Urang ruak ka  936 tabiak truh sang iek ruak

Page ini 23/9, Nyaom roya pakacah gauk anit ranam taneh gah Pato megru mbang ka VII, rah tabiak di Hà Nội, meyaom jaik 400 urang, kapol naih gheih tukvak 2016 -2020.  Dalam nan hu dom kapol nyaom saong urang daok hu likau brei angan Anh hùng Lao động saman salih birau; dom urang lin pakacah pakat negar tukvak 2016-2020; dom bhap bini agama kito hu meyaom thun 2017; urang lambaok kapol nyaom, urang naih gheih; anek saih mek hu huy chương ameh dalam dom mbang pakacah Olympic dunya dom janih môn ilamu thun 2020; sinh viên roh duah ilamu mek hu giải nhất thun 2019.

Harei ni, sang iek ruak dã chiến Hòa Vang brei thau abih  jit COVID-19 song brei urang ruak ka  936 tabiak truh sang iek ruak. Ni lac urang ruak luac di abih njom  COVID-19 di ban  Đà Nẵng hu tabiak truh sang iek ruak . Tal mesup ni, Đà Nẵng dok di harei ka 26 oh hu urang halei njom COVID-19 kayua njom mbak dalam bhap bini (kuhria meng urang ruak ka 1037) song lac harei  24 oh hu urang halei njom COVID-19 bahrau

Page ini, urang đoàn dam dara 24 quận, huyện di Ban raya HCM hu peih bruk jak ba khik brei salamat jalan mbak kayua Thành Đoàn Ban raya HCM peih tabiak. Mbang ngak bruk tabung glaong rah tabiak meng ini mbiah tal harei 23/10, hu mbaok di dom gah: Cảnh sát Jalan mbak - jalan pasei Ban raya(PC08), Dam dara xung phong, dom urang halan hatian mai meng dom quận, huyện đoàn saong  kapol ngak bruk samar chip SOS Hướng Nam. Dom dam dara parabha jeng dom kapol khik iek di dom canah jalan, labik bhian gar jalan di dom quận, huyện piah ngak bruk ka jalan nao hu lagaih saong daong bhap bini tuk gaok kan kandah anagok jalan mbak tuk melam. Di tuk ini, Pasak Ilamu Công nghệ uranaih di Thành đoàn Ban raya  HCM peih bruk pakacah “ Jalan mbak hijao” piah pachreih urang đàon, dam dara rik daong jalan ngak piah khik salamat jalan mbak.

Ong Phạm Văn Tân, Akaok  công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn brei thau, Ala hổ mang chúa atah  4 m, trak  20 kg  hu Công an Hóc Môn jao ka Thảo Cầm Viên iek glang,  hadei di jiak sa adit hu brei mbang dom janih ala sit di labik rong bò sát, pren yava di ala hu tani tanat  . Dahlau di nan,  cảnh sát kinh tế huyện Hóc Môn pasang iek  thung xốp angaok radeih patuh  kayua  Dương Văn Thủy ( umo 44 thun,  palei di Đồng Nai) peih angaok jalan  Lê Văn Khương, mboh drei ala  dalam kadung halam. Khan haong jabat pasang iek, ong ni brei thau blei drei ala  meng  Campuchia yaom  20 triệu đồng piah pablei veik. Ong Thủy dok njauk chap khik piah pasang iek bruk pajeng ba suan hukum anek atuhr glai  dalam angan janih quý, hiếm mbuan si lahik abih brei hu khik ramik.

Kapol Nam Group saong dom gah pambuak bruk ngak mbang suai lavik birau peih bruk padang ngak Danak dak Tổ hợp Đô thị padeih padei saong pasram padhih angaok  tasik Thanh Long Bay pak di Mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Danak dak nan padang ngak di taneh praong 90.3 ha, tui kuhria hu ba tame pandar di thun 2023, ngan saong 16 labik padeih padei siam gheih abih saong sa pasak pasram pandih ngaok tasik.

Brei panuac peih mbang nyaom pakat glong di tuk pahadar 75 padang  Liên Hợp Quốc di New York – Mỹ harei 22/9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lac dunya dok dang anak bruk srau kadau gah y tế, kinh tế song mbuan si hu  Chiến tranh Lạnh bahrau  Mỹ - Trung. Ong Guterres lac : "Dunya di khol drei oh njauk hatai bruk lac anak tal  2 gah  kinh tế prong di abih  cakak dunya meng sa  labik talah prong , dalam nan yaok gah batabiak dom  jalan ngak pablei salih  song jien ndua di drei jang yau ngak po pren khang  Internet song  trí tuệ nhân tạo karei di gauk".

Dalam tuk New Zealand daok pasang iek hu siam jit Covid-19 mbang ka 2, rajaei taneh ia ini daok brei cadu dom jalan ngak pasang khik tapen negar. Tui nan, 30 bác sĩ thú y, 570 urang peih gaiy gilai ngak bruk di dom sruh kapal gilai angaok tasik, saong 210 urang ngak bruk lac dom urang peih mac jamraic ngak nong saong pala drak di động hu tame New Zealand ngak bruk hu pambauk tukvak. Langiu di nan, rajaei New Zealand jeng brei kadun tukvak tame negar ka labaih 11 ribau urang ngak peih bruk gah ngak nong, pala nyo hu thị thực abih tukvak di bilan 10 saong 11 anak tal piah hu daok veik New Zealand ngak bruk tal abih bilan 3 thun 2021.

Di mbang nyaom  harei kabroi di  Đại hội đồng Liên hợp quốc mbang ka  75, Tổng thống Philippines, ong Rodgrigo Duterte hu ndom veik jayah di negar ni anak  Trung Quốc dalam mbang pathau ka Biển Đông. Tổng thống Duterte ndom lac, panuac kaoh di Tòa trọng tài thun  2016 dalam nan yah klaak  sarak di  Bắc Kinh ngan song mblang taneh Biển Đông lac “oh pambuak gauk hu”. Ong ndom lac, Philippines “khang hatai taih klaak dom kham merat palai pajoa” panuac kaoh ni. Ni lac mbang camereip Tổng thống Duterte hu mbaok tame mbang nyaom  di Đại hội đồng Liên hợp quốc hadei di rilo mbang sahneng kuhria meng di tuk akaok  nhiệm kì di  ong./.

Urang lang: Hani Pha – Ái Nghiêm – 23/09 18:52:47

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân