1/ Mintri ilamu – TT saong DL barau tabiak quyết định pok brei ragu xòe di urang Thái lac “inem krung ilamu phi vật thể pakat negar” daok dalam angan 26 inem krung ilamu phi vật thể lac dom lễ hội meng kan, adat cambat bangsa, ilamu parang me-in, daoh tamia di dom bangsa kinh, Tày, Mông, Dao, Thái, Sán Dìu…Tamia xòe Thái Mường Lò di ban sit Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái dang ka 18 dalam dom dom angan di janih nghệ thuật parang me-in.  

2/ UB bhap bini huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam peih bruk pakacah thaot nghệ thuật ilamu cơ tu angaok jalan patagok. Blah thaot pakacah brei mboh hu bruk chreih chrai ka ilamu meng kan di urang cơ tu, bhum taneh saong anek menuac huyện Đông Giang dalam samar salih barau; yaih khan thoat binguk ka adat cambat tanarakun, mbnag ngui daok dang yaok harei, tín ngưỡng di urang Cơ Tu, rik daong ka bruk ba du lịch patagok. Urang tame pakacah lac dom urang thaot chuyên saong oh chuyên daok diuk rai, ngak bruk dalam tỉnh Quảng Nam.

 

3/Meng harei 11 tal harei 14/7 tal, di mblang bein takai tasik, gah meraong Quảng trường 2 bilan 4, ban sit Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hu rah tabiak parang iek bản đồ saong parang iek tư liệu “Hoàng Sa – Trường Sa di VN – dom bằng chứng sajarah dak rai saong adat hokum”. Parang iek hu parang tabiak ralo tư liệu, văn bản, pandap, ấn phẩm saong jaik 100 bản đồ hu pataom meng dom nguồn tư liệu hu ba tabiak meng dahlau tal ini, brei thau chủ quyền  di VN di dua pulao Hoàng Sa saong Trường Sa. Ong Trần Sơn Hải, Phaok akaok thường trực Uỷ ban bhap bini tỉnh Khánh Hòa, akaok Ban peih bruk Festival  tasik thun 2015 brei thau: Labik peih parang iek bản đồ Trường Sa – Hoàng Sa, mban peih bruk kol dahlak brei ba tabiak gah takai tasik saong hu ngak bruk haong mintri thong tin truyền thong ruah duaah piah salih labik. Ini lac sa bruk njauk ngak dahlau, njauk yaih khan, njom mbak praongh jang.

4/ Harei pataom “sap daoh taom gaok 9 baoh kraong” mbang ka 15, tui kuhria hu rah tabiak dalam bilan 11/2015, di tỉnh Cà Mau. Harei pataom nan piah pabak hatai bruk hưởng thụ ilamu nghệ thuật, paglaong rai diuk ilamu daok dang dalam bhap bini dom bangsa adei saai Kinh, Hoa, Chăm, Khmer daok diuk rai saong ngak bruk dalam dom tỉnh bhum taneran kraong Cửu Long. Harei pataom daok lac tuk piah ka dom urang ngak gah nghệ thuật dalam khu vực hu taom gaok, bac megru ilamu, duah tabiak dom jalan ngak barau piah patagok bruk daoh tamia dalam khu vực. 

5/ Rup binguk urang công an bhap bini” lac angan ieu di harei pataom nghệ thuật kayua mintri công an, mintri ilamu, The thao du lich saong kapul nghị sĩ VN pambuak bruk peih tabiak di HN, pahadar 70 thun harei truyền thống công an bhap bini VN saong 10 thun harei taong abih bhap bini khik caga an ninh taneh ia palei negar. Hu mbaok di 20 kapul nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp ngan saong 27 vỡ diễn, tui dom janih nghệ thuật kịch ndom, cải lương, tuồng, chèo, dân ca…. ndom ka Wa Hồ haong công an bhap bini saong cco6ng an bhap bini ngak tui panuac Wa, rup binguk urang công an bhap bini dalam bruk khik caga an ninh, trật tự… Harei pataom rah tabiak tal harei 24/7.

6/ Pasak ngak tabiak phim bangsa, bhum ceik saong tasik pulao (cục điện ảnh) pambuak saong pasak chiếu phim pakat negar barau brei tabiak mbaok bộ phim truyện thiếu nhi “siêu quậy tagok baha” di đạo diễn Trần Trung Dũng, biên kịch Hà Anh Thu. Lac sa dalam takik bộ phim truyện VN đề tài ka thiếu nhi, siêu quậy tagok baha lac sa bộ phim dui pachreih uranaih saong ba chreih chrai ka dom amaik ame. Tapa nan, piah pato pakai dom adei thau anit ranam, klah rabha haong abih menuac sia saong hu hatai pamaong tal bruk siam mekre./.  

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân