Tỉnh Ninh Thuận hu pala, pambak praong labaih 35 hecta taneh glai pamblak saong phun mbang baoh

Mesup ini (9/7), mbang nyaom ka 20 di HĐND TPHCM mbang 9, vaktu 2016-2021 hu peih tabiak. Rah tabiak meng harei ini tal harei 11/7, mbang nyaom hu ginum biai rilo bruk praong di ban raya yau ye: Jalan ngak piah cakrok kinh tế - xã hội 6 bilan puac thun 2020; peih ngak danak dak padang ngak TP.HCM jeng ban gheih, samar; danak dak padang ngak Khu đô thị bahrau gah easan, abih di nyu lac ginum biai dom jalan lang talaih kan kandah, jhul kinh tế patagok hadei di jit Covid-19. Akaok Hội đồng bhap bini TPHCM Nguyễn Thị Lệ brei thau: mbang nyaom ka 20 rah tabiak dalam tuk TP gam haong taneh ia peih ngak hu siam bruk pacang cakak, jhul kadun likuk jit Covid-19. Kayua yau nan ye, mbang nyaom hu pataom tame ngak brei cambaih laih dom bruk daok tavak tavaiy, meng nan ba tabiak dom jalan ngak piah pasiam veik, patagok bruk ngak mbang, pablei salih saong du lịch hadei di jit ruak.

Kuhria tal puac bilan 6 thun 2020, dalam tỉnh Ninh Thuận hu pala, pambak praong labaih 35 hecta taneh glai pamblak saong phun mbang baoh. Dalam nan, njauk ndom tal di abih lac bruk pala paok blait pamblak saong kruac bung kanduh hijao di huyện Bác Aí, pala paok blait pamblak saong phun kandiuk di glai negar Núi Chúa; pala phun la-u di dom xã tapen tasik dalam dom huyện Ninh Hải, Thuận Nam saong Ninh Phước. Dom bruk khik caga saong cak rok glai pambuak saong patagok bruk ngak mbang khang kajap, rik daong paglong raidiuk bhap bini bhum ceik, paglong jalan sahaneng, jalan ngak di bhap bini dalam bruk khik caga saong patagok glai.

Ong Lê Trí Thanh – akaok UBND tỉnh Quảng Nam hu mbaoh tangin tame sarak brei klaak pok thầu, saong langyah dom urang gam tal bruk peih ngak pok thầu blei jamriak PCR  dut iek COVID-19 automatic di tỉnh ini. Tapa pasang iek, tỉnh Quảng Nam ngak suan Hukum Đấu thầu tuk blei jamriak PCR. Dalam 3 blah harak brei thau yaom di 3 Cty piah ka Sở Y tế pasang iek saong Sở Tài chính taong yaom piah tui nan kuhria yaom pok thầu, hu 2 blah oh njauk Hukum Đấu thầu thun 2013. Gah njauk thầu lac Cty CP Giải Pháp Việt, hu jabat daok di  TP Hà Nội ngan saong yaom 7 tỉ 230 triệu đồng.

Piah trun kan kandah ka dua mblang kapal haok Nội Bài - Hà Nội saong Tân Sơn Nhất - TPHCM kayua daok pasiam jalan băng, Cục kapal haok Việt Nam brei patagok mbang par di dom mblang kapal haok Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Cần Thơ saong Cam Ranh (Nha Trang). Cục Kapal haok Việt Nam jeng brei pasang iek, pa-atah gauk dom mbang par  di Nội Bài saong Tân Sơn Nhất meng tuk peih rilo mbang par tame tuk takik par plaih njiak bruk gar tavak; pasiam bruk kapal haok par suai atau daok cang par ngak lahik tukvak di tuai damuai. Meng harei 1/7, jalan băng 25R/07L di mblang kapal haok Tân Sơn Nhất saong jalan băng 11L/29R di mblang par Nội Bài hu kareik pabah mbang piah ramik ngak pasiam, ba tal bruk peih takik mbang par yaok harei.

Jalan kapal nduac samar Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc bahrau hu peih tabiak, pambuak Cà Mau haong pulao Phú Quốc, Kiên Giang, rik daong patagok bruk ravang me-in hadei di jit COVID-19. Kapal nan hu angan ieu lac Phú Quốc Express, pajeng hu tal 600 menuac, peih tabiak di tuk mesup, meng Cảng khách Ông Đốc di ban sit Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau nao Phú Quốc saong mai veik di biar harei nan. Ini lac jalan du lịch angaok tasik camereip abih di Cà Mau pambuak haong Kiên Giang saong lac jalan du lịch bahrau, daong ka tuai damuai hu mbuan lagaih tuk nao tal Cà Mau.

Meng harei ini, ban Melbourne, Úc brei pacang mbang ka 2 saong dui atah dalam 6 adit piah pacang caga jit Covid-19. Dom labik pablei pandap mbang menyum saong kuan café tok hu pablei pandap ba nao, labik pasram gym, salon ngak pagheih, labik chiếu phim kareik pabah mbang. Bhap bini tok hu tabiak tuk nao ngak bruk, pasram rup pabhap atau blei pandap mbang. Dom harei tapa, tuk adat nan hu ba tbaik, bhap bini ba gauk tame dom siêu thị saong blei abih pandap panda. Yaok harei, Melbourne hu yaok rituh urang njom nCoV dalam bhap bini. Rilo bhap bini mboh lac bruk pacang cakak di ban nan lac jalan njauk ngak, yau nan min tukvak dui atah 6 adit lac biak lavik.

Sa kapul roh duah di sang bac ĐH Tokyo di Japon brei thau: 10 dalam 11 urang ruak Covid-19 hu cadu ruak hadei di tuk menyum jru Phu-dần taong ruak viêm tuỵ haong jru Avigan taong ruak cúm. Meng akaok bilan 4/2020, kapul roh duah hu pambuak 2 janih jru ini saong brei ka 11 urang ruak mboh hu viêm phổi trak menyum iek. Jru Futhan bhian hu pandar piah taon ruak viêm tuỵ cấp tính saong dom ruak karei ba tal khal darah. Dom roh duah lâm sàng daok hu ngak iek di dom labik iek ruak piah thau cambaih bruk salamat saong siam lagaih di jru Futhan dalam taong ruak Covid-19. Daok bruk pandar jru Avigan ka taong ruak Covid-19 jeng oh ka hu panuac brei thau cambaih.

Karja ban Siem Reap di Campuchia birau tabiak adat pakauk sik ngak saong pablei salih athau piah ngak rilaow. Ini lac ban akaok meti di Campuchia ba tabiak bruk ngak ini. Tui dom jabat khik iek, bruk sik ngak rilow asaw mbuan ba tal njom mbak ruak meruai saong rilo ruak karei, ngak jhak tal prein yawa bhap bini. Urang blei saong pablei asaw piah sik ngak rilaow mbang njauk taong phạt meng 7 tal 50 triệu Riel, sumu 39 tal 283 triệu đồng saong meda dang anak bruk daok guk 5 thun. Dom kapol nyaom khik caga athur glai njauk hatai saong jalan ba tabiak nan saong mboh lac nan bruk kham merat piah ka Siem Reap tabiak truh thaot binguk “ pasak di gah sik ngak rilo asaw di Campuchia”. Labik ini, hu tal 3 trieu drei asaw njauk sik ngak rilaow yaok thun./.

Urang lang: M. Phương - Ái Nghiêm

TRANG TIN NGÀY 9.7.2020 15:47:26

Sáng nay (9/7), kỳ họp thứ 20 của HĐND TPHCM khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc. Diễn ra từ hôm nay đến ngày 11/7, kỳ họp thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của TP như: Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; triển khai Đề án xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh; đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông, đặc biệt là bàn các giải pháp tháp gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển sau dịch Covid-19. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết: kỳ họp lần thứ 20 diễn ra trong bối cảnh TP vừa cùng cả nước thực hiện thành công việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Vì vậy, kỳ họp sẽ tập trung phân tích làm rõ những mặt còn hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp để khôi phục, phát triển sản xuất - kinh doanh và du lịch sau dịch bệnh.

Tính đến cuối tháng 6/2020, toàn tỉnh Ninh Thuận đã trồng, nhân rộng hơn 35 ha rừng xen cây ăn quả. Trong đó, nổi bật là cmô hình trồng điều xen bưởi da xanh tại huyện Bác Ái, trồng điều xen mãng cầu xiêm thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Núi Chúa; trồng phân tán cây dừa xiêm tại các xã biển thuộc các huyện Ninh Hải, Thuận Nam và Ninh Phước. Các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn kết với phát triển mô hình sinh kế bền vững, góp phần nâng cao mức sống của người dân miền núi, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký quyết định yêu cầu hủy gói thầu, đồng thời xử lý các cá nhân liên quan đến việc thực hiện gói thầu mua sắm máy PCR  xét nghiệm COVID-19 tự động  tại tỉnh này. Theo kết quả thanh tra, tỉnh Quảng Nam đã vi phạm Luật Đấu thầu khi mua sắm máy PCR. Trong 3 bảng báo giá của 3 công ty để Sở Y tế đề xuất và Sở Tài chính thẩm định, làm căn cứ xác định dự toán giá gói thầu, có 2 bảng báo giá không đúng quy định Luật Đấu thầu năm 2013. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Thương mại và đầu tư Giải Pháp Việt, trụ sở tại TP Hà Nội với giá 7,23 tỉ đồng.

Để giảm tải cho 2 sân bay Nội Bài – Hà Nội và Tân Sơn Nhất – TPHCM vì đang sửa chữa đường băng, Cục hàng không Việt Nam sẽ tăng chuyến tại các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Cần Thơ và Cam Ranh (Nha Trang). Cục Hàng không VN cũng rà soát, giãn các chuyến bay tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ giờ cao điểm vào giờ thấp điểm để tránh ùn tắc; khắc phục việc tàu bay di chuyển chậm hoặc xếp hàng chờ bay làm mất thời gian của hành khách. Từ 1/7, đường băng 25R/07L tại sân bay Tân Sơn Nhất và đường băng 11L/29R tại sân bay Nội Bài đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp, khiến số chuyến bay khai thác hàng ngày giảm xuống.

Tuyến tàu cao tốc Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc vừa chính thức hoạt động, kết nối Cà Mau với đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang, góp phần phát triển du lịch sau dịch COVID-19. Tàu được khai thác có tên Phú Quốc Express, chở tối đa 600 khách, khởi hành vào buổi sáng từ Cảng khách Ông Đốc tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đi Phú Quốc và quay trở lại vào chiều cùng ngày. Đây là tuyến du lịch đường biển đầu tiên của Cà Mau kết nối với Kiên Giang và là sản phẩm du lịch mới, giúp du khách có thêm trải nghiệm khi đến Cà Mau.

Bắt đầu từ hôm nay, thành phố Melbourne, Úc bị phong tỏa lần thứ 2 và kéo dài trong vòng 6 tuần để phòng chống dịch Covid-19. Các nhà hàng và quán cafe chỉ được bán đồ ăn mang đi, phòng gym, salon làm đẹp, rạp chiếu phim bị đóng cửa. Người dân chỉ được ra ngoài khi đi làm, tập thể dục hoặc mua đồ thiết yếu. Vài ngày qua, khi lệnh chính thức được công bố, người dân đổ xô đến các siêu thị và vét sạch hàng hóa. Hiện mỗi ngày, Melbourne ghi nhận hàng trăm ca mắc nCoV trong cộng đồng. Nhiều người dân cho rằng phong tỏa là biện pháp cần thiết, tuy nhiên thời gian 6 tuần thì quá dài.

Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo của Nhật Bản cho biết: triệu chứng của 10 trong số 11 bệnh nhân Covid-19 đã thuyên giảm sau khi uống kết hợp thuốc Futhan chữa viêm tuỵ cùng với thuốc Avigan chữa cúm. Bắt đầu từ tháng 4/2020, nhóm nghiên cứu đã kết hợp 2 loại thuốc này và cho 11 bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi nặng dùng thử. Thuốc Futhan thường được sử dụng để chữa bệnh viêm tuỵ cấp tính và các bệnh khác gây đông máu. Các nghiên cứu lâm sàng đang được tiến hành tại các cơ sở y tế để xác nhận tính an toàn và hiệu quả của thuốc Futhan trong điều trị Covid-19. Còn việc dùng thuốc Avigan cho điều trị Covid-19 vẫn chưa có kết luận chính thức.

Chính quyền thành phố Siem Reap của Campuchia vừa ban hành lệnh cấm giết mổ và buôn bán chó để lấy thịt. Đây là địa phương đầu tiên ở Campuchia áp dụng quy định này. Theo các cơ quan quản lý, việc giết mổ chó tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh dại và nhiều loại bệnh khác, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Người có hành vi mua bán chó để giết mổ làm thực phẩm sẽ bị phạt tiền phạt từ 7 đến 50 triệu Riel, tương đương 39 triệu đồng đến 283 triệu đồng và có thể đối mặt với án tù 5 năm. Các tổ chức bảo vệ động vật đã hoan nghênh quyết định này và cho rằng đây là nỗ lực để Siem Reap thoát khỏi hình ảnh “trung tâm của ngành giết mổ thịt chó tại Campuchia”. Tại đây, có đến 3 triệu con chó bị giết thịt hàng năm./.

Biên soạn: Bích Huyền

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân