Urang ndik athaih pakacah athaih nduac Bắc Hà 

Di dom huyện bhum ceik glaong Lào Cai, drei athaih gam lac sahabat gam yau sruh radaih piah nao mai, pajeng pandap yaok harei. Yaok harei, di tuk dah page, tuk ia kakua ka oh abih, yaom lac langik daok laar, athaih hu daong ka sang urang Mông pajeng pandap ngak nong, khak drak, asar pajaih tagok puh. Bier harei sup, tuk ia harei jaik tame ceik  jeng lac tuk athaih pajeng dom pandap paik meng puh mai sang. Jalan ceik bhum glaong nao mai biak kan kandah, tok hu drei athaih meng daong hu ka urang Mông pala tangei, ngak padai di tabung ceik glaong.

Thaih lac sa sahabat dalam raidiuk, min daok lac athur ginreih dalam hatai sahneng di urang Mông. Oh hu athur halei karei di Thaih, piah ba urang metai nao haong ong muk ong kei.

Harei pataom pakacah athaih nduac Bắc Hà dahlau dieh rahtabiak vil val mblang hamu, dom mbon ciek saong labik nduac nao tal lac mblang taneh di pasak ban sit. Tuk jaik nduac tal labik, dom urang ndik athaih chat biak samar trun haluk, mek phao di bara saong cuh tame tapan cuh 5 mbang blaoh blah mek quả cầu bhong, ndik tagok athaih mai viek labik nduac tabiak. Thei gam samar drak, gam cuh phao njauk rilo abih lac urang jayah. Urak ni, bruk pacacah athaih nduac di Bắc Hà oh daok pacacah cuh phao, dom urang ndik athaih jeng hu mblang pacacah karei, bruk pacacah jeng hu peih ngak siam jang saong dui pachrieh urang mai iek jang.

Oh gam hagait tal bruk pablei salih, oh njauk lac pacacah chuyên nghiệp, pacach athaih nduac di Bắc Hà lac bruk pacacah di dom urang nong saong athaih pacacah lac dom drei athaih  pajeng manuac, pajeng pandap. Abih di nyu nan lac, pacacah thaik di Bắc Hà dom urang ndik di kaing athaih oh hu yên cương, oh hu pandap caik takai bo tok hu talei kak athaih, dua móc pasei kak tame talei dua gah mbaok piah ngak ka thaih nduac atau padeih. Dalam tuk pacacah, maong dom urang ndik athaih kuk rup trun angaok kaing dom drei athaih daok nduac samar meng mboh bruk kan kandah saong bruk dũng cảm di dom urang nduac athaih di jalan pacacah.

Thun halei jeng yau nan, bruk pacacah athaih Bắc Hà pachrieh hu biak rilo manuac sia mai iek. Urang maong iek, hu tuk yau oh suak yava truh tuk hu drei athaih nduac biak samar tabiak truh mblang pacacah, nduac tapak nao gah paga pacang; duh hatai tuk mboh urang ndik athaih labuh di jalan pacacah atau bui samai tuk dom anek athaih nduac tapa urang pacacah karei.

Ông Sùng Seo Dùng (puk Sừ Mần Khang, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà) hu rilo thun raong athaih hu angan je di Bắc Hà brei thau: "athaih siam piah pacacah lac athaih tano hu rup praong, glaong, pala takai atah, tapak, bilau jangaih, mata hadah, cada praong, tian sit, takai yam atah saong samu gauk. Pilih ruah athaih piah pacacah ye takai brei tapak, kakau kapan… mayah kakau  bo parai tabiak yau takai ada ye nduac  oh naih".

Di mangaok jalan pacacah di Giải pacacah athaih Bắc Hà, bruk caik veik dalam hatai manuac sia lac bruk bui sambai, chreih chrai, pok manyaom dom urang likei bangsa pak ni biak slut mbut, oh huac kan kandah, gam saong dom anek athaih pacacah khang kadhang ba mai ka urang maong iek rilo chreih chrai, dom bruk pacacah biak gheih. Nan jeng lac dom bruk kan si var hu dalam hatai yaok urang tuai tuk hu sa mbang mai haong bhum ceik Bắc Hà./.

Urang lang: Thu Thảo – 01/12

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân