Cập nhật ngày: 15/7/2014

# Thủ tướng Rajaei tacei pato Mentri Jien padai brei buh tabiak 191 tấn brah meng gilang brah caga di negar brei ka tỉnh Quảng Ngãi piah daong ka bhap bini daok di bhum hu ruak kalik kapal pran plak tangin, takai  di huyện Ba Tơ. Thủ tướng Rajaei caong khin Uy ban bhap bini tỉnh Quảng Ngãi pandar brah hu daong brei nan samar daong ka njauk manuac njauk urang. Hadei di sa bilan lihik nao, bilan 4 thun ini, ruak kalik kapal pran plak tangin, takai gilac tamuh veik di huyện Ba Tơ. Anka bruk nan, jabat y te  hu dut iek darah  93 urang, dalam nan 13 urang  hu ruak men gan glaong. Mentri Y tế  brei thau lac,  ruak kalik kapal pran plak tangin, takai di Quảng Ngãi nan lac kayua jru mek di vi nấm, ralo meng lac Aflatoxin kayua mbang brah bimao ba tal urang kurang asar vi chất.

 

# Harei kabroi 14/7, di jabat rajaei, Phó Thủ tướng, akaok mintri Ngoại giao Phạm Bình Minh hu raok lambaok vakil di Tổng thống Hoa Kỳ Ê-van Mê-đê-rốt daok ravang saong ngak bruk di Biệt Nam. Phó Thủ tướng, akaok mintri Ngoại giao Phạm Bình Minh  brei thau biak takre hatian anak dom bruk daok rah biak siam mekre dalam rilo gah di dua taneh ia meng chinh tri – doi ngoai- ngak mbang kinh te – pablei salih, pato megru tal an ninh quoc phong saong pambuak bruk di dom dien dan dalam khu vuc. Phó Thủ tướng ndom lac, kuhria meng tuk padang talei pambuak bruk doi tac toan dien sa thun dahlau, talei pambuak bruk di dua taneh ia dak harei dak patagok di rilo gah; dua gah jeng hu ginum biai ka dom bruk dalam talei pambuak bruk Biet Nam – Hoa Ky saong dom bruk di bhum châu Á - Thái Bình Dương.

 #  Pahadar Harei thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2014), Báo Nhân dân, Rayo papar binguk Viet Nam pambuak saong Men tri jaln mbak pajeng ba peih ngak danak dak “ Pahadar saong klak rabha’ di harei ini 15 bilan 7. Dalam danak dak ini, Kadung jien bayar dhar phol di Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam hu alin brei 2.000 sổ tiết kiệm, yaok sa blah sổ yaom 5 triệu đồng ka 2.000 baoh sang urang dahlau diah ngak thanh nien xung phong raidiuk kan kandah. Gam jao brei 200 baoh sang anit ranam ka 200 urang dahlau diah ngak thanh nien xung phong, yaok baoh sang hu yaom jien 60 trieu đồng.   Lambaok vakil 70 urang dahlau diah ngak thanh nien xung phong daok di klau bhum Barak, Bhum Kreh, Meraong negar hu mai pataom mbaok tame danak dak “Pahadar saong klak rabha” piah taduan pandap alin makna praong glaong nan.

          # Harei ini 15/7, pahadar 64 thun harei padang kapul urang dahlhau thiah ngak  thanh nien xung phong, rilo puk plaei dalam taneh ia rah tabiak dom bruk pahadar biak  gheih mekre.

   Di Gia Lai , bruk halan hatian hè thun 2014 pachreih hu 180 sinh viên di sang bac Dai Hoc Nông lâm ban raya Hồ Chí Minh saong sang bac Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Dalam sa bilan, sinh vien dom sang bac ini pambuak bruk saong kapul dam dara 6 xa kan kandah di 4 huyen hu : Mang Yang, Đắc Pơ, Phú Thiện saong Kông Chro pataom tame dom bruk ngak ye : pathram bac he ka anek saih, tacei pato alamu ky thuat pala drak, bruk ngak nong ka dam dara, pathau khan adat an toan jalan mbak, iek ruak saong brei jru thaoh ka urang kan kathaot. Taphia nan, peih ngak dom bruk bayan dhar phuan.

 

 # Di huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, Kapul urang dahlau diah ngak thanh nien xung phong hu nyaom biai ptaom iek veik 6 bilan akaok thun saong pataom mbaok pahadar 64 thun Harei padang Thanh nien xung phong Viet Nam. Di var taom mbaok nan, Kapul urang dahlau diah ngak thanh nien xung phong huyện hu pahadar veik sajarah dak rai meng lavik mai di gah thanh nien xung phong Viet Nam. Patui jalan patagok nan, Kapul urang dahlau diah ngak thanh nien xung phong huyện kham merat pakacah gauk ngak rilo bruk, jak ba gauk “ Bac megru saong ngak tui jalan diuk rai di Wa ho”, daong ngak mbang patagok kinh tế, pagalong bruk klak rabha dom kan kandah saong gauk…Di var nan, dom urang di Kapul rik tame hu 2 triệu đồng piah daong ka gah Cảnh sát tasik Viet Nam daok ngak bruk khik caga quyền ngak po kaoh pulao tasik di palei negar.

 

          # Di tinh Tây Ninh, Kapul urang dahlau deih ngak thanh niên xung phong peih bruk pataom mbaok pahadar 64 thun harei truyền thống kapul urang dahlau thiah ngak thanh nien xung phong Việt Nam saong pok brei huy hiệu “Urang dahlau deih ngak Thanh niên xung phong ngak tui panuac Wa”. Di var pataom mbaok, Kapul urang dahlau thiah ngak thanh nien xung phong tinh hu ba gauk pahadar veik truyền thống 64 năm methruh metak dak padang saong khik caga negar. 64 thun tapa, dom rai rah thanh niên xung phong Việt Nam khang hatai, oh huac metai lihik, yam tapa kan kandah ngak jeng jayah hadah hadai, rik daong ka bruk peih paha bnagsa, yasa taneh ia..

 

 

 # Di huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hu rah tabiak harei pataom yaih khan ia methin Phú Quốc thun 2014 ngan saong kadha “Pandap mengkan sa ratuh thun – mbak crak hượng vị palei negar”. Harei pataom yaih khan ia methin Phu Quoc lac sa dalam dom bruk pachreih tui “adit truyen thong chỉ dẫn địa lý ia methin Phú Quốc” kayua Sở alamu saong công nghệ tỉnh Kiên Giang, Kapul ia methin Phú Quốc pambuak bruk saong mintri Công thương peih ngak. Harei hoi pachreih hu rilo doanh nghiep ngak, pablei salih, yaih khan angan ia methin Phu Quoc saong dom urang jakar roh duah. Ini lac jalan piah ka dom doanh nghiep mbuan lagaih yaih khan dom yaom glaong kinh te – ilimo, yaih khan bruk ngak ia methin mengkan di Phu Quoc tal tuai damuai dalam taneh ia saong lingiu negar.

 

# Tỉnh Ninh Bình birau taduan tame 6 tỷ 5 rituh trieu đồng kayua urang jakar kong chức saong urang ngak dalam tỉnh rik tame piah daong ka mikva urang taong chap ikan tasik nao ngak mbang saong daong khin caga tasik jeng yau brei mboh bruk ngak po tasik palei negar drei. Dom harei tapa, hatung hati di bhap bini grauk labik dalam taneh ia; dalam nan hu tỉnh Ninh Bình tuk halei jeng pamaong tal kaoh pualo tasik tapa bruk ngak hu makna praong glaong yau ye; Pachreih bruk payua tin “ jum ptaom prein khang daong khik tasik kaoh pualo palei negar”, rivang pachreih jak ba dom baoh sang guak gar hu urang daok ngak bruk di kaoh pualo tasik atah bayah.

# Harei ini, 15/7, labaih 160.000 anek saih tame pakacah cao đẳng ngan saong janih môn toán di taong abih khoi A, A1, B, D saong pakacah mon Địa ngan saong khoi C. Mentri pato megru  brei thau, ho so tut angan tame pakacah cao đẳng mbang ka 3 di taong abih khoi hu jaik 260.000 anek saih, anek saih mai ngak thu tuc tame pakach page harei ini hu labaih 164.000. Mbang pakacah ini rah tabiak dalam 2 harei 15 saong 16 bilan 7 thun 2014. Tui Mentri pato megru brei thau, mbang pakacah ini, hu 146 sang bac cao đẳng peih bruk pakacah; anek saih tut angan pakacah 257.328.

 

Khaw tin dunya

# Báo chí Thái Lan barau ba khaw tin ka bruk duah thau hatai sahneng di bhap bini di Vien roh duah Đu-xịt (Dusit) barau ba tabiak, dalam nan brei thau hatai sahneng di bhapbini Thai Lan ka bruk ngak di Ủy ban khik caga trật tự negar hadei di mbang đảo chính quân sự harei 22/5. Dalam mbang duah thau nan, rilo bhapbini Thai Lan taong yaom glaong dom bruk ngak hu di Uy mban khik caga trat tu negar lac bruk ngak samal, khang kadang, siam lagaih; daong langyah srau kadau saong padheih dom mbang tabiak jalan chinh tri; kham merat pathau khan, langyah piah bhapbini thau hu dom bruk dom kadha.

 

# Hàn Quốc saong Cộng hòa dân chủ Bhap bini Triều Tiên njauk gauk brei peih bruk ginum biai pakat chuyen vien di harei 17 bilan 7 anak tal ka bruk Trieu Tien hu mbaok tame Á vận hội mbang 17, meda rah tabiak di bilan 9 anak tal pak Hàn Quoc. Brei panuac di var taom mbaok nan, urang brei pnuac di Mentri  thống nhất  Hàn Quốc Kim Uê Đô brei thau, harei ini, jabat lien lac di Han Quoc di Bàn Môn Điếm taduan hu harak brei thau di gah Triều Tiên lac yau nan. Bruk ginum biai di dua gah hu peih tabiak di jabat hành chính gah Hàn Quoc di Bàn Môn Điếm.

 

# Dom urang ngak praong di mintri Ngoại giao Mỹ brei thau, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Keri (John Kerry) meda pachreih Ngoại trưởng Iran, Gia-vát Gia-ríp (Javad Zarif) ba tabiak dom  pilih ruah hu tinh quyet dinh dalam harei  ginum biai ka 2 pambuak tal danakdak hạt nhân ngak tranh cãi di Iran. Barau ini, Ngoại trưởng Mỹ saong Iran hu ginum biai dalam 2 tuk lingiu mbang ginum biai hat nhan di Iran saong kapul P5+1 (hu Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc saong Đức) di Viên (Áo) dalam tuk thỏa thuận hạt nhân tạm thời barau ngak hu di thun dahlau meda padheih di harei 20/7 tal. Mbiah tal  harei nan, dom gah njauk ngak hu sa thoa thuan barau.

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân