Hajan khang ngak glut taneh di huyen Nam Tra My, tinh Quang Nam

 

Melam 28/10/2020, di palei 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam hu bruk glut jaleih taneh dar lahik rilo menuac. Pak dalam melam 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hu ginum biai chip haong dom urang pan akaok tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 saong dom gah, duah jalan daong dom menuac daok njauk haluk lam. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng jeng hu panuac ieu brei padang Sở Chỉ huy tiền phương di huyện Nam Trà My. Pambuak tal bala ini, Thủ tướng Rajaei Nguyễn Xuân Phúc bahrau hu harak payua: Uỷ ban negar pacang bala meng langik tasik saong duah daong urang njauk bala; Akaok Mintri Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5; UB bhap bini  tỉnh Quảng Nam, ieu pataom dom kapul  duah abih jalan piah samar daong dom menuac daok njauk haluk lam, samar pathau khan tagok Thủ tướng Rajaei.

Ribuk ka  9 tuh tame dom bhum palei  meng ban  Đà Nẵng tal  tỉnh Phú Yên harei kabroi. Kayua kan kandah di ribuk  ngak ka  1 urang metai di Gia Lai, 2 urang njauk rambuac di Bình Định, 360 xã njauk lahik  điện; 34 boh sang jaleih labaih  56 ribau boh sang njauk par tabung. Hajan khang ngak ka ia  di dom krong meng  Thừa Thiên Huế tal  Bình Định, Kon Tum song Gia Lai dok tagok min di tanut  báo động 1. Mban tacei jalan  pak nan  pacang cakak song ribuk ka  9 dok patam tame tacei ba  dom puk palei pasiam veik khat lahik, tui iek jalan nao di ribuk, hajan ia sua hadei di ribuk nao tapa. 

Taduan panuac daa di Phó Thủ tướng, akaok mintri Ngoại giao Phạm Bình Minh, harei ini (29/10), Akaok Mintri Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo tapa ravang Việt Nam. Tapa mbang ravang VN mbang ini di akaok mintri Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo, sa mbang tra brei mboh talei pambuak bruk Việt Nam-Hoa Kỳ daok patagok siam mekre saong Việt Nam hu labik dang praong dalam sarak di Hoa Kỳ dalam bhum.  Rah tabiak dalam tuk Việt Nam haong Hoa Kỳ pahadar 25 thun padang talei pambuak bruk Ngoại giao (1995-2020), mbang ravang Việt Nam di Akaok mintri Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo  sa mbang tra brei mboh bruk hajia tame gauk di 2 taneh ia.

Di var họp báo brei thau ka urang ruak Covid-19 hu mboh di Japon hadei di tuk tabiak truh ban raya Hồ Chí Minh kayua pasak báo chí ban raya  Hồ Chi Minh pambuak bruk song pasak  pasang iek ruak kik  ban raya Hồ Chí Minh (HCDC) peih ngak di beir harei 28-10, bác sĩ Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc HCDC brei thau, urak ni, 47 urang taom gaok jiak song urang ruak lac chuyên gia quốc tịch Hàn Quốc dương tính song  Covid-19 di Japon hadei di tuk  nao tabiak ban raya  Hồ Chí Minh jeng hu dut iek âm tính.  Jabat chức năng jeng brei thau 296 urang taom gaok jiak dom urang nan jeng hu dut iek drah  song tal beir harei ni tong abih dom urang nan mboh âm tính.  Kayua  urang nan nao tal rilo labik dalam tuk dok di ban raya Hồ Chí Minh, HCDC song dom pasak  y tế quận, huyện dok pambuak bruk song dom gah công an, karja pak nan pasang iek, duah thau dom urang taom gaok song urang medhi njauk ruak piah pasang iek  y tế tui bruk batabiak.

Tổng cục Jalan mbak Việt Nam bahrau ieu dom gah pambuak tal caga padeih mek jien di dom trạm thu phí di danak dak pasiam jalan roya 1K labik nao tapa dom tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM tui jalan pambuak bruk BOT meng mon 3 biar harei 31/10/2020. Urang buh jien tame ngak, doanh nghiệp danak dak njauk khan brei thau cambaih bruk padeih mek jien, patagok pasang iek bruk mek jien, oh caik rah tabiak bruk srau kadau, padauk mek jien dalam tuk caga padeih.

Harei 28/10,Tổng thống Pháp Emmanuel Macron brei thau brei paatah di gauk di negar dalam  5 adit piah pacang caga jit . Di tuk melam bo jabat  Y tế Prang  brei thau hu labaih  36 ribau 500 urang njom vi rút Sars-CoV-2 song 244 urang metai pagam tal jit Covid-19 dalam sa harei. Tổng thống Pháp tabiak mbaok tapak angaok rayo papar binguk negar mbang ka 2  dalam 2 adit tapa  piah khan ka bruk pacang caga jit  Covid-19. Meyah lac yau mbang tabiak mbaok dahlau, ong Macron batabiak bruk giới nghiêm di rilo ban prong, ye mbang ni, Tổng thống Prang khang hatai brei paatah di gauk abih dalam negar.  Yau nan ye, negar Prang peih bruk paatah di gauk meng di saboh mesup  harei sut  (30/10), song dui atah tal abih harei 1/12, njauk dalam jiak 5 adit .

Urang daong bruk Akaok Mintri Y tế saong Dịch vụ Nhân sinh Brét Giơ-roa (Brett Giroir) harei kabroi ba tabiak panuac lac negar Mỹ daok tame tukvak trak damak, tuk dom urang njom ruak bahrau yaok harei biak glaong, dom urang tame sang iek ruak saong dom menuac metai kayua COVID-19 jeng daok tagok glaong di jaik abih dom mban dalam taneh ia. Dom urang njaom bahrau dalam 1 adit tapa di Mỹ lac labaih 71.800, glaong di abih saong tagok 20% duk haong 1 adit dahlau. Tui duah thau di Đại học Gion Hốp-kin, menuac njom COVID-19 daok iek ruak di dom labik y tế tagok takik di abih lac 5% di 45 bang dalam adit blaoh.

Phó Thủ tướng Ucraina  Oleh Uruskyi  hu panuac khan ka bruk  pasang iek laik kapan haoh  quân sự, ngak brei 26 urang metai di bilan  9 meng bloh. Tui nan,  dom bruk dalam nan hu  bruk ngak suan jamriak song ngak suan di urang lac makna ba tal bala. Phi hành đoàn oh meda thau suan hagiat di kapan haoh  song par trun chip kayua tốc độ di tuk par, ba tal bruk pandik harao.  Sruh kapan haoh quân sự An-26 gaok bala tuk pajeng  27 urang, dalam nan hu 7 urang phi hành đoàn song  20 urang bac di Học viện Không quân Kharkov. Mbang gaok bala ngak ka  26 urang metai hu sa urang dok haduik./.

Urang lang: M.P & H.Pha -  29/10/2020 10:36:54

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân