Cập nhật ngày: 6/7/2015

Khaw tin 19h00, harei 6/7 saong 6h30, harei 7/7/2015

# Pandiak bhang dui atah ngak ka ia di dom danao padang ia dalam tinh Quang Tri trun biak bair. Urak ini, labaih 2/3 danao padang ia di puk palei ini, ia daok meng 10-20% duk saong thiết kế, dom danao ia daok di tanut metai. Tỉnh Quảng Trị hu tacei pato dom puk palei salih labaih 2.600 héc ta padai tapa pala tangei saong ritak aih kuh, trun taneh pala padai daok jaik 18 rabau hecta min jeng daok labaih 5 rabau héc ta gaok tua trak.

/ Tập đoàn Tân Hiệp pambuak bruk saong bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế barau alin hadiah 20 paok jien bac, yaok paok yaom 700 ribau đồng ka anek saih kan kathaot kham merat yam tapa kan kandah di xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đơn vị hu buh tabiak ralo tỷ đồng peih dom bruk ngak pahala di dom puk palei dalam taneh ia. Tập đoàn ini jeng hu daong 30 triệu đồng ka sa urang lin biên phòng daok gaok kan kandah ka sang daok.

# Dalam tuk pahadar 65 thun harei padang kapul Thanh niên xung phong Việt Nam (15.7.1950- 15.7.2015), Ủy ban bhapbini quận Liên Chiểu, ban sit Đà Nẵng barau taom gaok jaik 100 urang dahlau thiah nao thanh niên xung phong phục vụ, mesruh metak di mblang mesruh biên giới Tây Nam dalam dom thun 1978, 1979. Amuk Phạm Thị Thao, Anh hùng tapon nyom bol pan phao kraong bhap bini, akaok kapul urang dahlau thiah nao Thanh niên xung phong ban sit Đà Nẵng brei thau : Mbang taom gaok ini piah hadar veik ilamu di kapul thanh niên xung phong hu mbaok di mblang meruh Tây Nam, saong tangi sua pren yava urang halei daok urang halei lahik. Taphia di nan jeng piah pachreih ba, daong gauk piah dom harei daok veik kham merat ngak siam bruk di drei ngan saong rairah harei ini saong harei hadei.

/ Patui mbang taom gaok cử tri hadei di mbang nyaom ka 9, QH mbang 13, kapul urang QH tỉnh Gia Lai barau hu mbang taom gaok cử tri di huyện Chư Păh. Di var taom gaok, cử tri huyện Chư Păh hu kiến nghị ralo bruk, pambuak tal bruk bayar, giải phóng mặt bằng; pato saong ba bruk ngak ka urang ngak palei pala..

# Pasak ilimo ban sit Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc pambuak bruk saong uy mban bhapbini xã Hòa Thắng peih tan pato taong chiêng ka dam dara di buôn Kom Leo, xã Hòa Thắng, ban sit Buôn Ma Thuột. Tame tan bac hu 20 thanh thiếu niên bangsa Ê Đê. Dalam sa bilan, dom adei hu Nghệ nhân ilimo bhapbini Y Hiu Niê Kđăm pato taong chiêng bar saong chiêng krem.  Ông Nguyễn Hữu Chuyên, Phó akaok pasak ilimo ban sit Buôn Ma Thuột brei thau :“ Tuk peih tan pato taong chieng ini, hu pataom tame khik ramik saong patagok ilimo cồng chiêng hug ah ilimo pato megru Unessco brei angan lac ilimo phi vật thể di menuac sia. Tapa tan bac ini jeng padang hu kapul cồng chieng di buon piah hu rai hadei patui khik ramik saong patagok ilimo cong chieng di bhapbini Ê Đê, caong ini lac rai piah pato veik ka dom rai hadei, kayua kol drei  oh peih ngak dom tan bac yau nan lac hadei ini oh hu menuac piah pato ka dom rai hadei”

/ Meng bilan 5 thun ini, tỉnh Phú yên daok peih ngak tal dom doanh nghiệp jalan kak je tapa mạng. Urak ini, jaik 1.200 doanh nghiệp njauk hatai saong jalan kak je barau kayua patak pataom hu phun jien, tukvak saong khik kajap bruk chính xác, an toàn, bảo mật. Gah je tỉnh Phú Yên kham merat tal puac thun ini, 90% doanh nghiệp dalam tỉnh peih bruk kak je tapa mạng.

# Tui panuac khan meng Bộ Tư lệnh Cảnh sát tasik, tuk 20 tuk 15 minit melam 5/7,  di labik atah di ban sit Mũi Nai, ban sit Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang  jaik 2 hai lý, Cụm trinh sát ka 2 chap mek hu Hà Trang Nghiêm, ndih tapui thun 1979, daok di ấp Cống Tre, xã  Kiến Bình, tỉnh Kiên Giang daok pajeng 4.500 paok pakao hala hiệu RAM saong HERO. Tapa duah thau, urang ini khan lac blei saong pajeng dom paok paka hala ini meng Campuchia mai Kiên Giang piah pablei. Urak ini, Cụm trinh sát ka 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát tasik hu jao urang ini gam saong pandap ka Bộ đội Biên phòng Kiên Giang langyah.

Patui di ini dom khau tin dunya:

/ Gah y tế saong kapul dom nhà báo TQ pambuak bruk peih chiến dịch paglaong akaok saneng di bhap bini ka bruk cân bằng dalam mbang huak. Tui nan, yaok urang brei mbang ¼ kg baoh kayau patau saong meteh kg njam patam yaok harei. UB kế hoạch hóa gia đình saong y tế negar TQ hu tabiak panuac lac, thực đơn oh cân bằng meda ngak labaih kg, limek saong ngak patagok dom janih ruak kinh niên yau tagok drah, me-ik saradang.

# Mintri Y tế Hàn Quốc brei thau, harei 6/7 lac harei ka 6 hamiet taneh ia ini oh hu urang halei metai kayua hội chứng hô hấp bhum Trung Đông Mớt (MERS). Urak ini abih tih menuac njaom Mớt di Hàn Quốc lac 186 urang. Dom urang metai kayua jit ruak ini lac 33 urang. Tỷ lệ metai lac 17,7%.  Yau nan, urak ini daok 36 urang ruak Mớt daok hu iek ruak, dalam nan 12 urang oh ka tani tanat./.

 / Dalam mbang nyaom ka 39 di UB inem krung dunya rah tabiak di ban Bon di Đức meng bloh, bein thực vật Singapore Botanic Gardens barau hu UNESCO pok brei angan lac inem krung dunya. Ini lac mbang akaok meti di Singapore hu sa baoh bein thực vật hu UNESCO pok brei angan lac inem krung dunya. Bein thực vật Xinhgapo atah labaih 74 ha, dalam nan hu bein lan dunya, labik parang tabiak labaih 1.000 pajaih lan gốc saong 2.000 pajaih lan lai./.

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân