8 giờ ra diu đâu 26/1, Đại hội đại biểu prang k’tiêc k’ruung g’luh XIII âng Đảng năc âi  tơơp bhrợ đhị Trung tâm Hội nghị k’tiêc k’ruung, thủ đô Hà Nội, cơnh lâng râu ting pâh âng 1.587 đại biểu bhlâng, pa căh măt đoọng ha  5,1 ưc đảng viên prang k’tiêc.

Pâh g’luh tơơp bhrợ vêy Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lâng k’noọ 1.600 đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân pa căh măt Bộ Chính trị k’đhơợng bhrợ g’luh  tơơp bhrợ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tơơp bhrợ Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng pa căh măt Ban chấp hành Trung ương khóa XII đọc báo cáo ooy văn kiện Đại hội XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng moon ghit Đại hội đại biểu prang k’tiêc g’luh XIII âng Đảng năc bh’rợ chr’năp bhlâng âng prang Đảng, pa zêng đha nuôr, vêy chr’năp quyết định cơnh lâng râu pa dưr, ăt bhrợ đhộ bhưah âng k’tiêc k’ruung.

Cơnh lâng c’lâng bh’rợ: Đoàn kết-liêm ma mơ-kỷ cương-bhrợ têng liêm choom-pa dưr pa xớc, Đại hội 13 âng Đảng vêy bh’rợ pazưm pr’lứch bhiệc bhrợ têng Nghị quyết Đại hội g’lúh 12 pazưm lâng bhiệc xay moon 35 c’moo lêy bhrợ bh’rợ xăl t’mêê, 30 c’moo bhrợ têng Cương lĩnh c’moo 1991, 10 c’moo bhrợ têng Cương lĩnh (pa xoọng, pa dưr pa xớc c’moo 2021), c’lâng bh’rợ pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung 5 c’moo 2021-2025 (hay k’noọ 50 c’moo pa chô miền Nam, pazưm k’tiếc k’ruung), năl ghít cr’noọ bh’rợ, c’lâng bh’rợ lêy chô tước c’moo 2030 (hơnh déh 100 c’moo bhrợ pa dưr Đảng) lâng lêy cha mêết pa dưr pa xớc k’tiếc k’ruung tước c’moo 2045 (hơnh déh 100 c’moo bhrợ pa dưr k’tiếc k’ruung Việt Nam Dân chủ cộng hoà, xoọc đâu nắc k’tiếc k’ruung CHXHCN Việt Nam).

L’lăm đêếc, ra diu 25/1/2021, zâp đại biểu pấh Đại hội nắc ơy chô đợc pô, moót bắt hương đhị ping xal Chủ tịch Hồ Chí Minh, đợc pô lâng hương đhị Đài tưởng niệm zâp Anh hùng Liệt sĩ.

Xang nặc, zâp đại biểu nắc ơy họp phiêmn trù bị đhị Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội nắc hơnh biểu quyết đươi bhrợ đh’rứah liêm ooy xa nay bh’rợ pr’họp trù bị, Quy chế bhrợ bhiệc âng Đại hội, xa nay bh’rợ bhrợ bhiệc lâng Quy chế bầu cử đhị Đại hội đại biểu prang k’tiếc k’ruung g’lúh 13 âng Đảng./.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

8h sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Dự khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và gần 1.600 đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII đọc báo cáo về văn kiện Đại hội XIII.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển, hội nhập của đất nước. 

Với phương châm: Đoàn  kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Trước đó, sáng 25/1/2021, các đại biểu dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Tiếp đó, các đại biểu đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn