Kuhria tal 6h page ini 3/4, taong abih urang njauk ruak COVID-19 angaok dunaya tagok tal 1.009.662 saong urang metai nan lac 52.855 urang. Kuhria dalam 24h tapa, virus SARS-CoV-2 ngak brei 5.663 urang metai.

Pruh jru pametai anek ruak  pacang caga jit Covid 19

 

Jit ruak COVID-19 angaok dunya jeng daok rah tabiak khang saong oh ka mboh trun tuk manuac urang njaom mbak bahrau saong urang metai dak harei dak rilo:

Kuhria tal 6h page ini 3/4, taong abih urang njauk ruak COVID-19 angaok dunaya tagok tal 1.009.662 saong urang metai nan lac 52.855 urang. Kuhria dalam  24h tapa, virus SARS-CoV-2 ngak brei 5.663 urang metai. Ini lac glaong di abih kuhria meng tuk jit ruak tamuh tabiak di bilan 12/2019 pak Trung Quốc. Dang akaok dunya ka urang njaom mbak virus SARS-CoV-2 urak ini lac Mỹ ngan haong 240.511 urang. Patui di nan lac Italy, Tây Ban Nha, Đức... Urak ini taong abih urang ruak COVID-19 abih ruak angaok dunya lac 211.889 urang. Jit ruak hu mbaok di 204 taneh aia saong bhum taneh.

Page ni 3-4, Mintri Y tế brei thau hu 6 urang njom COVID-19 bahrau, tui nan abih tih urang ruak lac 233. 5 dalam 6 urang nan jeng lac negar langiu saong hu ba daok karei hadei di tuk nhập cảnh, oh mbuan njom tabiak ka rahra, urang ruak daok veik lac menuac ngak di Công ty Trường Sinh.  Urak ni Việt Nam hu 233 urang ruak, dom urang abih ruak lac 81, samu labaih 1/3 abih tih urang ruak. Min, bruk njauk duh hatai lac taong abih dom urang ruak di sang iek ruak Bạch Mai – sruh jit praong abih tal urak ni – ka oh duah mboh urang F0, lac urang njom akaok meti. Tapa nan brei mboh lac hu njom mbak dalam rahra.

  Tui  TS Đặng Thức Anh Vũ, Phaok akaok Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, 7 dalam 9 urang ruak COVID-19 daok iek ruak di Sang iek ruak Đa khoa tỉnh Bình Thuận dut iek 2 mbang mboh âm tính haong SARS-CoV-2. Dom urang ruak ini tui kuhria hu brei thau lac abih ruak dalam harei ini (3-4). Yau nan min, dalam dom urang nan hu sa urang kamei hu anek jeng njauk ruak min oh ka abih ruak, nan ye likau daok veik  haong anek drei tal tuk anek abih ruak. Yau nan tui kuhria, hadei di tuk hu brei thau lac abih ruak, 6 urang ruak di Bình Thuận meda hu ba nao tal dom labik brei daok karei piah tui iek pren yava dalam14 harei tal.

Vaktu tapa, Ủy ban Bangsa  samar drah peih ngak tui pato tacei di Ban bí thư, saong di rajaei, Mban pato tacei pakat negar ka pacang caga jit Covid-19. Ủy ban Bangsa hu ba tabiak saong ndom biai haong rayo sap ndom Viet Nam, Rato papar  binguk Viet Nam  pataggok tukvak, asal kadha pato tacei pacang caga jit Covid di  angaok dom riyak papar sap di VOV.  Ngak habar ka bruk jak ba pathau khan nyu lagaih haong bhum mikva bangsa takik. gam haong bruk nan ye UB Bangsa  hu ngak bruk haong 19 mbáo ngak tui quyết định 45 di Thủ tướng rajaei ka bruk alin harak báo ka mikva bangsa takik daok di dom bhum piah peih ngak dom bruk, gam tui nan jeng samar drah pok mayaom dom urang bangsa tabiak kham marat pacang caga  Covid.

  Mban tacei pato pakat negar pacang caga jit COVID-19 hu harak payua tal UBND dom tỉnh, ban daok dalam trung ương ieu dom tỉnh, TP pasang iek veik, padang angan dom urang Islam di dom puk palei meng negar langiu mai veik palei, urang hu mbaok di van ngak Istimak pak sang megik Seri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia meng harei 27-2 tal harei 1-3-2020 saong brei thau angan je dom urang hu taom gaok jaik haong dom urang ini; peih bruk mek mẫu dut iek COVID-19. Urang halei dut iek mboh dương tính ye ba chip tal labik brei daok karei, iek ruak samar drah. Taphia di nan, ba urang taom gaok jaik haong urang njauk COVID-19 nao brei daok karei piah tui iek. Di dom puk palei oh hu urang Islam hu mbaok dalam van ngak Istimah ndom angaok ye tacei pato urang tui agama Islam eng drei tui iek pren yava. Meyah mboh pandiak, patuk, kan suak yava ye nao chip tal labik y tế piah pasang iek ruak saong pacang khik. Langiu di nan, dom puk palei njauk peih bruk pametai anek ruak yaok harei di dom labik bhian taom gaok dalam sang megik Islam di dom puk palei meng aia pametai anek ruak.

Melam 2/4,  2 cảnh sát di Công an quận Sơn Trà, ban sit Đà Nẵng metai tuk ngak bruk. Panuac brei thau meng Công an ban sit Đà Nẵng: tukvak 20 tuk 40 minit melam 2/4, taduan hu panuac khan di bhap bini hu tapon uranf nduac pacacah radieh saong blah me drap ar manuac nao di jalan, samar drah, Công an ban sit Đà Nẵng hu  tacei ka Công an quận Sơn Trà peih bruk duah dom urang ni. tuk nao tal labik tatoa Mân Quang ye rahtabiak bruk paoh gauk di dom sruh radieh ngak ka 2 Cảnh sát giao thông- Trật tự, Công an quận Sơn Trà  lac Đại úy Đ.T.T (41 thun) saong Trung sĩ V.V.T (23 thun) metai, sa bhap bini njauk rambuac lac Mai Quốc Long (35 thun) daok di phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, ban sit Đà Nẵng.

Dalam dua harei 1 saong harrei 2/4, urang jakar, bol lin di sruh gilai 936 hu pambuak haong gah bol lin Biên phòng Vàm Láng ba brei labaih 1 triệu lít aia taba trun xà lan pajeng ba tal mikva xã Kiểng Phước, ban sit Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Page ini 3/4, gilai 936 meda tabiak truh Phao ka 22, jalan Soi Ráp piah nao tal Quân cảng Lữ đoàn 125 di bal raya Hồ Chí Minh piah mek aia taba saong patui veik pajeng ba mbang ka 5 tal dom xã daok caong khin hu aia taba, nao gam haong mikva gah Tây Nam Bộ pacang caga tua riya pandiak bhang njaom mbak. Kuhria tal harei ini, gilai 936 di Học viện Hải quân hu peih bruk ngak di drei tapa harei ka 21, ngak blaoh bruk pajeng ba 04 mbang,  hu abih tih jaik 4,5 triệu lít aia taba; daong ka mikva daok di Sóc Trăng, Tiền Giang patrun dom kan kandah anak bruk tua riya pandiak bhang njaom mbak.

Meng 1/4 rilo doanh nghiệp raong glang praong yau ye C.P, Dabaco, GreenFarm,... hu ba yaom pabui diuk trun daok 70.000 đồng/ sa kg tui njauk haong sanya dalam mbang nyaom baai haong Phó Thủ tướng rajaei saong Mintri ngak nong saong patagok palei pala di puac bilan 3 blaoh. Min bruk njauk biai lac pabui hadei di tuk hu dom doanh nghiệp raong glang praong pablei di dom trang trại, tabiak truh pabah mbang ye urang pablei salih meda pablei yaom glaong jang labaih 10.000 đồng/ sa kg papui hơi. Di dom darak pasa, yaom ralaow paui jeng daok meng 140.000 - 150.000 đồng/kg, hu dom labik, urang palei salih jhul yaom tagok glaong./.

Urang lang: Thu Thảo - Thụy Sĩ

 

Trang tin  3/4/2020  10:28:51

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi số ca nhiễm mới và tử vong vẫn tăng rất nhanh:

Tính đến 6h sáng nay 3/4, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.009.662 và số ca tử vong là 52.855 người. Riêng trong vòng 24h qua, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 5.663 người. Đây là kỷ lục về số ca tử vong tính theo ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 12/2019 tại Trung Quốc. Dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện là Mỹ với 240.511 trường hợp. Xếp tiếp theo trong danh sách này gồm có Italy, Tây Ban Nha , Đức... Hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 bình phục trên toàn thế giới là 211.889 người. Dịch bệnh đã tấn công 204 quốc gia và vùng lãnh thổ.

  Sáng nay 3-4, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 6 bệnh nhân COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 233. 5 ca trong số đó đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, ca còn lại là nhân viên Công ty Trường Sinh.  Hiện Việt Nam đã ghi nhận 233 bệnh nhân, số đã khỏi bệnh là 81, tương đương trên 1/3 tổng số bệnh nhân. Tuy nhiên,  điều đáng lo ngại là toàn bộ các ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai - ổ dịch lớn nhất cho đến nay - đều không tìm thấy ca F0, tức nguồn lây đầu tiên. Đây là dấu hiệu của việc có lây lan trong cộng đồng.

Theo TS Đặng Thức Anh Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, 7 trong số 9 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.Những bệnh nhân này dự kiến được công bố khỏi bệnh trong hôm nay (3-4). Tuy nhiên, trong số này có một phụ nữ có con cũng mắc bệnh nhưng chưa được điều trị khỏi, nên xin ở lại cùng con cho đến khi con khỏi bệnh.Như vậy theo dự kiến, sau khi được công bố khỏi bệnh, 6 bệnh nhân của Bình Thuận sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly để tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tới.

Thời gian qua, Ủy ban dân tộc đã nhanh chóng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban bí thư, và của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban dân tộc đã triển khai và trao đổi với Đài TNVN, Đài THVN tăng cường về thời lượng, nội dung các bài hướng dẫn phòng chống dịch Covid trên các hệ phát thanh của VOV. Trên tinh thần mang tính đặc thù nhất, làm thế nào công tác triển khai vận động tuyên truyền phù hợp với vùng đồng bào DTTS. Cùng với việc đó thì UBDT đã làm việc với 19 báo thực hiện quyết định 45 của Thủ tướng Chính Phủ về việc cấp báo cho đồng bào DTTS ở các vùng miền để triển khai các nội dung đặc thù, đồng thời cũng kịp thời biểu dương những người DTTS tích cực phòng chống Covid .

  Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đề nghị các tỉnh, TP rà soát, lập danh sách tất cả các tín đồ Hồi giáo tại địa phương từ nước ngoài trở về, người tham dự Istimah tại thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 27-2 đến ngày 1-3-2020 và lập danh sách những người có tiếp xúc gần với những người này; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Người có kết quả xét nghiệm dương tính  thì đưa ngay đến cơ sở y tế cách ly, điều trị kịp thời. Đồng thời, đưa những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 đi cách ly tập trung để theo dõi và xét nghiệm.  Tại các địa phương không có tín đồ Hồi giáo tham dự Istimah nói trên thì hướng dẫn tín đồ Hồi giáo tự theo dõi sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị và quản lý kịp thời. Ngoài ra, các địa phương cần tổ chức khử khuẩn hằng ngày đối với sàn nhà và các khu vực thường xuyên có người tiếp xúc tại các nhà thờ Hồi giáo trên địa bàn bằng dung dịch sát khuẩn.

Tối 2/4,  2 chiến sĩ cảnh sát thuộc lực lượng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thông tin ban đầu từ Công an thành phố Đà Nẵng: lúc 20 giờ 40 phút tối ngày 2/4, nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường, ngay lập tức, Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cho Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng này.Khi di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang thì xảy ra va chạm giao thông làm 2 Cảnh sát giao thông- Trật tự, Công an quận Sơn Trà  là Đại úy Đ.T.T (41 tuổi) và Trung sĩ V.V.T (23 tuổi) hy sinh, một người dân bị thương là Mai Quốc Long (35 tuổi) trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

  Trong 2 ngày mồng 1 và 2/4,  cán bộ, chiến sĩ của tàu 936 đã phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng Vàm Láng cấp chuyển hơn 1 triệu lít nước ngọt xuống xà lan để trung chuyển đến bà con nhân dân xã Kiểng Phước, Thị Trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Sáng  nay 3/4, tàu 936 sẽ rời Phao số 22, luồng Soi Ráp hành trình về Quân cảng Lữ đoàn 125 tại TP. Hồ Chí Minh để nhận nước ngọt và tiếp tục vận chuyển chuyến thứ 5 đến địa bàn các xã có nhu cầu nước ngọt cấp thiết nhất, sát cách cùng bà con miền Tây Nam Bộ chống chọi với hạn mặn. Tính đến hôm nay, tàu 936 của Học viện Hải quân đã thực hiện nhiệm vụ bước sang ngày thứ 21, hoàn thành vận chuyển  04 chuyến, với tổng số gần 4,5 triệu lít nước ngọt; giúp đỡ bà con nhân dân Sóc Trăng, Tiền Giang phần nào vơi bớt những khó khăn trước diễn biến vô cùng khốc liệt của tình hình hạn, mặn.

Từ 1-4 nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn như C.P, Dabaco, GreenFarm,... đã đồng loạt đưa giá lợn hơi về mức 70.000 đồng/kg theo đúng cam kết trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cuối tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên có một thực tế là lợn sau khi được các doanh nghiệp chăn nuôi lớn xuất bán tại các trang trại, ra khỏi cổng thì thương lái có thể bán với giá cao hơn 10.000 đồng/kg lợn hơi. Tại các chợ dân sinh, giá thịt lợn vẫn dao động trong khoảng 140.000 - 150.000 đồng/kg, cá biệt có một số nơi, tiểu thương lợi dụng đẩy giá lên cao./.

Biên soạn H.Thủy

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân