./.

 

10/ Dom taneh ia Ảrập thống nhất (UAE) brei pabak 25 triệu đô la Mỹ daong ngak pahla chip ka bhap bini Palextin di dải Gada. Kapul Trăng lưỡi liềm đỏ di dom taneh ia Ảrập thống nhất taduan tui iek bruk pandar cai dom jien daong ini dalam nan hu bruk padang sa sang iek ruak dã chiến di Gada./. 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân