Tukvak anak tal , tỉnh Vĩnh Long thau lac bruk patrun kathaot dalam bhap bini urang bangsa takik lac bruk praong njauk ngak; pataom tame cak rok patagok ilamu urang ngak bruk, paglaong asar pato megru, abih di nyu lac pato bruk ngak ka dam dara urang bangsa takik.

Dom urang bangsa takik ngak bruk naih joi hu meyaom di Nyaom roya

 

Patui danak dak mbang nyaom ka 8, harei ini (15/11) dom urang Quốc hội ginum biai di kapul, brei panuac ka 4 dự án hukum, lac: Dự án Luật Đầu tư (pasiam veik); Dự án Luật Doanh nghiệp (pasiam veik); Dự án Hukum pasiam, pabak dom paka di hukum patabiak văn bản quy phạm pháp luật saong Dự án Hukum dam dara (pasiam veik).  Bruk salih bahrau Hukum dam dara (pasiam veik) piah patui jalan ngak brei cambaih laih jalan ngak di Đảng ka bruk dam dara, ngak brei cambaih laih asal kadha di Hukum negar, pasiam dom tavak tavaiy dalam tuk ngak, ngak jeng paga adat hukum piah ka dam dara patagok pren khang, ilamu di drei rik daong tame bruk dak padang saong khik caga taneh ia.

Nyaom roya dom bangsa takik mbang ka  3 thun 2019 tỉnh Vĩnh Long hu peih ngak di harei 14/11. Tỉnh Vĩnh Long urak ini hu 19 bangsa takik, labaih 32 ribau urang, meblah  2,7% bhapbini dalam tỉnh. Dom thun tapa, meng hu bruk peih ngak siam dom jalan daong ba di Đảng saong sarak di Karja bo radiuk bruk ngak mbang kinh tế, ilamu jalan sahaneng di bhap bini dak harei dak hu patagok; kuhria yaok thun Vĩnh Long patruh iek patrun kathaot hu labaih 3% baoh sang urang bangsa kathaot. Tukvak tapa, tỉnh Vĩnh Long thau lac bruk patrun kathaot dalam bhap bini urang bangsa takik lac bruk praong njauk ngak; pataom tame  cak rok patagok ilamu urang ngak bruk, paglaong asar pato megru, abih di nyu lac pato bruk ngak ka dam dara urang bangsa takik.

Harei 14/11, di xã Vạn Yên, UBND huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) saong dom gah chức năng hu peih bruk cưỡng chế, panduan ba 7 sang daok raong kaya ikan suan adat dalam labik Cảng Vạn Hoa. Ini lac labik kayua gah quân sự khik iek. Dom sang ini dahlau daih hu Trung đoàn 242 brei adat tame pataok piah plaih ribuk, hadei di nan oh nao bo daok veik raong pala kaya ikan suan adat dalam bhum taneh di gah quân sự - quốc phòng dalam rilo thun tapa, oh siam ka bruk quốc phòng - an ninh bhum tasik Cảng Vạn Hoa, Vân Đồn. Dalam tuk peih bruk ngak nan, hu 6 sang halan hatian panduan nao dalam harei 14/11; daok veik sa sang ong Nguyễn Văn Tiến (Nguyễn Hữu Doanh) mesruh veik, glum bom xăng tự chế tame dom urang jakar, ngak brei dom urang jakar njauk rambus. Gah chức năng samar chap mek, hadei di tuk pasang iek, hu khik mek hình sự dom urang.

  Harei ini 15/11, Tòa án bhap bini Ban raya HCM peih mbang sơ thẩm langyah tui hukum bị cáo Hứa Thị Phấn ndih tapui 1947, dahlau diah lac cố vấn pakat glong  HĐQT Đại Tín, akaok HĐQT công ty cổ phần patagok Phú Mỹ gam saong 5 urang meblah jien ndo suan hukum tuk daok ngak bruk. Tui hồ sơ bruk nan, bị cáo Hứa Thị Phấn mek 84,92% cổ phần Gilang pariak cổ phần Đại Tín vak katut Trustbank, thun 2013 salih tapa Gilang pariak TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB saong lac cố vấn HĐQT, tacei pato dom urang dalam gilang ngak suan hukum, mek jien 1.338 tỷ đồng. Tui kuhria mbang langyah kaoh tui hukum tal harei 25/11.

  Mek hu jayah 1-0 anak UAE angaok mblang caoh mbang Mỹ Đình dalam mbang dit di melam bloh, kapul dit blong Việt Nam yam tagok dang akaok bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 bhum châu Á. Mbang dit di tuyển Việt Nam saong Thái Lan lac di maong 8 melam 19/11 anak tal di mblang vận động quốc gia Mỹ Đình saong hu papar sap, papar binguk tapak angaok dom riyak papar sap, papar binguk di Rayo sap ndom Việt Nam.

  Sa parang iek ka bruk duah chap dui atah 10 thun piah pammetai urang dang akaok khủng bố danei angan Ossama Bin Laden hu peih pabah mbang harei 15/11 di Muyim hadar dom urang metai di harei 11/9 di ban New York di Mỹ. Meng angan ieu lac "Brei thau ka bruk dauh chap Bin Laden", parang ike hu parang tabiak thaok binguk palei Abbottabad di Pakistan, labik daok dauk di Ossama Bin Laden , saong sa video brei mboh bruk Tổng thống dahlau diah lac Barack Obama kuhria caga yau halei dahlau tuk brei peih bruk ka gah đặc nhiệm hải quân Mỹ taong tame di melam pametai Bin Laden. Langiu di nan, parang iek daok parang  60 pandap, dalam nan hu dom pandap di palei nan saong yaok pluh thaot binguk saong video.

Mesup 14/11 (tui maong di Mỹ), 1 anek saih trung học di mbang California (Mỹ) cuh phao tame dom ayut sahabat bac dalam tal haong gauk, ngak ka 2 anek saih metai saong 3 anek saih kartei njauk rambus. Hadei di nan, anek saih ini cuh tame kaok drei eng, urak ini daok njauk rambus trak. Cảnh sát brei thau, anek saih nan hu asal lac urang châu Á, daok bac di sang bac trung học Saugus daok di Santa Clarita, atah di Los Angeles jaik 65 km nao gah brak. Urak ini, cảnh sát oh ka thau kayua halei anek saih nan ngak yau nan, saong khan lac, anek saih nan nyu ngak ta-eng min.

  Melam 14/11, sa mbang megei baoh taneh khang 7,1 rích-te raha tabiak ngak megei bhu taneh ban tasik Ternate, di tỉnh Bắc Maluku, Indonesia, labaih 140 km nao gah tây bắc.  Hadei di nan hu kakei ka riyak sóng thần sit di bhum tasik Bitung saong ralo jang mbang megei hu mboh di tỉnh Bắc Sulawesi jaik di nan. Urak ini, oh ka hu hadom urang metai saong khat lahik drap ar kayua mbang megei baoh taneh nan./.

Urang lang: Aí Nghiêm & M.Phương -15/11

 

Trang tin chiều 15-11

  Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay (15/11) các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về 4 dự án luật, gồm: Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).  Việc sửa đổi Luật Thanh niên (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác thanh niên; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp; khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành; tạo hành lang pháp lý để thanh niên phát huy sức trẻ, khả năng, trí tuệ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019 tỉnh Vĩnh Long được tổ chức ngày 14/11. Tỉnh Vĩnh Long hiện có 19 dân tộc thiểu số, khoảng 32 ngàn người, chiếm 2,7% dân số toàn tỉnh. Từ nhiều năm qua, nhờ triển khai và thực hiện tốt các chủ trương chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nên đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên; trung bình mỗi năm Vĩnh Long xóa nghèo cho khoảng 3% hộ dân tộc thiểu số nghèo. Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long xác định nhiệm vụ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số.

Ngày 14/11, tại địa bàn xã Vạn Yên, UBND huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) và các lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế, di dời 7 hộ dân đang nuôi trồng thủy sản trái phép trong khu vực Cảng Vạn Hoa. Đây là khu vực hiện do lực lượng quân sự quản lý. Các hộ dân này trước đây được Trung đoàn 242 cho phép vào neo đậu tạm thời để tránh trú bão, sau đó đã tự ý ở lại nuôi trồng thủy sản trái phép tại vùng nước thuộc khu vực quân sự - quốc phòng trong nhiều năm, làm ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh vùng biển Cảng Vạn Hoa, Vân Đồn. Trong quá trình triển khai, có 6 hộ dân đã tự nguyện di dời ngay trong ngày 14/11; duy nhất hộ ông Nguyễn Văn Tiến (Nguyễn Hữu Doanh) có hành vi cản trở, chống đối quyết liệt, ném bom xăng tự chế vào những người thi hành công vụ gây thương tích cho một số cán bộ. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế bắt giữ, sau khi sàng lọc đã tạm giữ hình sự một số đối tượng.

Hôm nay (15/11), Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 5 đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt là Trustbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) và cố vấn cao cấp HĐQT, đã thực hiện và chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật, chiếm đoạt của Trustbank hơn 1.338 tỷ đồng. Dự kiến phiên xử diễn ra tới ngày 25-11.

  Xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước UAE trên sân nhà Mỹ Đình trong trận đấu diễn ra tối qua, tuyển Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19/11 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình và phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Một triển lãm về cuộc săn lùng kéo dài 10 năm nhằm tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng Ossama Bin Laden  được mở cửa từ hôm nay  15/11 tại Bảo tàng Tưởng niệm các nạn nhân 11/9 ở thành phố New York của Mỹ. Với tên gọi "Tiết lộ về cuộc săn lùng Bin Laden", triển lãm trưng bày mô hình ngôi làng Abbottabad ở Pakistan, nơi thủ lĩnh thánh chiến này ẩn náu, và một đoạn video cho thấy cựu Tổng thống Barack Obama đã do dự thế nào trước khi "bật đèn xanh" cho cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ vào đêm  tiêu diệt Bin Laden. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày 60 hiện vật, gồm một số thu giữ từ ngôi làng trên và hàng chục bức ảnh cùng băng video.

  Sáng 14/11 (giờ địa phương), một học sinh trung học ở bang California (Mỹ) đã xả súng vào các bạn cùng lớp, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Nghi phạm tự bắn vào đầu minh sau hành động này và hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát mô tả hung thủ là một thiếu niên gốc Á, đang theo học tại trường trung học Saugus ở Santa Clarita, cách Los Angeles khoảng 65 km về phía Bắc. Hiện cảnh sát chưa rõ động cơ gây án của thiếu niên này và cho rằng đối tượng hành động một mình.

  Đêm qua (14/11), một trận động đất với cường độ 7,1 rích-te đã xảy ra và làm rung chuyển khu vực cách thành phố duyên hải Ternate, thuộc tỉnh Bắc Maluku, Indonesia, khoảng 140 km về phía tây bắc.Cảnh báo sóng thần sau đó đã được đưa ra sau khi cơ quan này phát hiện có sóng thần nhỏ ở khu vực biển ngoài khơi Bitung và nhiều cơn chấn động được cảm nhận tại tỉnh Bắc Sulawesi gần đó. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và của do trận động đất gây ra./.

Biên soạn: Hồng Thủy

 

 

 

 

 


HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân