Cập nhật ngày: 30/6/2014

KHAW TIN PAGAIY HAREI 30-6

# Rajaei barau patabiak Nghị định quy định ka bruk pasang iek pok brei angan (Nghệ nhân bhap bini”, “nghệ nhân Ưu tú” dalam gah inem krung ilamu phi vật thể. Nghị định ini hu pandar ka bhap bini VN daok khik mepiah, pato saong patagok yaom glaong inem krung ilamu phi vật thể dalam dom loại hình; sap ndom, akhan vak; ngữ văn bhap bini; nghệ thuật parang iek bhap bini; adat cambat tanarakun; lễ hội meng kan; tri thức bhap bini saong dom kapul nyaom menuac urang pambuak tal bruk pasang iek pok brei angan ““Nghệ nhân bhap bini”, “Nghệ nhân ưu tú”.

# Meng harei 1 tal harei 6/7 tal, dalam dom bruk ngak di thun VN di Prang, cục Điện ảnh – mintri ilamu, TT saong DL mbang camereip hu peih harei liên hoan phim VN di ban Saint Malo taneh ia Prang. Dalam tukvak rah tabiak liên hoan phim, ccu5 Điện ảnh hu yaih khan tal bhap bini Prang 29 bộ phim di nền điện ảnh VN saong dom phim tài liệu, phim hoạt hình brei ka uranaih.  

# Tỉnh Phú Yên barau parabha 56 tỷ đồng  daong dom xa padang barau, pasiam veik 184 công trình hạ tầng ye : sang ilimo, sang bac, balai y te xa, tanum, jalan ba ia ngak mbang ngak huak…Ta-eng danakdak ia hacih saat moi truong palei pala hu daong labaih 46 tỷ đồng.

# Gah ngak nông saong patagok palei pala tỉnh Khánh Hòa hu peih danak dak “jum pataom ba tangin tame kayua tasik pulao palei negar”. Pak di tuk peih bruk, 26 đơn vị dalam gah ngak nông saong patagok palei pala Khánh Hòa hu daong labaih 300 triệu đồng brei kadung jien “kayua TS – HS”.

# Tui panuac barau ba tabiak di Viện khik ramik ia saong alam moi truong  (Ciwem, Anh), tác phẩm pak halăm taong cap ikan di bhum taneran kraong Cuu Long di Đỗ Tuyết Trinh hu dang dhi 9 dalam abih tih 10.000 tác phẩm tame pakacah thaot binguk alam moi truong di thun. Tác phẩm di tác giả Đỗ Tuyết Trinh (Hà Nội) thaot bhapbini bhum taneran kraong Cuu Long daok pal halăm  caga taong ikan bilan ia ndik.

# Dalam dom bruk di harei ilamu VN di Nga thun 2014 barau ini, 30 blah rup cih sơn mài di VN hu palih ruah saong parang iek di miuyim nghệ thuật phương đông di ban ine Moscow (Nga). Ini lac dom tác phẩm sơn mài mekre, yau hatung hatian di urang Việt.

# Dom urang alamu Mỹ barau duah mboh sa kadha hu yaom glaong ka bruk biến đổi khí hậu dalam Kỷ băng hà meng dom hóa thạch di labik khảo cổ danei angan La Brê Ta Pít (La Brea Tar Pits) di Caliphoócnia (California). Bruk nan hu maong lac biak siam ka dom urang alamu duah thau ka bruk biến đổi khí hậu daok rah tabiak.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân