Rup patau Wa Ho - labik hu rilo urang duah mai rivang ma-in 

# Mentri Ilamo, padhih saong rivang ma-in bahrau hu harak payua tỉnh Đắk Nông ka bruk peih Harei pataom ilamo jih dalah Việt Nam mbang ka II thun 2020. Ini lac mbang ka dua tỉnh Đắk Nông peih Harei pataom ilamo jih dalah, hadei di mbang camereip peih ngak hu siam di thun 2018. Dalam Harei pataom thun ini, hu rilo bruk hu pablak tame dalam tukvak rah tabiak harei pataom yau: Dhi bán kết saong chung kết bruk pakacah Hoa khôi Du lịch Việt Nam; Nyaom biai xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông; Nyaom darak dom janih pandap di dom  negar Đông - Nam Á; bruk pakacah thaot binguk "Ilamo, anek manuac saong langik tasik Đắk Nông".

# Mentri Ilamo padhih saong rivang ma-in bahrau patabiak jalan peih bruk khik ramik, patagok ilamo meng kan di dom bangsa takik pambuak haong bruk padang ngak palei pala bahrau di dom tỉnh. Tui nan, meng ini tal abih thun 2020, peih ngak 8 bruk dalam negar, dalam nan hu: bruk jik pet, menyim jih dalah di urang Dao Bhong (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang); Klup kapul cồng chiêng bangsa Cơ Ho (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Ðồng);  pak yot meng kan di urang Khmer (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)... Jalan ngak ini piah dak padang, pambak prong dom bruk siam mekre pagam haong bruk cakrok patagok rivang ma-in dalam bol bhap rahra, ba jien tame tani tanat ka bhap bani saong jhul patagok bruk ngak mbang kinh tế - xã hội puk palei.

# Cục Ilamo cơ sở (Mentri VHTTDL) daok peih bruk pakacah blah rup cih pathau khan khik caga môi trường. Tui adat pakacah, dom blah rup cih tame pakacah pataom tame dom asal kadha praong, yau: Sa tangin haong gauk pacang  hareik thải nhựa; Patgaok bruk rivang ma-in pambuak haong pacang khik đa dạng sinh học; kanjah jhak di njom nerak môi trường tal rai diuk di bol bhap rahra... Dom blah rup cih pakacah payua mai ka Jabat pathau khan jak ba, Cục Ilamo cơ sở 86A, canah 3 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tukvak taduan mek kadha pakacah meng ini tal abih harei 21/8/2020. Dom kadha  siam meda hu palih ruah ba tabiak parang iek dalam mbang parang iek hadei di nan. Bruk pok brei giải thưởng saong peih parang iek tui kuhria meda peih tabiak dalam bilan 11/2020.

# Sở Ilamo saong padhih bal raya Hồ Chí Minh bahrau peih  Harei pataom sap daoh take miền Đông mbang ka XIX- thun 2020 ngan haong kadha “Miền Đông Nam Bộ- labik pataom hadah tanjak” di jalan nao kabak Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Harei pataom hu jaik 400 diễn viên mai meng 8 tỉnh, bal lac: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu saong bal Hồ Chí Minh. Ini lac tukvak piah ka dom  văn nghệ sĩ, diễn viên dalam bhum hu taom gaok, bac megru ilamu di gauk dalam bruk biên tập, dak padang saong parang me-in, tapa nan jhul patagok bruk ilamo – daoh tamia di dom tỉnh, bal dalam bhum Đông Nam Bộ dak harei dak tagok, hu siam mekre jang…

# Di pasak taom gaok ilamo bal yao klak Hà Nội, klup kapul Đình làng Việt saong Mban Khik iek bal yao klak Hà Nội bahrau meyaih khan danak dak daoh tamia “Thanh âm hy vọng” di kapul nhạc sup meta Hy vọng. Ini lac kapul  nhạc hu dom nghệ sĩ sup meta naih gheih gah alat ragam bangsa. Dom nghệ sĩ di kapul Hy vọng hu pato pathram di Học viện Âm nhạc Negar Việt Nam. Yaok nghệ sĩ yaom lac gaok rilo kan kandah dut haong urang karei, min jeng lac kareih camin ka hatai kham merat dalam bac megru, bruk ngak saong rai diuk. Dom urang peih ngak caong khin danak dak “Thanh âm hy vọng” meda rik daong tame bruk meyaih khan alt ragam saong ragu ragam meng kan, taphia di nan hu panuac ieu bruk sangka di bol bhap rah ra ngan haong dom nghệ sĩ sup meta, saong rik pataom jien ndo brei klup kapul.

# 21 bộ sưu tập Ao atah di 21 urang thiết kế dalam negar bahrau hu ba tabiak parang iek dalam danak dak “Ao atah – inem krung ilamo Việt Nam” di labik Inem mek pakat negar Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Danak dak kayua Mentri Ilamo padhih sapng rivang ma-in saong Kapul urang kamei Việt Nam pambuak gauk peih ngak. Mbang parang me-in lac “bruk tabiak mbaok” ka ao atah prong abih meng dahlau mai ngan haong hatai saneng pambuak pagam dom inem krung tame blah ao atah piah ngak tabiak sa mbaok meta bahrau siam gheih jang saong prong di abih nan lac ao atah oh meluk hu haong dom blah ao karei angaok dunya. Tapa dom sahneng duah, dom urang thiết kế bak hatai jai hu daong padang angan je, brei mboh ao atah nan lac Inem krung ilamo di Việt Nam. 

# Klup kapuk “Urang kamei ngan haong inem krung ilamo” dalam Kapul Inem krung ilamo Việt Nam bahrau tabiak mbaok di Hà Nội, hu labaih 100 urang. Klup kapul hu brei bruk pambuak gauk, klah rabha ilamu saong brei ka gauk thau tapa dom bruk ngak gah inem krung ilamo. Bruk ngak di klup kapul “Urang kamei ngan haong inem krung ilamo” meda pataom tame dom asal kadha yau ala ini: duah thau, anit ranam inem krung tapa dom danak dak nao pasang iek, meyaih khan, pato pakai inem krung, duah pataom inem krung, bac megru klah rabha ilamu pandar saong patagok yaom glaong inem krung; pambuak gauk, daong ba, pambuak bruk patagok rivang ma-in inem krung khang kajap.

# Sở Ilamo, padhih saong Rivang ma-in tỉnh Sóc Trăng pambuak haong rayo papar binguk bal raya Hồ Chí Minh bahrau peih dhi camereip Bruk pakacah “Chuông vàng vọng cổ” mbang ka XV – 2020 bhum Tây Nam Bộ. Tui Mban peih bruk, bruk pakacah  “Chuông vàng vọng cổ” mbang ka XV hu 6 labik pakacah peih tabiak di gah Barak, gah Kreh negar, miền Đông, Tây Nam Bộ saong Bal raya Hồ Chí Minh. Ta-eng gah Tây Nam Bộ hu dua labik pakacah nan lac di tỉnh Sóc Trăng saong Trà Vinh. Bruk pakacah piah duah dom mbaok meta hu sap daoh bingi pang, bahrau, pabak urang bahrau tame kapul nyaom nghệ sĩ cải lương dalam negar; jhul patagok bruk daoh take đờn ca tài tử di dom puk palei dak harei dak cak rok patagok./.

Urang lang: Jasi

Trang tin văn hóa ngày 5-7

# Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020. Đây là lần thứ hai tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm, sau lần đầu tổ chức thành công vào năm 2018. Tại Lễ hội năm nay, sẽ có nhiều hoạt động được lồng ghép trong khuôn khổ lễ hội như: Vòng bán kết và chung kết Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông; Hội chợ các sản phẩm đặc trưng của các nước Đông - Nam Á; Cuộc thi ảnh "Văn hóa, con người và thiên nhiên Đắk Nông".

# Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới tại một số tỉnh. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2020, sẽ tổ chức triển khai tám mô hình trên toàn quốc, gồm: Nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Ðỏ (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang); Câu lạc bộ cồng chiêng dân tộc Cơ Ho (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Ðồng); đan lát truyền thống của người Khmer (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)... Kế hoạch nhằm xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

# Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đang phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ môi trường. Theo thể lệ, các tác phẩm tham gia dự thi tập trung vào các chủ đề chính gồm: Chung tay chống rác thải nhựa; Phát triển du lịch gắn với bảo vệ đa dạng sinh học; Tác hại của ô nhiễm môi trường tới mọi khía cạnh của đời sống xã hội... Các tác phẩm dự thi gửi về Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở 86A, ngõ 3 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 21/8/2020. Các tác phẩm có chất lượng tốt sẽ được chọn trưng bày trong triển lãm sau đó. Lễ trao giải thưởng và tổ chức triển lãm dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2020.

# Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XIX- năm 2020 với chủ đề “Miền Đông Nam Bộ- Hội tụ tỏa sáng” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Hội diễn quy tụ gần 400 diễn viên đến từ tám tỉnh, thành gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để các lực lượng văn nghệ sĩ, diễn viên trong khu vực có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong công tác biên tập, dàn dựng và biểu diễn, qua đó thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ tại các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam Bộ ngày càng khởi sắc, có hiệu quả thiết thực…

# Tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, CLB Đình làng Việt và Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa giới thiệu chương trình nghệ thuật “Thanh âm hy vọng” của nhóm nhạc khiếm thị Hy vọng. Đây là nhóm nhạc gồm những nghệ sĩ khiếm thị tài năng, chuyên về nhạc cụ dân tộc. Các nghệ sĩ của nhóm Hy vọng đều được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mỗi nghệ sĩ mặc dù chịu nhiều thiệt thòi so với người khác, nhưng đều là một tấm gương về nghị lực trong cả học tập, công việc và cuộc sống. Các nhà tổ chức mong muốn chương trình “Thanh âm hy vọng” sẽ góp phần quảng bá âm nhạc và nhạc cụ truyền thống, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng với các nghệ sĩ khiếm thị, và gây quỹ ủng hộ nhóm.

# 21 bộ sưu tập Áo dài của 21 nhà thiết kế trong cả nước vừa được trình diễn trong chương trình “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Chương trình do Bộ VHTTDL và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức. Buổi trình diễn là “cuộc ra quân” về áo dài lớn nhất từ trước đến nay với ý tưởng gắn kết các di sản vào chiếc áo dài để tạo ra một diện mạo mới sinh động hơn và quan trọng là áo dài không bao giờ nhầm lẫn với bất kỳ một trang phục nào khác trên thế giới. Thông qua những sáng tạo nghệ thuật, các nhà thiết kế đầy tâm huyết đã góp phần định danh, định vị áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. 

# Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với di sản văn hóa” thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam vừa ra mắt tại Hà Nội, với hơn 100 thành viên.  CLB có nhiệm vụ kết nối, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và thông tin giữa các hội viên thông qua hoạt động về di sản văn hóa. Hoạt động của CLB “Phụ nữ với di sản văn hóa” sẽ tập trung vào một số nội dung chính: nhận diện, hiểu biết thêm yêu di sản thông qua các chương trình trải nghiệm, khám phá, giới thiệu, giáo dục di sản, di sản sưu tập, di sản ký ức; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm khai thác, sử dụng và phát huy giá trị di sản; liên kết, hỗ trợ, hợp tác phát triển du lịch di sản bền vững.

# Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức vòng sơ tuyển Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ XV – 2020 khu vực Tây Nam Bộ. Theo Ban tổ chức, Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ XV gồm sáu cụm thi tổ chức tại miền Bắc, miền Trung, miền Đông, Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh. Riêng miền Tây Nam Bộ có hai cụm thi tại tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện những gương mặt có giọng ca hay, mới lạ, góp phần bổ sung nhân tố mới vào đội ngũ nghệ sĩ cải lương cả nước; thúc đẩy phong trào văn nghệ, đờn ca tài tử ở các địa phương ngày càng phát triển./.

(Biên tập: Đoàn Sĩ – Duyệt: Ái Nghiêm)

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân