Khaw tin 10h30 saong 14h30, harei 6/7/2015 

# Taduan panuac da-a di rajaei Hoa Kỳ, harei ini (6/7), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hum bang ravang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, meng harei 6 tal harei 10/7/2015. Mbang ravang Hoa Kỳ di Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng daok ba tabiak jalan đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị, pambuak bruk, đa phương hóa, đa dạng hóa, pok je talei pambuak bruk haong dom taneh ia praong, ba dom talei pambuak bruk nao tame dalam; paglaong labik dang dalam dunya di Việt Nam; brei thau labik dang, bruk pan akaok di Đảng Cộng sản Việt Nam.

/ Thủ tướng rajaei barau brei daong phun jien ka dom puk palei mbang tui danak dak khik kajap chất lượng pato megru sang bac. Cambaih laihnan lac, daong labaih 89 ribau tỷ đồng meng kadung jien brei ka bruk pato megru di kadung jien TƯ thun 2015 ka 36 tỉnh hu mbang tui danak dak khik kajap chất lượng pato megru sang bac piah blei pandap panda njauk saong dom bruk hu sanya saong gah tài trợ. Bruk khik iek saong pandar yaom jien pabak peih ngak tui quy định urak ini. 36 tỉnh hu daong nan lac: An Giang; Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Yên Bái.

# “Njauk hu sarak daong suai lavik ka bruk ba bhap bini tabiak bhum  taphia negar, piah khik caga taneh riya di negar. Nan lac sa dalam dom caong khin di dom cử tri 2 huyện Bình Liêu saong Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh di var taom gaok cử tri hadei di mbang nyaom ka 9 quốc hội mbang XIII di kapul urang Quốc hội tỉnh Quảng Ninh barau blaoh. Di var taom gaok cử tri di 2 huyện, amuk Ngô Thị Minh Phó chủ nhiệm Ủy ban ilimo, pato megru, dam dara, thiếu niên saong nhi đồng di Quốc hội, urang jakar Quốc hội tỉnh Quảng Ninh hu khan brei  cử tri 2 huyện Bình Liêu saong Đầm Hà thau dom asal kadha praong di mbang nyaom ka 9 Quốc hội mbang XIII barau rah tabiak di harei 20/05 – 25/06/2015.

/ Dom bilan puac thun 2015, tỉnh Bắc Giang daok sangka peih ngak siam dom sarak bangsa, piah salih barau, paglaong rai diuk mbang ngui daok dang ka bhum urang bangsa takik saong bhum ceik dalam tỉnh. Dalam nan, danak dak 135 hu abih tih phun jien labaih 93 tỷ đồng daong patagok bruk ngak mbang, đầu tư padang ngak, ngak pasiam công trình cơ sở hạ tầng; salih bruk ngak ka bhap bini bangsa takik kan kathaot saong baoh sang kan kathaot di xã, palei, biak kan kandah  dalam tỉnh. 

# Harei 5/7, labaih 700 urang đoàn, dam dara, gru patio di dom sang bac dalam ban sit  Đà Nẵng hu pataom tame brei jaik 600 đơn vị darah. Đà Nẵng lac puk palei hu urang pataom tame brei darah rilo dalam taneh ia, ngan saong labaih 500 urang di 17 kapul brei darah dự bị saong dom kalup kapul halan hatain brei darah. Meng akaok thun tal ini, mban jak ba halan hatain ban sit Da Nang peih ngak hu 35 mbang brei darah saong tadun mek jaik 19 rabau đơn vị darah, pabak caong khin darah ka dom urang ruak dalam ban.

/ Kayua pandiak bhang dui atah, pandap mbang saong ia menyum ka tapon pabo di tỉnh NT kurang. Biak kan kandah, ralo baoh sang raong pabo njauk pablei meneng pabo piah khik kajap bruk raong dalam bilan pandiak. Pabo pablei rilo, dalam tuk ralo pabo jeng patrun kayua pandiak, ngak ka yaom pabo di darak trun khang. Meng akaok thun tal ini hu labaih 1650 drei pabo metai kayua pandiak bhang. Amuk Đường Thị Như Mai, po trại raong pabo di palei Tham Dú, xã Phước Trung, huyện Bác Ái brei thau: “Tuk camereip, pabo ralo hu yaom 102 ribau đồng sa kg. Hadei di tuk pandiak bhang daok jaik 90 ribau đồng. Urak ini daok 75 ribau đồng. Pabo ralo bo ieu pablei, brei hu sa adit urang meng mai blei. Daok pabo bo lavang, ye urang sanya miat oh mai blei, piah mbiak tal metai, oh pablei hu.  

 # Jaik 8 tuk 30 minit pagaiy 5/7, kapal Hải Trường 36 hu trọng tải 3083 tấn, di Công ty Trách nhiệm vận tải tasik Hải Trường, daok angaok jalan meng An Giang nao Hải Phòng tapa talik bhum tasik Bình Thuận ye kapal lahik lái saong gar  veik di labik atah di mũi Kê Gà jaik 15 hải lý gah Tây Nam. Tuk rah tabiak bruk nan, angaok kapal hu 3.000 tấn brah saong 13 thuyền viên. Bair harei, po kapal hu khan brei kapal Phú Mỹ 03 meng Vũng Tàu thau piah tabiak daong kapal Hải Trường 36 tabiak truh labik gar.  

Patui di ini dom khau tin dunya:

/ Mintri y tế TL brei thau taneh ia ini hu tabiak truh hội chứng laka jalan suak yava Trung đông ieu lac Mers. Ini lac sa jak jeng di TL tuk yaok jalan ngak pacang cakak hu peih tabiak, hadei di tuk hu urang ruak akaok meti njom Mers meng bilan dahlau. 5 duk iek jaik di ini ngan saong urang ruak umo 75 thun urang Oman, urang ruak mers akaok meti meng harei 18/6 di TL jeng brei mboh âm tính saong mers. Yau nan ngan saong quy trình ủ ruak 14 harei ye urang ruak ini hu thit ruak, TL padeih pandar chế độ cách ly urang ruak ini.

#  Ủy ban inem krung dunya di UNESCO barau pabak veik 3 inem mek mangkan di Trung Đông tame angan dom inem krung di anek menuac mbuan si lihik abih njauk hu ramik pasiam saong khik caga chip. Tui nan, dom labik ilimo di menuac sia barau hu ba tame lac dom tàn tích di dom ban mengkan di Irắc lac Ha-tra, Old City Xana, Shi-bam (Shibam) di Yê-men. Ha-tra, ban mengkan hu 2 rabau thun urak ini daok khik veik dom inem mengkan hu biak rilo đền đài, lăng tẩm hu yaom glaong. Daok dom ban mengkan di Yê-men, hu padang dahlau abap 11 urak ini daok khik inem labaih 11 sangmegik Islam saong dom lăng mộ mengkan.

/ Cảnh sát Môngtênêgrô brei thau, sa mbang patuh rah tabiak di sang mac ngak phao ndao di bhum kreih negar taneh ini ngak takik di abih sa công nhân metai saong 7 urang karei njauk rambuac. Mbang patuh rah tabiak harei 5/7, di sang mac di tập đoàn Tara caik di ban sit Môicôvắc atah ban ine Pốtgôrica jaik 70km mai gah ia-san. Sang mac ini ngak tabiak phao ndao saong dom bộ phận di hệ thống tên lửa./. 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân