Cập nhật ngày: 18/6/2014

# Harei ini, 18-6, tui kuhria dahlau danak dak mbang nyaom ka 7, Quốc hội mbang 13, meda biểu quyết brei tapa Hukum đầu tư công saong Hukum padang ngak (pasiam veik), ginum biai pak hội trường ka dự án Hukum sang daok (pasiam veik) saong dự án Hukum pablei salih taneh riya (pasiam veik). Ini lac dom dự án hu ralo urang QH saong cử tri sangka kayua nyu pambak tapak tal quyền saong kein laba di bhap bani. Dahlau di nan (biar harei 17-6), ngan haong 86,75% số phiếu njauk hatai, Quốc hội hu brei tapa Dự án Hukum pasiam veik, pabak dom paka di Hukum nao mai angaok kraong tasik dalam taneh aia.

 

# Biar harei 17 bilan 6, di jabat Mentri Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Akok Mentri Ngoại giao Phạm Bình Minh hu taduan Quốc Vụ khanh Mentri Ngoại giao Đức Mác-cút Ê-đơ-rơ tuk tapa rivang Viet Nam gam pan bruk ginum biai Nhóm Điều hành chiến lược pakat Thứ trưởng Mentri Ngoại giao Việt Nam–Đức mbang ka dua. Di var taduan raok, dua gah hu klak rabha ka gauk bruk taong yaom talei rohim pambuak suai lavik Việt Nam - Đức daok cak rok patagok khang di rilo gah chính trị - ngaoi giao; kinh tế; pambauk bruk cak rok patagok; pato megru, ilamu - công nghệ…

 

 # Ndih dalam dom bruk ngak dalam mbang rivang Việt Nam di Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, harei 17-6, pak Hà Nội rah tabiak Diễn đàn năng lượng Việt Nam - Hà Lan. Pak diễn đàn, dua gah hu ginum biai nao mai dom tiềm năng saong pren khang piah jhul pakhang talei pambuak bruk dalam gah năng lượng. Việt Nam pok sap iew saong pachreih dom doanh nghiệp Hà Lan buh jien tame ngak gah nhiệt điện, năng lượng bahrau, năng lượng tái tạo.

 

# “Jum pataom baoh sang dom bangsa Viet Nam ngan saong bruk ngak po di taneh ia” nan lac kadha bruk ngak paih pahadar harei Baoh sang Viet Nam rah tabiak dalam dua harei 28, 29/6 di Palei Ilamu – Du lich dom bangsa Viet Nam di Ha Noi, hu mbaok labiah 200 urang lambaok ka 32 bangsa mai meng 8 tỉnh, ban dalam taneh ia. Di labik ini peih ngak rilo kadha bui samai yau peih bruk parang iek tư liệu, tapuk, thaok binguk bhum taphia negar, pulao kaoh pambuak saong parang iek patau brei mbok bruk ngak po di Trường Sa, danak dak nghệ thuật saong dom bruk ngak jum pataom dom bangsa Viet Nam.

 

# Tỉnh Trà Vinh daok peih ngak danak dak 135 tukvak 2014 -2015 pak 29 xã saong 28 ấp biak kan kandah dalam tỉnh – ralo meng lac di dom xã hu ralo bhap bani Khmer; taong abih phun jien buh tame labaih 26 tỷ đồng. Dut haong danak dak 135 mbang ka 2, danak dak 135 peih ngak dalam tukvak ini patrun 2 dua bruk ngak, nan lac bruk pato megru saong daong ba dịch vụ, yau nan min phun jien buh tame hu pataom ralo jang. Ong Nguyễn Thanh Hùng, Phaok Ban bangsa tỉnh Trà Vinh brei thau: Jalan ngak hu ba tabiak hadei di tuk tamat danak dak 135 tukvak ini nan lac Trà Vinh cơ bản langyah hu hatai caong khin di dom xã biak kan kandah; baoh sang kathaot thun 2015 trun daok ala 20%; pabak hu hatai caong khin cơ sở hạ tầng pabak hu iêu chí padang ngak palei pala bahrau.

 

 # Daok mboh rilo kan kandah, tavak tavaiy dalam bruk pacang caga ribuk ia sua, nan lac taong yaom di Uy mban bhap bini tinh Dak Lak di nyaom biai peih bruk pacang caga, trun takik bala anak bilan ribuk ia sua thun ini, rah tabiak di harei 17 bialn 6. Di nyaom biai, ong Đinh Van Khiết, Pho akok Uy ban bhap bini tỉnh Dak Lak khang panuac lac: Urak ini ngak habar salih bruk pathau khan piah bhap bini thau bruk bala, saong urang meda pacang caga yau habar, pathau khan tui rilo jalan, rilo kadha, tapa rilo tukvak saong abih di nyu brei thau labik halei, dom gah pataom tame tacei pato. Bhap bini tame glai daok, daok ala takai binek ia, tapen binek ia, kraong craoh tui hatai nan lac dom bruk nguy hiem, khang panuac kakei pathau khan jak ba urang pandaun mai daok di labik hu salamat.

 

# Melam kabroi saong page mesup harei ini (18/6), mblang hareik Bra-xin (Brazil) daok chreih chrai tagok haong mbang caoh vòng bảng di World Cup 2014. Pak mbang caoh akaok mereip di bảng H, đội tuyển Bỉ yaom lac hu taong yaom glaong jang min bất ngờ lah dahlau 1 baoh di minit 24 hadei di tuk Phê-gu-li (Feghouli) di An-giê-ri (Algeria) caoh tame baoh phạt đền. Thế trận bế tắc di đội tuyển Bỉ tok hu langyah di minit 70, tuk Phê-lai-ni (Fellaini) taong akaok hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1. Bloh 10 minit hadei di nan, Mơ-tenx (Mertens) ấn định jayak 2-1 ka đội tuyển Bỉ anak An-giê-ri (Algeria). Daok mbang caoh ka 2 di bảng A, Bra-xin (Brazil) saong Mê-hi-cô (Mexico) hu klah rabha điểm ngan haong tỷ số hòa 0-0. Mbang caoh di bảng H di Nga haong Hàn Quốc tamat ngan haong tỷ số hoà 1-1.

 

Patui veik nan lac khaw tin dunya:

# Ngoại trưởng Iran Giap-vát Za-ríp (Javad Zarif) bahrau brei thau, ong oh ginum biai haong gah Mỹ ka mbang srau kadhau di I-rắc (Iraq), taphia di nan khang panuac lac dom mbang ginum biai daok rah tanbiak pak bal ine Viên, Áo tok pataom tame danak dak hạt nhân di Iran. Langiu di nan, Iran khang panuac lac mbang srau kadhau di I-rắc oh njauk lac chủ đề hu ginum biai dalam dom mbang đàm phán di Iran saong nhóm P5+1 (nan lac 5 negar ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gam haong Đức), dui atah meng harei 16-6 tal harei 20-6.

 

# Urang jakar Indonesia brei thau hu  6 urang metai saong 3 urang lahik hadei di mbang glut jaleih taneh rah tabiak pak quận Bogor (Bô-gô), Tây Java (Gia-va) harei 17/6. Urang tabiak panuac di Jabat Pasang iek bala pakat negar Indonesia brei thau hajan prong meng harei 16/6 ngak ka patau kayau meng mbuan ceik glaong 30 mét pak palei Mekarwangi (Mê-ca-oan-ghi) tatheik trun, lam kateik 5 baoh sang. Bol lin daong roh duah hu 6 urang metai saong daok patui duah 3 urang daok veik. Langiu di nan, hu 7 urang hu giải cứu an toàn hadei di bala nan.

 

# Harei 17/6, urang jakar gah y tế tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc brei thau hu sa urang metai tra kayua njaom virút cúm H7N9. Urang metai nan lac sa urang likei daok pak bal Giang Môn. Urang ruak ini tame sang iek ruak dalam tình trạng nguy kịch, hadei di tuk brei thau lac njaom cúm H7N9 meng harei 09-6 meng blaoh. Tui jabat y tế tỉnh Quảng Đông, tok ta-eng dalam bilan 4 meng blaoh hu 5 urang pak tỉnh ini metai kayua njaom cúm H7N9./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân