UBND TPHCM bahrau peih bruk jao giải thưởng Angan Ameh TPHCM thun 2020 ka 30 doanh nghiệp

Caga ka nyaom roya Đảng pakat negar mbang ka 13 hu peih tabiak meng harei 25/1 tal, mesup ini 22/1, ong Trần Quốc Vượng, UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ba akaok sa kapul nao pasang iek bruk pasram duh ka nyaom roay saong pan akaok bruk ginum biai pataom veik bruk pasram nan. Bruk pasram peih tabiak meng bruk ba dom urang mai hu mbaok dalam nyaom roya meng hotel, labik daok tal kalan Wa, tame kalan ravang Wa, cuh glau di labik pahadar dom AHLS saong raok kapul meng kalan Wa tal pasak nyaom biai pakat negar. Brei panuac di mbang nyaom pataom iek veik bruk pasram, ong Trần Quốc Vượng taong yaom glaong bruk ngak di dom kapul, pasram njauk bruk ba tabiak, abih di nyu lac bruk khik kajap siam mekre salamat ka nyaom roya.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tacei pato oh brei jah tak, pajeng ba pablei salih, pandar suan hukum đào, mai glai dalam glai, song hu panuac ieu dom mintri, dom tinh ban roh duah cambaih ka jalan piah thau hu asal di phun đào, phun mai. Lingiu di phun song dhar đào, mai meng glai, Phó Thủ tướng hu panuac ieu akaok UBND dom pakat tacei pato dom jabat chức năng tacei pato, pathau khan, pa mbuan palagaih ka bhap bini hu kaoh mek, pajeng ba, pablei salih, pandar phun song dhar đào, mai, oh ngak kan kandah, oh batabiak harak gar hành chính piah mek jien bhap bini song doanh nghiệp

UBND TPHCM bahrau peih bruk jao giải thưởng Angan Ameh TPHCM thun 2020 ka 30 doanh nghiệp. Brei panuac di tuk jao giải, Ong Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM brei thau, ini lac mbang camereip ban raya hu padang giải thưởng ini piah pok meyaom dom angan pandap hu angan je dalam ban raya. Bruk padang saong patagok angan pandap tuk halei jeng hu Đảng saong karja sangka, iek yau sa kadah praong ka bruk patagok khang kajap di doanh nghiệp (DN). Ngan saong ban raya, bruk padang angan pandap daok hu makna praong jang tuk ban raya hu labaih 440.000 DN. Dalam nan, hu jaik 800 DN hu phun jien labaih 1.000 tỷ đồng min angan di rilo DN dalam dom DN nan oh ka hu urang blei thau tal.

Mesup ni, patui dom bruk dui pachreih tuai du lịch pambuak song nyaom biai (MICE) tal ban Đà Nẵng dalam thun 2021, Sở Du lịch ban hu peih bruk raok kapul tuai damuai dalam nan hu 700 urang ngak di Công ty TNHH R & B Hà Nội kayua Công ty Cổ phần Du lịch Danasea song Công ty TNHH Dịch vụ song Du lịch Phố Việt peih ngak. Urak ni, pok sarak dong dui pachreih tuai damuai pambuak bruk song nyaom biai, mbang nyaom (MICE) dok kham merat peih ngak piah jeng sa sarak dong ba sami samar ka dom công ty payua tuai MICE tal Đà Nẵng; jang yau tagok pren dui pachreih tuai tal Đà Nẵng.

Harei ini, HĐND TP Thủ Đức (di TPHCM) hu peih nyaom biai mbang ka 1 piah pilih ruah urang pan akaok HĐND, UBND TP Thủ Đức. Tui nan, HĐND TP Thủ Đức hu pok ong Hoàng Tùng - chủ tịch UBND huyện Nhà Bè – ngak chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Ong Hoàng Tùng ndih tapui thun 1980, palei daok di Quảng Ngãi. Ong lac: kiến trúc sư, thạc sĩ quy hoạch đô thị quy hoạch vùng, pakat glaong lý luận chính trị. Yau nan, meng harei 22-1-2021, taong abih dom bruk pan akaok, ba jalan kayua karja TP Thủ Đức ngak.

Harei kabroi (21/1), Cộng hòa Trung Phi brei tabiak bruk samar drah piah pacang kapul pan phao ndao brok tagok daok duah jalan pacang cakak ban ine Ban-gui (Bangui) song pajaleih Tổng thống Faustin Archange Touadera bahrau hu pok ngak veik dalam mbang palih ruah harei 27/12 meng bloh. Tui dom khaw tin, kol brok tagok dok pasang iek 2/3 mblang taneh Cộng hòa Trung Phi song tok hadei di sa adit dahlau di tuk rah tabiak bruk palih ruah Tổng thống harei 27/12 meng bloh, gah ni hu peih sa mbang tong khang piah pacang cakak ban ine. Langiu di nan, dom khol pal phao daok hu tong tame dom jalan roya. Bruk tong tame nan nyu ngak klaoh jalan pabak pandap mbang menyum, jru tavao song dịch vụ y tế di negar tuk halei jeng srau kadau ni.

Harei ini, 2 Cty công nghệ Google haong Facebook pathau khan, langyah anak Thượng viện Australia dalam tuk jabat ini daok pasang iek danak dak hukum pacap dom Cty công nghệ njauk bayar jien ka dom jabat báo chí Australia. Di mbang pathau khan langyah ini, Google haong Facebook jeng hu panuac lac brei padeih bruk duah saong khau tin di Australia meyah Quốc hội Australia brei tapa hukum ini.

Rilo khaw tin brei thau, samar di abih, dalam harei ni (22/12), Hạ viện Mỹ meda pok harak kaoh duas urang dahlau deih ngak Tổng thống lac ong Donald Trump ka duas “pacuh pajarak ngak brei srau kadau” tagok Thượng viện negar. Tui hukum di Thượng viện, phiên tòa hu sa harei, hadei di tuk Hạ viện batabiak kaoh duas. Min, urak ni oh ka thau cambaih Hạ viện meda padeih bruk pathau khan kaoh duas halei oh?Dahlau di nan, Hạ viện Mỹ peih bruk ginum biai song plaik phiếu tapa sarak kaoh duas ong Trump, ngan song 232 phiếu pachreih tui song 197 phiếu cagar veik, hadei di bruk urang trun jalan nao tame sang Quốc hội ngak srau kadau di harei 6/1.Min, rilo thượng nghị sĩ Mỹ ndom lac, bruk kaoh duas ong Trump ba tal neh rabha prong dalam negar Mỹ./.

Urang lang: Hani Pha – M. Phương – 22/01

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân