Akaok Ủy ban Quốc phòng saong An ninh di Quốc hội Võ Trọng Việt 

Page 28/10, Quốc hội pang harak pathau khan langyah, taduan mek, ramik veik dự án Hukum Dân quân tự vệ (pasiam veik). Ginum biai ka dự án hukum ini, rilo panuac rik daong tame dự thảo luật njauk pabak quy định piah grap tanat dak padang lực lượng dân quân tự vệ prong gruak, chất lượng, abih di nyu lac dalam khối doanh nghiệp. Tui dom urang lambaok piah dak padang lực lượng dân quân tự vệ prong gruak, chất lượng glaong yau asal di Sarak 28 di Trung ương Đảng, Hukum Dân quân tự vệ pasiam veik mbang ini caong khin pabak dom điều khoản cambaih laih piah grap tanat bruk tổ chức dân quân tự vệ dalam dom doanh nghiệp hu siam lagaih.

Pambuak tal bruk duah mboh 39 urang metai dalam công-ten-nơ di Anh, dalam nan meda hu urang Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hu panuac tacei pato yau ni: Jao ka mintri Công an dang tabiak, pambuak bruk song mintri Ngoại giao, UBND dom tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, dom puk palei song dom jabat pagam tal samar duah thau, ngak brei cambaih laih bruk nan. Jao ka mintri Ngoại giao tacei pato Ðại sứ quán Việt Nam di Anh tui iek, pambuak bruk khang kajap song ngak bruk haong dom jabat pagam tal di gah Anh piah duah thau angan je urang metai lac rahra Việt Nam (meyah hu), peih ngak dom bruk khik eik rahra tui adat hukum. tacei dom mintri samr ngak dom bruk nan, pathau tagok Thủ tướng dahlau di harei 5-11-2019.

Ủy ban bangsa bahrau peih bruk pataom mbaok 47 Urang hu angan je, lambaok ka labaih 2000 Urang hu angan je dalam bhap bani urang bangsa takik tỉnh Lạng Sơn. Tukvak tapa, tỉnh Lạng Sơn mek hu dom siam mekre dalam taong abih gah KT-XH. UBND tỉnh biak sangka tal sarak brei ka dom urang hu angan je. Gam haong nan, kapul urang hu angan je dalam bhap bani urang bangsa takik tỉnh Lạng Sơn hu labik dang biak prong dalam bruk khik iek an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự di puk palei; langyah ba brei siam pak puk palei; abih hatai hu mbaok tame patagok kinh tế, tapa patruh eik patrun kathaot, padang ngak palei pala bahrau …

Mesup 28-10, Uỷ ban bhap bini tỉnh Bình Phước peih bruk brei thau quyết định di Thủ tướng rajaei ka bruk padang rayo papar sap papar binguk song Báo Bình Phước. Tui nan, Rayo papar sap-papar binguk - song Báo Bình Phước daok dalam Uỷ ban bhap bini tỉnh Bình Phước hu padang tabiak meng pataom veik 2 gah lac Báo song rayo papar sap papar binguk tỉnh. Bruk pataom veik nan, langiu bruk ngak chính trị di tỉnh, tapa nan rami ramik veik, ka nyu lagaih dom đơn vị, patrun đầu mối, patakik biên chế lagaih song bruk ngak urak ni di tỉnh.

Meng harei 30/10 - 4/11, Trung Bộ, Tây Nguyên meda yam tame tukvak tabung glaong hajan prong. Meda hu hajan biak prong meng Nghệ An tame Bình Thuận saong BHUM Tây Nguyên, ngan haong lượng aia jaik 200-300mm. Hajan prong meng Quảng Trị tal Bình Thuận ngan haong tổng lượng meda tagok tal 300-400mm, hu labik hu labaih 600mm. Dalam mbang hajan ini, meng harei 1/11, khả năng hu sa mbang aia sua meda rah tabiak di dom baoh kraong pak Trung Bộ saong Tây Nguyên. Tui kuhria, tabung glaong aia ndik di tanut báo động 2 tal báo động 3. Kraong craoh saong aia akaok halau dom baoh kraong tagok tal báo động 3. Mbuan rah tabiak ribuk aia sua, glut jaleih taneh di bhum ceik, aia dauk di dom labik dhaong.

Dom urang roh duah di Đại học bang Georgia, Mỹ hu ngak iek sa janih jru pacang cúm bahrau hu angan EIDD-2801 angaok drei chồn sương song mẫu mô menuac, brei mboh siam lagaih di jru glong jang oseltamivir. Dom urang ilamu brei thau: EIDD - nyu pacang hu bruk patagok di tong abih dom chủng virus cúm tui bilan song jit praong. Cúm dok lac sa ruak kan kandah hu biến chứng trak song metai, abih di nyu nan lac ngan song uranaih, urang taha song urang ruak lavang lavaih. Yaok thun, di Mỹ, hu labaih  30.000 tal 80.000 urang metai kayua ruak cúm.

Dahlau di tuk “G” Brexit 31-10, bruk calah gauk di Anh haong Liên minh châu Âu jeng daok srau kadau oh ka hu jalan talaih tuk bo chính trường Anh daok kamalah gauk ka bruk Brexit njuak tukvak 31-10 halei oh. Oh ka khan lac, negar ini daok cang tame quyết định di Liên minh châu Âu meda chốt gilac tukvak puac abih Brexit yau habar hadei di bruk buh phiếu harei 28/10, blaoh hadei di nan meng kuhria veik dom yam nao hadei ka tukvak nao tabiak truh di negar Anh meda lac biak cuang kandah ini.

Kênh truyền hình Channel 4 di Anh brei thau, meda padeih papar riyak danak dak papar binguk tapak hu angan “Smuggled–dok ieu lac pablei menuac". Dnak dak papar binguk tapak Smuggled tui kuhria hu tabiak mbaok di harei 28-10. Makna di bruk padeih papar riyak nan lac kayua asar kadha di danak dak papar binguk tapak ni dreih yau bruk 39 urang metai  dalam container di hạt Essex di Anh./.

Urang lang: Hani Pha – Jasi – 29/10

 

Trang tin sáng, ngày 29-10

Sáng 28/10, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Thảo luận về dự án luật này, nhiều ý kiến góp ý dự thảo luận cần bổ sung quy định để đảm bảo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, chất lượng, đặc biệt trong khối doanh nghiệp. Theo các đại biểu để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, chất lượng cao như tinh thần Nghị quyết 28 của Trung ương Đảng, Luật Dân quân tự vệ sửa đổi lần này cần bổ sung các điều khoản cụ thể để đảm bảo việc tổ chức dân quân tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp đi vào thực chất.

Liên quan thông tin phản ánh về vụ phát hiện 39 người bị chết trong công-ten-nơ tại Anh, trong đó có thể có nạn nhân người Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc trên. Giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Ðại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có), thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định. Yêu cầu các bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-11-2019.

Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức gặp mặt 47 Người có uy tín, đại diện cho hơn 2000 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả ổn định cơ bản trên mọi mặt về KT-XH. UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến chính sách cho đội ngũ Người có uy tín. Cùng với đó, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lạng Sơn đóng góp vai trò qua trọng trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự tại địa phương; hòa giải ở cộng đồng; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới…

Sáng 28-10, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Theo đó, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị là Báo và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh. Việc hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo chí, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, qua đó tái bố trí, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy các cơ quan đơn vị, giảm đầu mối, chỉ tiêu biên chế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Từ ngày 30/10 - 4/11, Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ bước vào cao điểm mưa lớn diện rộng. Cảnh báo mưa rất to từ Nghệ An trở vào Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, với lượng khoảng 200 - 300mm. Trọng tâm mưa từ Quảng Trị tới Bình Thuận với tổng lượng có thể lên tới 300 - 400mm, có nơi trên 600mm. Trong đợt mưa này, từ ngày 1/11, khả năng một đợt lũ diện rộng xuất hiện trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự báo, đỉnh lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3. Sông suối nhỏ và thượng nguồn các sông lên trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Georgia, Mỹ đã thử nghiệm một loại thuốc chống cúm mới có tên EIDD-2801 trên chồn sương và mẫu mô người, khẳng định hiệu quả của thuốc cao hơn oseltamivir. Các nhà khoa học cho biết:. EIDD-2801có hiệu quả ức chế sự nhân lên của tất cả các chủng virus cúm theo mùa và đại dịch. Cúm vẫn là một căn bệnh nguy hiểm với khả năng biến chứng nghiêm trọng và tử vong, đặc biệt đối với trẻ em, người già và bệnh nhân suy nhược cơ thể. Mỗi năm chỉ riêng ở Mỹ, có khoảng 30.000 đến 80.000 người chết vì bệnh cúm.

Trước giờ “G” Brexit 31-10, “vụ ly hôn” giữa Anh với Liên minh châu Âu vẫn chẳng khác nào mớ bòng bong khi mà chính trường Anh tiếp tục tranh cãi về việc nên tiến hành Brexit vào đúng thời điểm 31-10 hay không. Chưa kể, nước Anh còn phải chờ vào quyết định của Liên minh châu Âu sẽ chốt lại hạn chót Brexit như thế nào sau cuộc bỏ phiếu ngày 28/10, rồi sau đó mới có thể tính những bước đi tiếp theo cho tiến trình rời đi của nước Anh vốn đầy trắc trở này.

Kênh truyền hình Channel 4 ở Anh cho biết sẽ hoãn phát sóng chương trình truyền hình thực tế có tên gọi “Smuggled - Buôn người". Chương trình truyền hình thực tế Smuggled dự kiến ra mắt vào ngày 28-10. Nguyên nhân của việc hoãn phát sóng trên là do nội dung của chương trình truyền hình thực tế này giống với vụ 39 người thiệt mạng trong container ở hạt Essex tại Anh./.

Biên soạn Aí Nghiêm

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân