Cập nhật ngày: 17/6/2014

# Harei 16 bilan 6, dom urang Quoc hoi ginum bai di hoi truong ka Dự án Hukum padang Quoc hoi ( pasiam veik). Dom kadha hu pataom tame brei panuac nan lac bruk hu hadom urang Quoc hoi chuyen trach, bruk  ngak di Kapul urang Quoc hoi, chuc danh Tổng thư ký Quốc hội. Kadha bahrau di Dự án hukum nan lac quy định ka chức danh Tổng thư ký Quoc hoi salih ka kapul thư ký mbang nyaom urak ini.

 

 # Harei 16/6, di Hà Nội, kapul pasang iek di mintri chinh tri kayua amuk Tòng Thị Phóng, Ủy viên mintri Chính trị, Phó akaok Quốc hội pan akaok kapul ngak bruk saong Đảng ủy Khối dom jabat Trung ương ka bruk peih ngak Sarak trung uong 4 ( mbang 11) “ dom bruk njauk ngak chip piah dak padang Dang urak ini”. Kadha praong di var ngak bruk di kapul nan lac bruk padang urang jakar saong peih ngak tui jalan tap trung dan chu. Brei panuac di var ngak bruk, phaok akaok Quốc hội Tòng Thị Phóng ndom lac : “Meng dom bruk nan gam saong gauk piah ginum biai, rik pren yava piah paglaong alamu saong pren mesruh di  Dang, ky luat, chat luong urang dang, methuh pacang chu nghia ca nhan, methuh pacang dom bruk oh siam karei ye : cuc bo, nể nang.. Abih di nyu nan lac, talei pambuak bruk pakat uy, tap the dang akaok, urang dang ngak bruk. Abih di nyu nan lac bruk hadah krah di dom urang dang akaok. Dalam danakdak pasang iek meda dui atah jaik 1 bilan, kapul meda ngak bruk, roh duah veik saong dom dang uy co quan dom labik piah taong yaom bruk ngak.

# Taduan panuac da-a di Thủ tướng Rajaei Nguyen Tan Dung, Thủ tướng Hà Lan (Mắc Rút-tơ) tapa rivang Viet Nam meng harei 16 tal harei 17 bilan 6. Mbang rivang ini piah jhul talei pambuak bruk di dua negar tame dalam, kein laba dalam dom gah bo Hà Lan hu pren khang yau: Biến đổi khí hậu saong khik iek ia; ngak nong; kinh te tasik; năng lượng saong dich vu; peih ngak harak pambuak bruk palagaih tui bien doi khi hau saong khik ramik ia…

 # Taduan panuac daa di Đại tướng Pôn-Sa-rươn, Tổng Tư lệnh bol bala Cam-pu-chia, kapul urang jakar quan su pakat glaong bol bala bhapbini Biet Nam kayua Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng mintri Quốc phòng par akaok tapa ravang, ngak bruk di Cam-pu-chia meng harei 15 tal 18/6. Mbang ravang piah taong yaom talei pambuak bruk thun 2013 saong ba tabiak jalan ngak 6 bilan puac thun 2014 di Bộ Tổng tham mưu bol bala dua taneh ia.

# Kayua ap thấp nhiệt đới di tasik Bien Dong, dom harei tapa, tinh Dak Lak hu hajan praong ngak ka yaok ribau hecta phun pala katut panak harei bilan he thu di labik ini hu ia pruh. Hajan jeng ngak patrun bruk mbuan khuah glai saong daong ka jaik 203.500 hecta caphe that siam hijao, dalam nan hu labaih 190.000 hecta caphe daok tabiak baoh tamuh siam jang.

# Barau ini, Kapul Liên hiệp urang kumei di 8 huyện, thị xã dalam tinh  Đắc Nông hu peih bruk“ urang kumei daong pren yava ka tasik pulao”. Urang kumei dom pakat tinh Đắk Nông brei panuac jia tame bruk par akaok di Dang, saong brei thau hatai pamaong tal Hoàng Sa, Trường Sa meng dom bruk ngak siam mekre yaok harei. Patui bruk nan, Kapul hu peih bruk saong taduan mek hu jaik 100 trieu dong rik daong.

 # Ủy ban bhap bini tỉnh Trà Vinh birau brei adat salih 9 ribau hecta taneh ngak padai tapa pala phun yaok thun, gam raong kaya ikan dalam ia di taneh ngak padai tukvak 2014 -2015; dom janih hu palih ruah nan lac tangei, ratak lo, ratak haluk, phun ngak apndap mbang ka thur raong…Bruk salih janih pala piah khik ka bruk pala drak yaok hecta taneh mek hu meng 120 triệu đồng tagok dalam sa thun; jien mek tame kuhria rah tapa di yaok baoh sang tagok 1,3 mbang dut saong dahlau di tuk salih janih pala atau raong glang. 

Khaw tin dunya

 # Mintri Giao thông vận tải saong công trình bhapbini Lào brei thau, mblang kapal ahaok U- đôm- xay (Oudomxay) njauk padheih ngak bruk meng akaok adit ini kayua dauh mboh dom labik talah angaok jalan mbang saong mbuan si ngak lahik an toan ka dom mbang par dalam taneh ia meng ban ine Viêng- chăn tagok dom tinh Bắc Lào. Mblang par ini padheih par takik abih 2 adit piah ramik pasiam jalan mbang.

     # Rajaei Malaysia saong Hãng kapal haok Malaysia harei 16 bilan 6 patui bruk sanya duah sruh kapal haok MH370 lahik hu 100 harei bloh, kuhria meng harei kapal haok lihik di harei 8/3 meng blaoh.  Dalam tuk nan, dalam sa panuac tuyen bo harei nan,  Giám đoc điều hành hãng kapal haok Malaysia Ah-mát Jau-ha-ri Yah-gia  ndom lac, kong ty daok brei daong dom bruk duah jeng yau daong baoh sang urang njauk bala angaok sruh kapal haok  lahik nan.

# Mintri ngak nong, pandap mbang menyum saong palei pala Hàn Quốc barau duah mboh sa sruh jit ruak kum menuk ada barau patuh tabiak. Sruh jit ruak ini mbuan pambak ruak glaong hu duah mboh di sa trang trai raong anek lakhun (ada kangan) di Hoengseong (Hâng-xeng) dalam tỉnh Gangwon (Cang-uôn), atah di ban ine Seoul jaik 90 km gah timul. Hadei di nan, Hàn Quốc hu brei cuh klak yaok ratuh drei anek lakhun (ada kangan) saong menuk piah daong cakak pambak di sruh jit ruak.

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân