T’ngay 2/12, c’bhúh pa pa bhrợ số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương đắh zêl cha groong t’tông k’roóch âng t’coóh Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương đắh zêl cha groong t’tông k’roóch bhrợ Trưởng c’bhúh nắc ơy bhrợ bhiệc lâng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

        Ting cơnh xay moon âng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, tơợ c’moo 2016 tước c’xêê 6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nắc ơy k’đươi moon Ban Nội chính Tỉnh uỷ pa glúh lêy cha mêết zâp c’moo lâng bhrợ têng 2 g’lúh lêy cha mêết, 5 g’lúh lêy cha mêết đắh bh’rợ zêl cha groong t’tông k’roóch. Zâp cơ quan chức năng nắc ơy đương xơợng, lêy pay, bhrợ lấh 3.000 cr’liêng xa nay xay moon đắh apêê mốp lết lâng k’đươi moon khởi tố. Tước đâu, zâp cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi nắc ơy bhrợ têng 5/6 tu bhiệc, vêy lêy bhrợ mốp lết đắh t’tông k’roóch kinh tế âng Đoàn pa bhrợ Ban Chỉ đạo Trung ương đắh zêl cha groong t’tông k’roóch k’đươi toom coọp. Lêy zr’nưm, bh’rợ lêy cha mêết âng cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đắh bhiệc lêy pay, bhrợ bhrợ têng pa lêim đợ cr’liêng xa nay xay moon đắh apêê mốp lết lâng k’đươi khởi tố cắh ơy liêm choom lâng ta luôn. Bh’rợ tự lêy cha mêết, k’đhơợng zư âng zâp cơ quan, đơn vị cắh đấh loon, bhrợ pr’đơợ đoọng zâp apêê mốp lết lêy bhrợ têng cắh liêm crêê pháp luật...

        Đhị bêl bhrợ bhiệc, t’coóh Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn pa bhrợ âng Ban Chỉ đạo Trung ương đắh zêl cha groong t’tông k’roóch đoọng năl, Ban Chỉ đạo Trung ương đắh zêl cha groong t’tông k’roóch đoọng năl, Ban chỉ đạo Trung ương lêy pay 6 vel đông đoọng lêy bhrợ, cha mêết đấh hân. Đhị tỉnh Quảng Ngãi, ooy cr’chăl mưy tuần, c’bhúh pa bhrợ âng Ba Chỉ đạo Trung ương đắh zêl cha groong t’tông k’roóch bhrợ bhiệc đhị 11 cơ quan, đơn vị. T’coóh Võ Văn Dũng k’đươi moon Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ k’đươi zâp cơ quan, đơn vị pazưm lâng c’bhúh pa bhrợ bhrợ têng lêy cha mêết liêm crêê c’lâng bh’rợ âng Ban chỉ đạo Trung ương./.

Quảng Ngãi: Đã giải quyết 5 vụ án tham nhũng, kinh tế

          Ngày 2/12, Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng do ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng  làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, từ năm 2016 đến tháng 6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành kiểm tra, giám sát hàng năm và thực hiện 2 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát về công tác phòng chống tham nhũng. Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, thụ lý hơn 3.000 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết 5/6 vụ án, vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế do Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng kiến nghị xử lý. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, giải quyết, tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố còn hạn chế, chưa thường xuyên. Công tác tự kiểm tra, quản lý của từng cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật...

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương chọn 6 địa phương để tiến hành kiểm tra đôn đốc. Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian 1 tuần, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm việc tại 11 cơ quan, đơn vị. Ông Võ Văn Dũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với đoàn công tác thực hiện việc kiểm tra theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn