Ndam lahik 22 urang lin metai dalam bala jaleih ceik di kapul kinh tế quốc phòng 337 ngak tui adat di bol lin

Jabat rajaei bahrau hu harak  khan veik panuac  tacei di  Thủ tướng rajaei ieu  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam pakat negar song dom mintri, dom gah, dom tỉnh ban  peih pasang iek bruk jak ba rik pataom dong brei, khik njauk tuiu sarak  ka 64 thun 2008 di rajaei ka bruk jak ba , taduan mek, parabha song pandar dom jien rik dong pasiam kan kandah kayua bala meng langik tasik, pui khuah, bruk trak damak, dom urang ruak kan kandah. Thủ tướng jeng hu panuac ieu  Ủy ban Trung ương MT negar Việt Nam dang tabiak pambuak bruk song dom jabat hu pagam tal piah tacei ba  pasang iek bruk rik pataom, dong ba njauk tui hukum song langyah dom urang halei bleik saleik dalam bruk jak ba rik pataom dong brei.

22 urang lin metai dalam bala jaleih ceik di kapul kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá) hu ngak ndam haong gauk tui adat di bol lin, meng maong 7 dah page 22/10. Lambaok ka rajaei, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình payua tal dom sang, gauk gar di dom urang jaka, urang lin matai panuac klah rabha pandik harao di abih, caong maong dom sang, gauk gar samar yam tapa dom kan kandah saong tani tanat raidiuk. Harei ngak ndam lahik hu ngak di sang pacacah đa năng tỉnh Quảng Trị, kayua Bộ tư lệnh Quân khu 4 dang tabiak, bruk truy điệu saong di quan meng maong 10 tal maong 11 harei 22/10. Blaoh hadei di nan hu ba nao kubo chip di dom taneh kubo bol lin atau tui caong khin di yaok baoh sang.

Jiak 10 harei hadei di tuk glut jaleih trak di  thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), dom gah chức năng oh padeih kham merat ba tabiak dom jalan ngak saong dong duah 15 urang lahik. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế brei thau, tal tuk vak ni , hu ngak salah bloh  bruk pagam jamriak di  thủy điện Rào Trăng 3 piah pabak riyak duh ka bruk dong duah urang gaok bala; radaih xúc hu ba mai dong duah pak di labik dom urang gaok bala. Jalan 71 hu mong lac  jalan nao mai piah dong duah urang gaok bala, UBND tỉnh ndom lac brei samar peih jalan 71 tame  thủy điện Rào Trăng 3 dalam harei  22/10.

Mintri Y tế dah page ni 22/10 brei thaulac hu sa urang dương tính nCoV, lac urang tame negar hu brei daok karei chip di Bắc Ninh. "urang ruak ka 1145" lac urang lakei, 29 thun, daok di ban sit Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, mai meng Angola harei  20/10. Yau nan, 24 maong tapa hu viek 4 urang njom ruak bahrau. Tal urak ni hu 1.046 urang hu thit ruak. Dom urang ruak daok hu taong ruak di dom labik y tế rilo abih jeng hu prien tani tanat, dalam nan hu 10 urang dut iek mboh âm tính nCoV mbang ka 1, 3 urang âm tính mbang ka 2 saong 5 urang âm tính mbang ka 3. 49 harei tapa Việt Nam oh mboh urang halei njom ruak tabiak rahra.

UBND ban  Vũng Tàu bahrau hu harak payua ka UBND tỉnh ka bruk roh duah  pasiam veik labik Bãi Trước piah padang ngak dom  mblang bein, labik parang iek ban Vũng Tàu…. Dalam nan labik ka 1 lac mblang tasik Bãi Trước hu pasiam veik piah padang ngak “Thaot binguk Vũng Tàu”, yau sa palao sit  hu angan ieu  ikan  Ông ban  Vũng Tàu, hu cầu phao nối pambuak meng angaok thu tabiak palao sit . labik ka 2 lac  mblang bein Trưng Vương hu rami ramik jeng  “Mblang bein palei salih bahrau” song labik ka  3 lac  jalan Trưng Trắc - Trưng Nhị hu ngak jeng  “jalan nao takai pablei salih”. 

Di dunya hu labaih 41,4 triệu urang njom nCoV, dalam lan hu labaih 1,1 triệu urang metai, bruk njom mbak ruak di Mỹ saong rilo negar di châu Âu daok biak sarau kadhau. Gah chuyên gia kakei rilo bang di negar Mỹ, bhum jit praong abih di dunya, mbuan hu tamuh tabiak sa mbang njom mbak ruak bahrau, abih di nyu nan lac di bhum đông bắc Mỹ. daok di Ấn Độ, bhum jit praong ka dua di dunya, dom urang njom daok tagok samar, min mintri Y tế negar ni jeng tacei tabiak dom siam lagaih lac dom urang thit ruak tagok jaik abih dalam bilan dahlau saong labaih 6,5 triệu urang thit ruak. Min, gah chuyên gia kuhria mboh lac Ấn Độ meda tapa mbaok Mỹ ka bruk trak damak di jit praong ni.

Tây Ban Nha harei kabroi hu jeng negar  Liên minh châu Âu (EU) camereip abih hu menuac njom  Covid-19 yam tapa 1 triệu urang, dalam tuk negar ni dok patagok dom jalan paatah di gauk piah pacang cakak bruk njom mbak ka 2. Lac taneh ia hu 47 triệu menuac, Tây Ban Nha jeng daok lac negar ka  6 di dunya hu urang njom Covid-19 yam tapa 1 triệu hadei di Mỹ, Ấn Độ, Braxin, Nga song Ác-hen-ti-na. Rajaei Tây Ban Nha dok mong iek dom jalan ngak bahrau , dalam nan hu batabiak adat giới nghiêm yau dok hu ngak di  Prang , Bỉ song  Xlô-vê-ni-a.

Melam 21/10, di Paris, negar France peih bruk pahadar pakat negar brei ka cei gru Samuel Paty, urang njauk khủng bố pametai biak pandik harao di harei 16/10. Harei pahadar hu peih tabiak dalam praong prang di mblang bein hu angan je di sang bac Đại học Paris-Sorbonne, sa labik sajarah, lac angan je di ilamo Pháp. Brei panuac di tuk nan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ndem lac, cei gru Paty lac sa người hùng thầm lặng di negar France, lambaok kahatai padam chủ nghĩa khủng bố. pambuak tal bruk ni, 7 urang meda njauk langyah tui hukum ngan saong duas đồng phạm. abih di nyu nan lac, dalam dom urang nan hu 2 anek saih 14 saong 15 thun, njauk cáo buộc hu mek labaih 350 euro piah tacei brei kol khủng bố thau mbaok di cei gru./.

Urang lang: Thu Thảo – Hani Pha – 22/10 10:30:02

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân