Gam saong anek saih dalam taneh ia, harei ini, anek saih dom sang bac dalam tỉnh Long An yam tame thun bac barau. Kadha vak di urang pambuak bruk Hồng Xuyến saong Hùng Anh brei thau dom kham merat di dom huyện bhum atah bayah, bhum biên giới tỉnh Long An piah thun bac barau 2018-2019 oh hu anek saih halei oh hu bac saong hu rilo jang dom sang bac praong, siam:

 

  Piah pasiam dom kan kandah di sang bac bhum taphia negar, cơ sở vật chất mbaih mbaoh, oh hu haduk chức năng, oh khik kajap bruk pato saong bac di gru pato saong anek saih sang bac pakat sa Bình Hòa Tây, dom gah chức năng huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An samar padang sang bac barau angaok nền sang bac klak, hu 6 haduk bac saong 14 haduk chức năng saong yaom jien ngak abih labaih 13 tỷ đồng. Ini lac libik bac megru barau di jaik 450 anek saih di labik praong ini. Gru Trần Hữu Danh, Phó Hiệu trưởng sang bac tiểu học Bình Hòa Tây, Huyện Mộc Hóa brei thau: “Sang bac padang 3 libik sang bac gheih mekre, jalan nao di anek saih hu tuh  nhựa yau nan ye mbuan lagaih, haduk bac, gru pato thun ini jeng ginup jang duk saong dahlau daih. Dom thun dahlau kurang haduk chức năng, anek saih oh hu bac ngoại ngữ, tin học, bruk bac da-a daok kurang…tuk bac blaohtiểu học ye oh thau sap anh, Tin học, oh samu dom sang bac karei”

 

 

    -Rilo anek saih di ini bui sambai kayua thun bac barau ini hu bac dalam dom haduk bac barau laneng lahei hu ginup dom pandap pato saong bac. Adei Nguyễn Thị Trúc Linh, anek saih tal bac 5A2 sang bac Tiểu học Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa brei thau: “Adei hu bac dalam baoh sang barau adei biak bui sambai, oh lac adei bo dom ayut jeng biak bui sambai kayua bhan kik, tan bac laneng lahei haci hacih, adei biak damen lac adei bac hu sa thun tra lac tamat blaoh.

 

  Dalam tuk nan, sang bac THCS Bình Hòa Đông – sa sang bac bhum atah bayah di xã Bình Hòa Đông yaom lac sang bac mek hu chuẩn negar ngan saong 200 anek saih, cơ sở vật chất ginup abih min gru pato libik ini daok hu sa duh hatai karei yaok tuk yam tame thun bac barau, nan lac bruk anek saih klak bac, nan ye oh khik hu ginup anek saih nao bac. Kayua Yau nan ye, meng dom harei hè, dom gru pato hu nao tal yaok sang piah jak ba, pachreih amaik ame brei ka adei hu nao bac njauk tuk tame thun bac barau. Nai gru Trương Ngọc Nhã Uyên, gru pato tâm lý học đường sang bac  THCS Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa brei thau: “Dom kan kandah tuk jak ba anek saih nao bac lac jalan mbak, tapa đò, tapa kraong, rilo tuk oh nao hu. Tuk amaik ame nao ba tui anek yau nan ye kan si jak ba, dahlak biak ấn tượng tuk nao jak ba sang nan di amuk menek amaik adei saih nan, caluai tapa lục bình biak kan kandah…saong sa mbang tra lingik hajan, jalan gluh baok, nao takai 3,4 mbaik jalan…ame amaik cakaong radaih juak tabiak jalan …hu biak rilo sang kan kandah tuk nao jak ba mboh biak anit anek saih…”

 

 

    Thun dahlau di huyện Mộc Hóa, anek saih klak bac lac 0,39%, thun ini jaik 0,22%, trun jang duk saong thun diah, ini lac bruk kham merat oh sit di gah pato megru huyện dalam bruk jak ba anek saih nao bac. Amuk Phạm Thị Thái Thanh – Trưởng phòng pato megru huyện Mộc Hóa, tỉnh Long AN brei thau:“Caga ka thun bac barau, gah pato megru saong Sở hu pabak ginup trang thiết bị jeng ye gru pato, ba tame pandar 8 haduk bac, 14 haduk chức năng, khik ginup libik ka dom adei bac. Min kan kandah lac jak ba dom anek saih tabiak bac, di bhum atah bayah bruk labaih kurang gru pato jeng ngak kandah tal bruk anek saih klak bac”

 

-Yaom lac daok rilo kan kandah, min ngan saong bruk kham merat di gah pato megru Mộc Hóa, bruk bac da-a di dom anek saih bhum biên giới, bhum atah bayah jeng hu khik kajap. Jia lac, thun bac barau 2018-2019, bruk pato saong bac di libik ini hu rilo barau, mek hu rilo jak jeng barau./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân