1 # Labaih 160 dam dara, sinh viên kiều bào mai meng 21 negar angaok dunya hu mbaok tame Trại hè Việt Nam 2015 ngan haong kadha “Hadah mbaok Việt Nam” kayua Ủy ban Karja ka urang Việt Nam daok pak negar langiu (Mentri Ngoại giao) pambuak haong Trung ương Đoàn Dam dara Cộng sản Hồ Chí Minh peih ngak. Ini lac dom dam dara, sinh viên naih gheih dalam bac megru, dalam bruk ngak saong hu ralo rik daong ka bruk dak padang bhap bani urang Việt Nam daok pak negar langiu gul pataom gauk, pamaong mai palei negar.

2/ Ủy ban bhap bini tỉnh Đắc Lắc peih mbang nyaom tong yaom bruk peih ngak danak dak pakat negar padang ngak palei pala bahrau di tỉnh. Danak dak pakat negar padang ngak palei pala bahrau di tỉnh ĐL hu bhap bini pachreih hatai ngak tui. Dalam nan bhap bini song DN rik dong labaih hu labaih 21 tỷ đồng, 70 ribau mét vuông taneh song yaok rituh ribau harei ngak piah padang ngak jalan mbak palei pala.

3 # Sở pato megru tỉnh Đồng Nai bahrau hu harak tacei pato dom adat hukum ka kế hoạch tukvak thun bac 2015-2016 payua ka dom Jabat PATO MEGRU, dom sang bac Trung học phổ thông, dom Pasak Pato megru thường xuyên saong dom jabat trực thuộc karei dalam tỉnh. Tui nan, pakat Trung học Cơ sở saong Trung học phổ thông tame nao bac avar di abih harei 3-8-2015, pakat mầm non saong tiểu học tame bac harei 17-8, hệ Giáo dục thường xuyên harei 31-8. Harei tame thun bac bahrau hu peih ngak meng harei 31-8 tal harei 6-9. Daok dom sang bac mầm non saong phổ thông công lập hu tame bac harei 5-9.

  4/ Kapul urang nong tỉnh Tây Ninh bahrau pambuak bruk song kapul urang nong huyện Tận Châu pieh bruk pambuak gauk pablei khak drak saong bayar suai ka hội viên urang nong dalam huyen. Tui nan, hội viên urang nong pala dom janih phun yau tabau, bei plom, cao su, song phun mbang boh di huyện hu DN tư nhân Hùng Diệp pabak bei dom janih khak drak siam tui hatai khin di hội viên.

5 #Jabat Lao động - Thương binh saong Xã hội huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bahrau peih bruk jao brei sang anit ranam ka dom urang daok cdalam sarak karjar pak xã Tân Thành. Baoh sang hu jao brei ka ong Nguyễn Đắc Thắng, lac urang jakar padeih hưu, urang jakar ngak cách mạng hu rai diuk kan kandah daok pak ấp 1, xã Tân Thành. Baoh sang hu padang lac sang pakat 4, hu padang ngak haong yaom jien abih tih labaih 60 triệu đồng kayua khối pakacah dom doanh nghiệp Trung ương dalam tỉnh Bình Dương saong doanh nghiệp dalam tỉnh daong brei.

6/ Kapul gauk gar kiều bào huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An pambuak bruk song kapul Chữ thập đỏ huyện bahrau alin brei 60 pok pandap yaom labaih 20 triệu đồng ka dom boh sang kan kathaot di 2 xã Tân Tập song  Phước Vĩnh Đông. Jeng patui bruk ini, Kapul gauk gar kiều bào huyen jak ba dom urang ngak pahla mai memg quận 11, ban raya HCM rik pataom hu 200 kg brah brei ka dom boh sang hu rai duik kan kandah song 1000 boh siphau ka anek saih kan kathaot di 2 xã.

 

7 # Trà Vinh urak ini hu jaik 300 ha taneh bein pala phun chôm chôm, pataom ralo pak dom xã An Phú Tân, Tam Ngãi saong Hoà Tân huyện Cầu Kè. Tukvak jaik di ini, ruak “chổi rồng” ngak khat lahik angaok phun darang saong daok njaom mbak tapa mblang taneh phun chôm chôm. Tui dom urang chuyên môn, urak ini janih ruak ini oh ka hu jru đặc trị saong quy trình kỹ thuật pacang caga ruak tok mboh ngak tui jalan cakak caduk, cakak dhal, pruh jru piah pametai anek ruak.

               Patui di ni dom khau tin dunya:

8/  Hãng ngak ô tô dang akaok di negar Japon Toyota pa tabiak bruk mek veik 625.000 sruh radeih hu angan  hybrid (peih meng xăng song điện) di angaok dunya, rilo meng lac radeih Prius hu rilo urang takre. Dom sruh radeih mek veik ni kayua njauk lỗi kỹ thuật nyu meda ngak ka radeih padeih veik. Hu labaih meteh sruh radeih mek veik song hu pablei di Japon, dom radaih daok veik ralo meng mboh di dom darak pasa Bắc Mỹ song châu Âu tukvak meng bilan 5/2010 tal bilan 11 thun 2014


         9#
Dalam adit tapa, dom hiệu sách pak ralo labik angaok dunya hu peih pambang taduan raok urang puac tapuk dang dak talei atah cang BLEI baoh tapuk "Go Set a Watchman" di nhà văn Mỹ Harper Lee, hu daneiy angan ngan haong tác phẩm kinh điển "To Kill a Mockingbird" (Pametai anek chim nhại). Pak bal sit  Monroeville, bang Alabama, palei di urang vak hu yaok rituh urang dak gauk pak hiệu sách piah blei tuk tapuk hiệu sách taduan mek hu 7.000 blah tapuk ini peih pablei tuk kreh melam.

10/ Di Sydney, Autralia dom bác sỹ meda samar duah mboh ruak phổi tapa suak yava di dom urang ruak dok atah yaok rituh mbiak km tapa bruk pandar thiết bị di động hu ngak di negar ni, kayua Quỹ Bill & Melinda Gate dong brei. Công ty ResApp Health dok di Perth, bang gah timur negar Australia dok pasang iek công nghệ hu brei ka dom bác sỹ duah hu ruak viêm phổi, viêm phế quản dom janih ruak pagam tal phổi song ruak hen suyễn tuk urang patuh di angaok điện thoại di drei, dong patrun bruk nao tal labik iek ruak./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân