Mesup ini 16/11, tui tacei pato, ba jalan di Thủ tướng Rajaei Nguyễn Xuân Phúc, Ginum biai Negar pagalong ilamu urang ngak Việt Nam ngan saong kadha Doanh nghiệp ba gauk salih bahrau saong paglaong bruk pato bruk ngak hu rah tabiak haong 3 kadha praong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hu mbaok di prang bruk gheih ngak 

 

  Mesup ini 16/11, tui tacei pato, ba jalan di Thủ tướng Rajaei Nguyễn Xuân Phúc, Ginum biai Negar pagalong ilamu urang ngak Việt Nam ngan saong kadha Doanh nghiệp ba gauk salih bahrau saong paglaong bruk pato bruk ngak hu rah tabiak haong 3 kadha praong brei mboh yaom glaong di bruk pambuak gauk di sang bac haong doanh nghiệp. Nan lac 3 mbang ginum biai, lac dom kadha “Menuac ngak hu ilamu – jalan piah paglaong năng suất lao động saong patagok prein meriak gauk pakat negar”;  “Salih bahrau saong paglaong bruk pato bruk ngak – jalan ba tal paglaong ilamu urang ngak Việt Nam” saong “Doanh nghiệp ba gauk salih bahrau saong paglaong bruk pato bruk ngak”. Hu mbaok tame bruk ini, hu labaih 1 rabau urang pan akaok lambaok dom jabat khik ramik karja, dom kapul nyaom dunya, dom chuyên gia, lambaok dom tập đoàn, doanh nghiệp praong, dom labik pato bruk ngak dalam negar saong dom urang bac.

  Di labik inem krung căn cứ Trung ương cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị bhum II bahrau peih pakak labik pahadar sang bac Nguyễn Ái Quốc gah meraong negar. Bilan 10-1961, Trung ương Cục miền Nam brei padang veik sang bac Trường Đảng miền Nam, mek angan ieu lac sang bac Nguyễn Ái Quốc miền Nam daok di chiến khu D, gah miền Đông Nam bộ. Pak ini hu peih rilo tal pato pasram, paglaong ilamu ka dom urang jakar naih gheih di Đảng. Hadei di harei yasa taneh ia, tapa dom mbang rami ramik, pataom veik dom sang bac saong tapa dom mbang salih angan, tal urak ini, Trường Đảng miền Nam hu angan ieu lac Học viện Chính trị khu vực II. Ini lac sang bac lý luận chính trị chính quy akaok meti di Trung ương daok di Nam bộ, kak kajap haong bruk chính trị praong glaong, rik daong dak padang kapul urang jakar gah meraong negar samu haong bruk ngak, duh ka bruk mesruh meblah độc lập, yasa taneh ia.. 

  Melam bloh (15/11), Bruk jao giải Nhân tài Đất Việt thun 2019  rah tabiak di Hội trường Bộ Quốc phòng-Hà Nội. Ini lac thun ka 15, Nhân tài Đất Việt hu duah, hu pok meyaom urang naih gheih dalam dom gah, dom bruk karei di gauk yau ye Công nghệ thông tin, Khoa học Công nghệ, Y dược, Môi trường, Tự học Thành tài... Thun ini tagok hu biak rilo dom kadha tame pakacah gah công nghệ thông tin, ngan saong 418 kadha, tagok jaik 30% dut saong thun 2018  saong hu mbaok di dom Việt kiều daok di dom taneh ia yau Mỹ, Ca-na-đa, Đức, Thuỵ Sỹ. Dom pandap Công nghệ thông tin tame pakacah thun ini rilo meng pataom tame pandar dom công nghệ bahrau tui jalan di bruk Cách mạng Công nghiệp mbang ka 4. Dalam nan, dom nyaom “pandap meda pandar ứng dụng số” hu 1 giải Nhất lac Phần mềm tự động salih sap biai Việt tapa văn bản, di Công ty Hệ thống Trí thông minh nhân tạo Việt Nam VAIS.  

  Tapa yaok pataom taneh riya dalam taneh ia thun 2018 bahrau hu Mintri Tài nguyên saong Môi trường brei thau, kuhria tal harei 31/12/2018,  taneh oh ka pandar dalam negar daok labaih 2 triệu hécta. Piah khik ka taneh oh ka saoh b atal palai pajoa, Mintri Tài nguyên saong Môi trường hu panuac caong UB bhap bini dom tỉnh, ban di Trung ương najuk tacei pato bruk brei thau cambaih bruk yaok pataom taneh riya thun 2018 di tỉnh ban di drei brei ka dom kapul nyaom, menuac urang piah pandar njauk tui adat hukum.

  Biar harei 15/11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu peih bruk brei tapa harak yaih khan, pok ong Nguyễn Văn Thọ (daok ngak Bí thư huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT) ngak phó Bí thư Tỉnh ủy tukvak 2015-2020 saong hu taong abih gauk njauk hatai yaih khan piah ka HĐND tỉnh pilih ruah pok ngak Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, 51 thun, urak ini lac ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy BRVT, Bí thư huyện ủy Xuyên Mộc.

  Vietnam Airlines bahrau brei thau bruk peih jalan b par Hà Nội, ban raya Hồ Chí Minh-Thâm Quyến, saong mbang par camereip tui kuhria lac di harei 27 saong 28/11. Meng harei 15/12, Vietnam Airlines jeng brei peih jalan par bahrau  Hà Nội-Ma Cao (Trung Quốc) yaok harei hu 1 mbang par. Jalan par bahrau ini pabak ka tuai caong vaih tame ravang 1 dalam dom pasak du lịch, me-in sambai dane angan di  châu Á.

  Tổng thống dahlau diah di Bolivia Evo Morales hu panuac ieu Liên hợp quốc saong meda lac Giáo hoàng  Francis dang tabiak piah langyah bruk srau kadau chính trị di taneh ia ini. Tổng thống dahlau daih di Bolivia jeng hu panuac lac Mỹ dang gah likuk dom bruk bo ong ieu lac sa bruk đảo chính, pachap ong tabiak truh taneh ia. Ong Morales brei thau, ong meda mai veik Bolivia saong rik daong ka bruk tani tanat di taneh ia.

Harei ini 16/11, jaik 16 triệu cử tri Sri Lanka nao buh phiếu piah pilih ruah Tổng thống bahrau dalam abih tih 35 urang pakacah gauk tame ngak Tong thong mbang ini. Bruk bầu cử rah tabiak hadei di tuk Sri Lanka tatuan megei meng dom mbang taong mbom tame dom nhà thờ saong khách sạn praong di taneh ia ini di bilan 4 meng bloh, ngak brei takik di abih 269 urang metai. Cảnh sát Sri Lanka hu patagok bruk khik iek an ninh di grauk labik dalam taneh ia piah khik caga an ninh dalam harei bầu cử, meng bruk ba labaih 60 rabau cảnh sát, saong labaih 8 rabau urang gah quốc phòng dân sự nao khik iek.

  Campuchia meda pakauk bruk ndik lamen nao ravang iek di Angkor Wat di taneh ia ini meng akaok thun 2020. Bruk ini hu maong lac jayah di gah khik ramik, lac dom menuac meng lavik mai hu panuac puac ka bruk ndik lamen nao ravang iek lac sa bruk biak jhak. Angkor Wat daok di tỉnh Siem Riep lac labik dui pachreih rilo tuai dunya mai ravang iek, ngan saong 6 triệu mbang urang dalam thun 2018, dalam nan tuia rilo meng takre ndik lamen piah ravang iek val val Angkor Wat. /.

Urang lang: M.Phương -16/11

Trang tin chiều 16-11                                               

  Sáng nay 16/11, dưới sự chỉ đạo-điều hành của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Diễn đàn Quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tiếp diễn với ba sự kiện chính thể hiện tầm quan trọng của việc gắn kết nhà trường và doanh nghiệp. Đó là ba phiên thảo luận, gồm các chuyên đề “Nguồn nhân lực có kỹ năng - Chìa khóa để nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia”;  “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Nhân tố quyết định nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” và “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”. Tham gia các sự kiện là hơn 1 nghìn đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc cùng các học viên.

  Tại Khu di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II vừa tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam. Tháng 10-1961, Trung ương Cục miền Nam quyết định thành lập lại Trường Đảng miền Nam, lấy tên là Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam tại chiến khu D, miền Đông Nam bộ. Ở đây đã tổ chức nhiều lớp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ưu tú của Đảng. Sau ngày thống nhất đất nước, trải qua quá trình sắp xếp, hợp nhất các trường và qua các lần đổi tên, đến nay Trường Đảng miền Nam có tên gọi là Học viện Chính trị khu vực II. Đây là trường lý luận chính trị chính quy đầu tiên của Trung ương tại Nam bộ, gắn với sứ mệnh chính trị quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ miền Nam ngang tầm nhiệm vụ, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.  sự chỉ đạo-điều hành của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tối qua (15/11), Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt năm 2019  diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng-Hà Nội. Đây là năm thứ 15, Nhân tài Đất Việt đã tìm kiếm, tôn vinh nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau như Công nghệ thông tin, Khoa học Công nghệ, Y dược, Môi trường, Tự học Thành tài... Năm nay có sự gia tăng đột biến số lượng sản phẩm dự thi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với 418 sản phẩm, tăng gần 30% so với năm 2018 với sự tham gia của các Việt kiều tại các nước như Mỹ, Ca-na-đa, Đức, Thuỵ Sỹ. Phần lớn các sản phẩm Công nghệ thông tin dự thi năm nay đều tập trung ứng dụng các công nghệ mới theo xu hướng công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, nhóm “Sản phẩm có triển vọng ứng dụng số” có 1 giải Nhất là Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, của Công ty Hệ thống Trí thông minh nhân tạo Việt Nam VAIS.

Theo kết quả thống kê diện tích đất đai cả nước năm 2018 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, tính đến ngày 31/12/2018,  đất chưa sử dụng trên cả nước còn hơn 2 triệu hécta. Để đảm bảo đất đai không bị bỏ hoang, lãng phí, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

 Chiều 15/11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức  thông qua tờ trình giới thiệu, bầu ông Nguyễn Văn Thọ (đang là Bí thư huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT) làm phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thống nhất với số phiếu 100% giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, 51 tuổi, hiện đang là ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy BRVT, Bí thư huyện ủy Xuyên Mộc.

Vietnam Airlines vừa công bố mở thêm đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh-Thâm Quyến, với các chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 27 và 28/11. Từ ngày 15/12, Vietnam Airlines cũng sẽ chính thức khai thác đường bay mới giữa Hà Nội-Ma Cao (Trung Quốc) với tần suất 1 chuyến/ngày. Đường bay mới mở ra cơ hội cho những hành khách mong muốn ghé thăm một trong những trung tâm du lịch, giải trí nổi tiếng bậc nhất châu Á.

 Cựu Tổng thống Bolivia  Evo Morales lên tiếng kêu gọi Liên hợp quốc và có thể là Giáo hoàng Francis đứng ra làm hòa giải cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này. Cựu Tổng thống Bolivia cũng cáo buộc Mỹ đứng đằng sau những diễn biến mà ông gọi là một cuộc đảo chính, buộc ông phải rời khỏi đất nước. Ông Morales cho biết sẽ quay trở lại Bôlivia và góp phần vào sự ổn định của đất nước.

Hôm nay 16/11, khoảng 16 triệu cử tri Sri Lanka sẽ đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới trong tổng số 35 ứng viên tranh cử lần này. Cuộc bầu cử diễn ra sau khi Sri Lanka bị rung chuyển bởi loạt vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở nước này vào tháng 4 vừa qua,khiến ít nhất 269 người thiệt mạng. Cảnh sát Sri Lanka đã tăng cường an ninh trên khắp cả nước để đảm bảo an ninh diễn ra trong ngày bầu cử, với việc triển khai khoảng hơn 60 nghìn cảnh sát, cũng như hơn 8 nghìn nhân viên lực lượng quốc phòng dân sự.

Campuchia sẽ cấm việc cưỡi voi du ngoạn tại quần thể đền Angkor Wat của nước này từ đầu năm 2020. Quyết định này được xem là chiến thắng hiếm hoi dành cho các nhà bảo tồn - những người từ lâu đã chỉ trích việc cưỡi voi du ngoạn là một hành vi tàn nhẫn. Quần thể khảo cổ Angkor Wat ở tỉnh Siem Riep là địa điểm thu hút phần lớn khách du lịch quốc tế tới thăm "Xứ Chùa Tháp", với 6 triệu lượt người trong năm 2018, trong đó đa số du khách đã cưỡi voi dạo quanh các ngôi đền cổ. /.

Biên soạn: Hồng Thủy

 


 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân