Di Hậu Giang, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh peih bruk padang ngak pasa  du lịch Xà No

Page ini 22/9, pak Sang daoh Ban ray HCM, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Ban raya peih tabiak dalam praong prang bruk pahadar 75 thun Harei Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2020). Brei panuac pak ini, Akok UB bhap bini Ban raya HCM Nguyễn Thành Phong pahadaar veik sajarah dakrai hadah hadai dalam dom harei Nam Bộ mesruh metak di bhap bini Bai Gon – Chợ Lớn – Gia Định 75 thun dahlau; gam brei thau: “ Đảng bộ, Karja saong bhap bini Ban raya HCM daok patagok bruk jum pataom, sami samar, sahneng duah, bak hatai anit ranam gauk, yam tapa kan kandah, jhul khang taong abih gah bruk salih birau, pachreih tui bruk pakacah gauk anit ranam taneh ia, njauk saong angan ban raya angan Chủ tịch Hồ Chí Minh, ban anh hùng”. Tui nan, pak Bein bingu Lam Sơn, Mban peih ngak dom harei roya Ban raya HCM hu peih parang iek ngan saong kadha “ Hadah miat angan daning ban taneh ia”. Langiu di nan, pak di jalan Đồng Khởi hu peih parang iek ngan saong kadha “ Bhum kinh tế praong di gah Meraong – Yam tagok khang kajap” parang thaot binguk ngan saong kadha “ Prein dam dara Ban raya HCM – dane miat bruk Nam bộ dang tagok mesruh taong khamang”.

Mesup ni  22-9, di  Hậu Giang, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh peih bruk padang ngak pasa  du lịch Xà No. Abih tih phun jien buh tame ngak pasa  du lịch Xà No lac 242 tỷ đồng, hu padang rilo hạng mục angaok mblang taneh prong  4.000m², dok di phường 1, ban Vị Thanh.  Pasa  du lịch Xà No pambuak song labik khik ramik  alam langik tasik Lung Ngọc Hoàng hu ngak jeng labik du lịch siam gheih di tỉnh Hậu Giang song dui pachreih hu rilo tuia main du lịch di anak tal.

Dom harei tapa, drum (ruốc) mboh hu rilo di tapen tasik Bạc Liêu, meng labik tasik taphia tỉnh Sóc Trăng tal pabah tasik Gành Hào, huyện Đông Hải. Yaok harei hu yaok rituh mbang gaiy gilai tame tabiak mek drum, ba bruk ngak, duah hu jien tame biak ralo ka bhap bini. Bruk urang nao tasik di tỉnh Bạc Liêu bui sambai lac langiu yaom kaom, labik pablei hu tani tanat ye birau ini ia tasik hu siam jang, hadang iakn hu luac thun, abih di nyu lac drum mboh dak harei dak ralo, urang nao tasik duah hu rilo jien, raidiuk tani tanat.

Dalam 3 adit jiak di ni, urang ruak pandiak tabiak drah daok tagok song jiak tal tanut jeng jit , rilo meng lac di dom tỉnh gah kreih negar, gah merong yau: Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai,  Bình Thuận, Long An,  Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. Jiak 9 bilan tapa, dalam negar hu jiak  70.000 urang ruak pandiak tabiak drah  song tui kuhria urang ruak mbuan si tagok rilo, kayua rilo tỉnh ban yam tame bilan hajan. Thứ trưởng Mintri Y tế Đỗ Xuân Tuyên hu panuac kakei dom tỉnh ban  tagok bruk klauk jru  vaccine pacang caga njom mbak, oh caik ka labik halei jeng labik beir ka bruk klauk jru, rik dong klah nyaik bruk tamuh jit ruak.

Tui panuac khan di bhap bini ka bruk dom urang pablei kra kanduh angaok dom jalan, page ini 22/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương pambuak bruk saong dom gah nao pasang iek  piah langyah bruk pablei nan. Tui ong Trần Văn Nguyên, Akok Chi cục Khik iek glai tỉnh Bình Dương, Kapol urang pasang iek oh ka taong phạt hu thei, kayua bruk pasang iek, chap mek dom urang pablei salih athur glai njauk ngak tui bruk ba tabiak di karja. Kayua yau nan ye, Chi cục Kiểm lâm tỉnh iew karja palei labik hu dom urang pablei salih athur glai brei pasang iek, chap mek saong jao veik ka gah khik iek glai.

GAh Y tế dunya  (WHO) bahrau ni  hu brei adat bruk ngak iek  lâm sàng tuk vak luac di abih  ka dom janih jru phun kayau  Châu Phi yau sa jalan iek ruak siam ka  jit  Covid-19.  Tui panuac khan di angaok blah  web di  WHO, Nyaom urang ilamu  ka  y học cổ truyền di kapul ni hu batabiak bruk pandar  dom janih jru meng kan  piah pacang cakak bruk njom mbak  di virut SARS-CoV-2. Pasak pasang iek song pacang caga jit ruak Châu Phi song  Ủy ban dom bruk  Xã hội di Liên minh Châu Phi jeng lac  2 gah pambuak bruk di  WHO dalam bruk ngak iek ni.

156 taneh ia  harei 21/9 njauk gauk hu mbaok tame bruk di dunya kayua Gah Y tế dunya ba kaok pamaong tal bruk parabha dom janih vaccine pacang Covid-19 tukvak nak tal. Yau nan min, mbiah tal urak ini, bruk nan njauk dua negar praong di dunya lac Mỹ saong Trung Quốc brei panuac lac oh pataom mbaok. Rajaei di Tổng thống Mỹ Donald Trump lac hu ginup vaccine tapa dom pambuak bruk meng dua gah. Bruk nngak nan njauk urang ndem puac lac jak hatai, ngak khat lahik, pandik pandua ka dom taneh ia suai cak rok. Daok negar Trung Quốc  ye lac taneh ia akok meti tamuh jit Covid-19 jeng oh hu angan dalam 64 taneh ia praong tame ngak Covax pabak 2 tỷ liều vaccine ka dunya di puac thun 2021.

Dom sang bac  công lập di ban  New York, Mỹ, hu peih pambah mbang ilac veik  dalam harei  21/9 brei ka  90.000 anek saih – sa binah sit dalam 1,1 triệu anek saih sang bac  công di ban ni  - meng di tuk jit ruak  COVID-19 tamuh tabiak meng bilan  3/2020. Anek saih  mầm non song dom sang bac pato pakai  đặc biệt lac dom anek saih hu nao bac di harei  21/9. Dom tal bac dok veik  di ban  hu peih bruk bac online dalam harei nan. Anek saih  tiểu học kuhria peih thun bac bahrau dalam harei  29/9, dalam tuk anek saih trung học cơ sở song trung học phổ thông hu tame bac di harei 1/10./.

Urang lang: Hani Pha – Ái Nghiêm – 22/09 15:13:45

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân