Kalup kapul daoh then – capi tính di ban raya HCM

Mikva saong taong abih gauk bahrau pang sa binah akaok di kadha daoh “Panuac mbaik capi tính” hu dom urang dalam kalup kapul Daoh then - capi tính TPHCM me-in, daoh. Dom panuac daoh then, sap capi tính yau ini hu menyi tagok dalam dom mbang me-in di Kalup kapul yaok mesup harei adit yaok adit di Sang ilamu sinh viên dalam Khu Đô thị Đại học Quốc gia TPHCM di quận Thủ Đức.

Kalup kapul urak ini hu 20 urang hu mbaok gam gam saong labaih 50 urang karei mai pataom mbaok tuk lahaiy atau tuk hu Kalup kapul ieu, da-a. Dom urang dalam Kalup kapul rilo meng hu palei asal di dom tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn… Langiu di bruk uan sang, dom urang daok ranaih bangsa Tày, Nùng daok ba tui hatai uan ragu daoh then, sap capi tính di bangsa drei. Kayua yau nan ye, thun 2013, dom urang daok ranaih nan dang tabiak padang Kalup kapul Daoh then-capi tính di TPHCM. Meng nan tal urak ini, rilo rai sinh viên urang Tày, Nùng hu ba gauk mai tal Kalup kapul piah pataom gauk daoh, me-in.

Tui rilo roh duah, daoh then lac ragu daoh piah pok kakuh po langik, lac adat diễn xướng tâm linh, min tui thun bilan, daoh then hu jeng sa janih ilamu hadah krah di bhap bini bangsa Tày – Nùng – Thái daok di dom tỉnh bhum ceik gah barak taneh ia drei. Nao gam haong ragu daoh  then lac mbaik capi tính.

Panuac daoh then urak ini lac panuac likau ka hajan siam, hangin lagaih, trei sir ka puk palei, saong daok lac jalan piah ka urang bangsa Tày – Nùng - Thái brei mboh hatai anit puk paga, palei negar, ranam ka amaik ame adei sa-ai, gauk gar, ka bruk likei kumei anit ranam gauk. Daoh then hu dalam angan dom inem krung ilamu phi vật thể pakat negar di Việt Nam, saong hu UNESCO brei angan lac Inem krung ilamu phi vật thể lambaok di menuac sia dunya meng harei 12/12/2019. Kayua yau nan ye, urang likei bangsa  Tày – angan Phan Văn Trọng haong dom urang di kalup kapul caong khin khik ramik saong pambak tabiak janih ilamu ini: “Daoh then capi tính pandar panuac ka bruk meyut meyau, ka raidiuk biak mbuan pang, mbuan thau. Nan lac ilamu dalam raidiuk di urang Tày - Nùng. Rairah dam dara yau dahlak mboh khin khik ramik saong patagok”

Ngan saong Đinh Thị Luyến – urang dang akaok kalup kapul, lac sinh viên urang Tày daok bac di sang bac Đại học Nông Lâm TPHCM, ini lac labik taom gaok di dom dam dara bangsa Tày, Nùng takre ragu ragam bangsa, saong daok lac labik piah yaih khan daoh then - capi tính tal dom dam dara karei.

Lingiu di bruk pataom gauk daoh, me-in yaok adit di Sang ilamu Sinh viên di Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, kalup kapul daok hu rilo bruk ngak karei piah pambuak dom urang dalam kalup kapul, pagap yau Hội trại Tày– Nùng hu peih tabiak di bilan 10 yaok thun. Di Hội trại, lingiu di bruk pataom gauk daoh then– capi tính, dom dam dara daok hu pakacah gauk chat sạp, glum còn... Sa-ai Nguyễn Văn Huy, bangsa Tày, sa dalam dom urang dahlau daih di kalup kapul, kayua bruk hit ngak mbang nao daok veik di Cao Bằng min daok kham merat tame TPHCM pataom mbaok di hội trại saong hatai caong pachreih ba dom dam dara: “Hội trại yaok thun ini hu jeng ilamu di kapul nyaom Tày – Nùng TP.HCM,saong drei biak khin mai tal ini piah thau, piah gam haong dom urang daok ranaih hu ba drei tame ilamu di bangsa”

Kalup kapul daoh then – capi tính TPHCM jeng taduan hu panuac da-a nao parang me-in di rilo sang bac đại học atau hu mbaok dalam dom bruk ilamu, daoh tamia di TPHCM saong khu vực. Nan jeng lac jalan piah ka dom dam dara Tày – Nùng yaih khan ilamu hadah krah di bangsa drei tal menuac sia daok atah jaik saong ngak brei gheih mekre jang ilamu di ban raya angan Wa./.

Urang lang: M. Phương – 21/11

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân