Cập nhật ngày: 17/11/2018

Dom thun tapa, dom puk palei dalam tỉnh Ninh Thuận hu patagok pren khang di drei, cakrok patagok kinh tế, paglaong jien mek tame ka bhap bani. Ngan haong pren khang gah phun nho, jadar saong bein hala, bhap bani xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước daok jhul pakhang patagok mblang taneh paka nho pambuak pagam haong du lịch sinh thái bein. Ini lac jalan ngak mbang bahrau daok pachreih ralo tuai damuai mai rivang Ninh Thuận duah thau.

 

 

 

Xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nan lac puk palei ngak nong, ralo thun tapa langiu di bruk pala padai, bhap bani daok cakrok patagok mblang taneh pala nho, phun jadar ngan haong mblang taneh 311 ha. Ta-eng thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận hiện hu labaih 130 baoh sang pala nho tui chuẩn VietGAP, dalam nan hu 30 ha pambuak pagam haong bruk ngak du lịch sinh thái bein. Ini lac jalan ngak bahrau piah patagok bruk du lịch haong ngak nong saong akaok mereip jalan ngak du lịch ini hu pachreih tuai damuai mai rivang iek, duah thau. Sa-ai Phan Thanh Bình, sa urang tuai mai meng tỉnh Khánh Hòa brei thau: Mai haong bein nho di tỉnh Ninh Thuận ini drei saong anek bhik dalam sang mboh bui sambai ralo, mboh bein nho biak mekre. Bein nho hu gam baoh hijao hu gam baoh thak ginup abih. 

Dom baoh sang ngak du lịch sinh thái bein di xã Phước Thuận daok hu dom  kỹ sư ngak nong saong urang jakar gah ilamo tacei pato jalan pala nho tui tiêu chuẩn Vietgap saong dom ilamu ndom puac haong tuai damuai. Ong Bùi Văn Hiệp, sa urang daok pak ini (klah rabha) khan lac: Mikva urang nong biak njauk hatai haong danak dak di Vietgap ini. Danak dak pala nho tui chuẩn Vietgap ba mai kein laba, năng suất, meyaih khan hu angan je phun nho Ninh Thuận. 

Mô hình du lịch sinh thái bein daok hu dom baoh sang pala nho abih hatai peih ngak saong ba mai kein laba kinh tế dalam bruk pambuak pagam dom pandap panda kaya nong biak karei di puk palei ngan haong bruk du lịch. Piah patagok pren khang daok hu gah du lịch sinh thái, bein di puk palei, ong Nguyễn Đức Thuận, Akaok Ủy ban bhap bani xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận brei thau: Ka sa nan lac bruk pambuak dom janih pandap panda tame dalam dịch vụ abih di nyu lac du lịch sinh thái du lịch bein, ka dua nan lac jhul khang bruk quy hoạch piah pataom tame quy hoạch dalam dom labik pala nho praong saong dom palei ngak. Pagap yau palei ngak hala meneng, palei ngak bánh hỏi, pagam haong pandap panda biak karei di puk palei daok hu, yau pabe, pabo  saong dom janih pandap sao nho that saong sao jadar piah duh ka bruk du lịch).

Rai diuk di bhap bani bhum palei xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận dak harei dak cak rok patagok. Pren khang saong lợi thế daok ba tabiak ngak hu kein laba, pachreih ralo tuai damuai mai mong iek, duah thau, ba drei tame mô hình du lịch – ngak nong biak karei saong chreih chrai di puk palei. Tapa nan, rik daong paglaong jien mek tame ka yaok baoh sang, patagok kinh tế ngak nong pambuak pagam haong du lịch sinh thái bein tui jalan khang kajap./.

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân