Urang daoh Lam Trường 

Kadha daoh: Harei akaok thun bahrau Long - Phụng jum pataom 

Rapaneh: Quang Huy 

Urang daoh: Lam Trường 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân