Dalam 6 bilan akaok thun 2020, Công an ban raya Hồ Chí Minh hu pasang iek duah mboh 1.507 bruk ngak suan hình sự

 Mesup ni, 1/7, di jabat Rajei, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Akaok  mBan tacei jalan yaom kaom pakat negar, dang akaok mbang nyaom mban tacei jalan yaom kaom 6 bilan akaok thun, jalan ngak ka dom bilan puac thun, khang hatai peih ngak dom bruk batabiak. Brei panuac di nyaom biai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ndom lac, Dalam tuk jit prong  covid-19 rah tabiak,  khik caga pren yava bhap bini  lac bruk ngak biak prong di rajaei song Thủ tướng rajaei. Gam song bruk nan, negar drei oh njauk lac oh patagok. 6 bilan akaok thun, GDP dalam negar tok mek hu 1,81%, tanut bier di abih dalam 10 thun tapa, min jeng lac tanut glong di dunya. Piah jhul pakhang kinh tế, bruk pablei tabiak negar langiu di taneh ia  dalam 6 bilan puac thun, Thủ tướng batabiak  4 bruk: ka sa lac  peih ngak bruk patagok glong di abih; ka dua lac khik caga  an sinh xã hội song cakak bruk oh hu bruk ngak; ka klau lac batabiak bruk pasang iek tanut yaom pandar cai oh tapa  4%. Ka pak lac khik kajap bruk samu gauk di gah kinh tế, abih di nyu lac dalam tuk puac thun rah tabiak rilo bruk oh lagaih yau hajan ribuk, ia ndik ia sua. Taphia di nan lac khik piah padai brah, ka nyu siam dalam yaok tuk vak, meda hu mbaok tame dalam tuk vak halei .

Thanh tra rajaei bahrau brei thau lac meda pasang iek bruk brei adat blei jru tame meng negar lingiu saong brei harak adat pablei 7 janih jru kayua Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada ngak saong bruk njauk dom paok thầu pabak jru ka dom sang iek ruak di Công ty cổ phần VN Pharma. Dahlau di nan, hadei di tuk báo chí brei thau dom asal kadha oh cambaih laih ka bruk brei harak adat blei jru meng negar lingiu tame ka VN Pharma saong bruk langyah tui hukum bruk pablei salih jru lậu, ngak ja harak di doanh nghiệp ni, jabat rajaei hu harak brei thau panuac pato tacei di Thủ tướng rajaei Nguyễn Xuân Phúc ieu pasang iek bruk brei harak adat blei jru tame meng negar lingiu, brei harak adat pandar jru saong bruk njauk thầu pabak jru di Công ty CP VN Pharma.

Mintri pato megru brei thau tuk vak peih thun bac bahrau  2020-2021 dalam negar lac harei 5-9-2020; oh peih bruk pato bac dahlau di harei peih thun bac bahrau,  tukvak pataom anek saih piah caga peih thun bac bahrau avar di abih lac harei 1-9-2020. Thun bac  2020-2021, Mintri hu pasang iek  piah patrun asar kadha pato bac, patrun danak dak, yau nan ye, tuk vak bac ka pakat  trung học cơ sở, trung học phổ thông hu ramik veik dok 35 adit (dut song 37 adit urak ni) yau pakat tiểu học. Tapa nan , tagok tuk vak peih dom bruk main sambai song tagok tukvak padeih  hè ka gru pato song anek saih.

Dalam 6 bilan akaok thun 2020, Công an ban raya Hồ Chí Minh hu pasang iek duah mboh 1.507 bruk ngak suan hình sự; dalam nan hu taong yah 362 tapon tội phạm. Nan lac panuac brei thau njauk caik hatai sanka hu ba tabiak di mbang nyaom  pataom iek bruk ngak di Công an 6 bilan akaok thun 2020 saong ba tabiak jalan ngak ka 6 bilan puac thun 2020 di Công an ban raya Hồ Chí Minh peih tabiak di harei kabroi. Di mbang nyaom, mintri Công an hu pathau khan Sarak di akaok mintri Công an ba Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, mai ngak Giám đốc Công an ban raya Hồ Chí Minh, meng harei ni 1/7. Đại tá Lê Hồng Nam lac urang jaka dang akaok hu rilo thun ngak bruk di Cục Cảnh sát pasang iek kol dus tham nhũng, kinh tế saong pablei salih lậu – Mintri Công an.

Saai H.V.L (umo 37 thun, dok di ban raya  Hồ Chí Minh) hu prein yava khang kadang veik hadei di tuk  blac draih  pagam gan meng urang brei metai glaow akaok  di Hà Nội song hu tabiak sang iek ruak. Ni lac khaw tin hu urang lambaok sang iek ruak Đại học Y dược ban raya Hồ Chí Minh breithau bier harei kabroi. Ni lac 2 urang pagam gan akaok meti hu đơn vị ni peih ngak eng bo oh hu dong ba meng  chuyên gia negar langiu. Urak ni, di gah merong  jeng hu sang iek ruak  Chợ Rẫy, sang iek ruak Nhân dân 115, sang iek ruak Đại học Y dược, sang iek ruak Nhi đồng 2 peih bruk  pagam tạng song dong ka rilo urang ruak hu tabiak truh di labik mbuan metai lahik.

Hu takik di nyu 16 mbang di Mỹ brei padieh bruk peih pabah pabang negar anak bruk njom mbak khang di dom uảng njom bahrau saong dom uảng jaka ngak gah y tế brei thau bruk njom mbak di jit ruak meda biak kan dalam bruk pacang cakak, dalam tuk labik Mỹ Latinh jeng ka oh mboh trun. Giám đốc bhum châu Mỹ di gah Y tế dunya, muk Ca-ri-xa Ê-chiên brei thau, tabung di jit COVID-19 meda rahtabiak di dom vaktu karei di gauk di yaok negar saong tui kuhria Chile saong Colombia meda lac tabung jit dalam 15 harei anak tal, dalam tuk nan, vaktu ni ngan haong Argentina, Bolivia, Brazil, Peru, Mexico saong dom negar Trung Mỹ meda laik tame dalam bilan 8/2020.

Meng harei ni, Hàn Quốc daok pabak jru pacang  virus Remdesivir iek ruak  viêm jalan suah yava  cấp COVID-19 song dom ruak trak. Jru  Remdesivir kayua gah jru tavao Gilead Science di Mỹ patagok, bhian hu pandar piah iek ruak  kayua virus Ebola.  Dom mbang ngak iek  lâm sàng di  Mỹ brei mboh  jru Remdesivir meda dui  katut tuk vak pasiam veik di dom urang ruak meng labaih  15 harei trun dok  11 harei. Langiu di nan, jru ni meda trun bruk metai  di dom urang ruak trun dok labaih  7%, dut song 12% ngan song dom urang ruak oh pandar jru.

Jabat khik ramik viễn thông di Mỹ hu ba tabiak panuac lac dom tập đoàn viễn thông Huawei saong  ZTE di Trung Quốc lac "mbuan ba tal kan kandah  an ninh negar Mỹ", saong tabiak panuac pakauk dom công ty di Mỹ pandar dom paok  jien kanja di rajaei yaom meng 8,3 tỷ USD piah blei pandap panda meng dom công ty ni, gam tui di nan jeng ieu kakei dom sang mạng di  puk palei klaak saong salih dom pandap panda di dua công ty công nghệ Trung Quốc ni tabiak truh mạng urak ni di Mỹ. Rajaei Tổng thống Trump jeng ba công ty Huawei tame "angan juk " pablei salih meng thun blaoh.

Urang lang: Thu Thảo – Hani Pha

TRANG TIN 1/7/2020 15:55:08

Sáng nay, 1/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá quốc gia, chủ trì họp Ban Chỉ đạo, đánh giá về công tác điều hành giá nửa đầu năm, biện pháp những tháng cuối năm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong bối cảnh đại dịch covid-19 hoành hành,  bảo vệ sức khỏe người dân là trách nhiệm rất lớn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Song song với đó, đất nước không thể không phát triển. 6 tháng đầu năm, GDP cả nước chỉ đạt 1,81%, mức thấp nhất 10 năm qua, nhưng vẫn là mức cao của thế giới. Để thúc đẩy kinh tế xuất khẩu đất nước nửa cuối năm, Thủ tướng nêu 4 yêu cầu: Thứ nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao nhất có thể ; Thứ hai là đảm bảo an sinh xã hội và chống thất nghiệp; Thứ ba là đặt mục tiêu kiểm soát Chỉ số giá tiêu dùng không quá 4%. Thứ tư là đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh nửa cuối năm xảy ra nhiều yếu tốt bất thường như mưa bão, lũ lụt. Song song với đó là dự trữ lương thực đảm bảo trong mọi hoàn cảnh, có thể can thiệp trong bất kỳ tình huống nào.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố sẽ thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma. Trước đó, sau khi báo chí phản ánh về những nội dung còn bất cập, nghi vấn xung quanh việc cấp phép nhập khẩu thuốc cho VN Pharma và xung quanh phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu thuốc, giả mạo giấy tờ ở doanh nghiệp này, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty CP VN Pharma.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục quy định thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học 2020-2021 là ngày 5-9-2020; quy định không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học sớm nhất là ngày 1-9-2020. Năm học 2020-2021, Bộ sẽ tiếp tục rà soát để tinh giản nội dung dạy học, giảm tải chương trình, vì vậy thời gian thực học cho cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần (so với 37 tuần hiện nay) như với cấp tiểu học. Qua đó, tăng thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và tăng thời gian nghỉ hè cho giáo viên và học sinh.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra khám phá 1.507 vụ phạm pháp hình sự; trong đó triệt phá 362 băng, nhóm tội phạm. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị sơ kết tình hình, công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày hôm qua. Tại hội nghị, Bộ Công an đã  tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày hôm nay 1/7. Đại tá Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo đã có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu – Bộ Công an.

Anh H.V.L (37 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã hoàn toàn khỏe mạnh sau ca phẫu thuật ghép gan từ người cho chết não tại Hà Nội và được xuất viện. Thông tin được đại diện Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiều qua. Đây là 2 trường hợp ghép gan đầu tiên đơn vị này tự thực hiện mà không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài. Đến nay, tại khu vực phía Nam mới chỉ có Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Nhi đồng 2 triển khai kỹ thuật ghép tạng và đã giúp đưa nhiều bệnh nhân trở về từ lằn ranh sinh tử.

Ít nhất 16 bang ở Mỹ đã tạm ngừng các kế hoạch mở cửa lại trước làn sóng tăng mạnh các ca lây nhiễm Covid -19 mới và một số quan chức y tế cho rằng sự lây lan của dịch bệnh sẽ rất khó để kiểm soát, trong khi khu vực Mỹ Latinh vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm "nhiệt". Giám đốc khu vực châu Mỹ của Tổ chức Y tế thế giới, bà Carissa Etienne cho biết, đỉnh dịch COVID-19 sẽ diễn ra tại các thời điểm khác nhau ở mỗi quốc gia và dự báo Chile và Colombia sẽ đạt đỉnh dịch trong vòng 15 ngày tới; trong khi đó, thời điểm này đối với Argentina, Bolivia, Brazil, Peru, Mexico và các quốc gia Trung Mỹ sẽ rơi vào tháng 8/2020.

Từ hôm nay, Hàn Quốc bắt đầu cung cấp thuốc kháng virus Remdesivir điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với các triệu chứng nặng. Thuốc Remdesivir do tập đoàn dược phẩm Gilead Science của Mỹ phát triển, thường được sử dụng để điều trị bệnh do virus Ebola gây ra. Các thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ cho thấy thuốc Remdesivir có thể rút ngắn thời gian phục hồi của một số bệnh nhân từ khoảng 15 ngày xuống còn 11 ngày. Ngoài ra, thuốc này có thể làm giảm tỷ lệ tử vong ở những người mắc bệnh xuống còn khoảng 7%, so với con số 12% đối với những bệnh nhân không dùng thuốc.

Cơ quan quản lý viễn thông của Mỹ đã đưa ra tuyên bố các tập đoàn viễn thông Huawei và  ZTE của Trung Quốc là "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ", đồng thời tuyên bố cấm các công ty của Mỹ sử dụng khoản ngân sách của chính phủ trị giá 8,3 tỷ USD để mua thiết bị từ những công ty này, đồng thời yêu cầu các nhà mạng ở khu vực nông thôn loại bỏ và thay thế các thiết bị của hai công ty công nghệ Trung Quốc này ra khỏi mạng hiện nay của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã đưa công ty Huawei vào "danh sách đen" thương mại hồi năm ngoái./. 

                               Biên soạn Hồng Thủy

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân