Kadha daoh: Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Rapaneh: Trịnh Công Sơn

Radaoh: Quang Dũng

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân