Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr! P’têêt cớ bh’rợ bhrợ bhiêc âng Đại  hội đại biểu prang k’tiêc k’ruung g’luh 13 âng Đảng, ra diu 27/1, apêê đại biểu thảo luận đhị hội trường ooy apeê cr’liêng xa nay bơơn xay moon coh Văn kiện pa căh Đại hội.

Đhị Đại hội, bâc boop p’rá apêê đại biểu moon ghit bh’rợ pa dưr c’rơ đại đoàn kết pa zêng đha nuôr, năc choom k’đhơợng nhâm ghit c’lâng xa nay “ đha nuôr năc bha lâng”, bhrợ pa dưr c’rơ bhriêl g’lăng, ting râu xơợng đươi âng đha nuôr, chăp lêy, zư lêy quyền lâng râu liêm crêê  xa nay, la lua crêê âng đha nuôr.

Xay moon ghit 5 pr’hoc kinh nghiệm chr’năp ga măc ooy pa dưr c’rơ đại đoàn kết pa zêng dha nuôr. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn moon: K’đhơợng nhâm lâng t’bhlâng râu k’đhơợng xay âng Đảng năc râu quyết định đoọng Mặt trận k’rong pa zum zâp c’bhuh, bhrợ pa dưr khối đại đoàn kết pa zêng đha nuôr. Coh zâp bh’rợ, hệ thống chính trị năc choom k’đhơợng nhâm  ghit c’lâng bh’rợ “ đha nuôr năc bha lâng”, bhrợ pa dưr c’rơ bhriêl g’lăng, râu  ting xơợng đươi âng đha nuôr, lêy chăp, zư lêy quyền lâng râu liêm crêê la lua âng đha nuôr. Pa bhlâng năc k’đhơợng nhâm ghit c’lâng bh’rợ âng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “bh’rợ n’hâu crêê ha đha nuôr, a hêê t’bhlâng bhrợ. Bh’rợ n’hâu căh crêê lâng đha nuôr, a hêê p’zay g’đach”. Ting Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cr’chăl tươc, bh’rợ âng Mặt trận choom ta hươc tươc k’rơ ooy vel bhươl, ta mêêng xơợng boop p’rá âng dha nuôr; bhrợ k’rơ bh’rợ ch’mêêt lêy, xay moon pa chô, ting pâh liêm choom lâh coh bhrợ pa dưr Đảng, chính quyền liêm ch’ngaach, nhâm k’rơ, zêl lâng cha groong t’tông k’rooch, ta uôh ta ruông. Coh đêêc, c’bhuh cán bộ Mặt trận choom vêy z’hai, bhriêl, lưch loom, trách nhiệm, năl “ta mêêng xơợng đha nuôr moon, moon đha nuôr năl, bhrợ đha nuôr đươi”: Zâp cấp ủy đảng, chính quyền zâp câp, pa zêng hệ thống chính trị năc choom k’đhơợng nhâm ghit cr’noọ pr’chăp âng Hồ Chí Minh n’đăh Đại đoàn kết pa zêng đha nuôr lâng mặt trận pa zum Việt Nam; xơợng bhrợ mr’cơnh c’lâng xa nay: Cách mạng năc bh’rợ âng đha nuôr, tu đha nuôr; bhrợ t’vaih môi trường liêm buôn đoọng đha nuôr pa dưr bh’riêl g’lăng, đơơng chô râu liêm crêê ha k’tiêc k’ruung. Năc choom xơợng bhrợ liêm apêê chính sách pa dưr tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt coh zr’lụ đha nuôr acoon coh, chính sách tôn giáo lâng bh’rợ acoon coh, tôn giáo; p’too moon đha nuôr hêê coh k’tiêc k’ruung n’lơơng pa chăp tươc K’tiêc k’ruung, chroi đoọng bhriêl g’lăng, pr’đơợ đoọng bhrợ pa dưr k’tiêc k’ruung; zooi đoọng g’luh tr’xăl t’mêê, bhrợ pa dưr lâng zư lêy nhâm mâng k’tiêc k’ruung Việt Nam chăp nhêr âng hêê.”

Đhị râu k’đươi moon âng đhr’năng la lua lâng cr’noọ cr’niêng pa dưr nhâm mâng âng Đảng, âng k’tiêc k’rung, bh’rợ p’too moon đha nuôr bh’nhăn bơơn p’ghit lâng tr’xăl t’mêê, bhrợ pa dưr loom dha nuôr pa chăp tươc Đảng, t’bhlâng pa dưr bh’rợ ăt bhrợ liêm ta nih bhlưa Đảng lâng đha nuôr, pa dưr c’rơ ga măc chr’năp âng đha nuôr, bhrợ t’vaih mr’cơnh loom coh bh’rợ cách mạng ga măc bhưah, bhrợ pa dưr lâng xơợng bhrợ liêm choom bh’rợ công nghiệp hóa, hiện đại hóa k’tiêc k’ruung. Phó Trưởng Ban p’too moon đha nuôr Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh k’đươi: Đại hội k’rang tr’xăl tmêê, c’lâng bh’rợ k’đhơợng xay âng Đảng ting c’lâng ha dưr dal z’hai k’dâng đơc l’lăm, c’lâng bh’rợ chr’năp ga măc mâng đanh, c’lâng xa nay âng Đảng crêê tươc bh’rợ xay truih, p’too moon đha nuôr liêm glăp lâng đhr’năng t’mêê. Pa dưr zâp bh’rợ, trách nhiệm mr’cơnh âng pa zêng hệ thống chính trị cơnh lâng bh’rợ p’too moon đha nuôr. Xơợng bhrợ c’lâng xa nay bhrợ pa liêm ra pă, bhrợ têng bộ máy ting bh’rợ ma mach, liêm choom. Pa bhlâng năc, zâp công chức năc la lua clai đhân âng đha nuôr, lưch loom bhrợ têng ha đha nuôr lâng c’bhuh doanh nghiệp, bhrợ đoọng ha hệ thống chính trị, pa bhlâng năc chính quyền zâp câp la lua tu đha nuôr bhrợ têng, ha dưr dal lâh mơ trách nhiệm gương mẫu âng cán bộ đảng viên coh bh’rợ ăt bhrợ lâng đha nuôr:“ Ta luôn ăt đăn lâng dha nuôr, bơơnnăl pr’ăt tr’mông zâp cơnh âng đha nuôr, đợ xa nay âng đha nuôr k’rang tươc đoọng vêy cr’liêng xa nay cắh liêm crêê, moon pa tộc, bhrợ bil đoàn kết, cắh liêm crêê tước pr’ắt bh’rợ âng Đảng lâng đhanuôr. vêy cơ chế chr’nắp liêm đoọng k’đươi zâp đắh c’rơ cóh đhanuôr, k’rang lêy đoọng ha pêê đha rứt zr’nắh k’đhạp, t’bhlâng zêl cha groong đợ râu cắh liêm crêê, bhrợ mốp lết. Zâp cấp uỷ, chính quyền lêy bhrợ pa dưr c’bhúh cán bộ bhriêl ta bách đoọng bhrợ ha đhanuôr, pay cr’noọ bh’rợ têêm ngăn ooy zâp đắh bhiệc k’đươi moon./.

Quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sáng 27/1, các đại biểu thảo luận tại hội trường về những nội dung được đề cập trong Văn kiện trình Đại hội.

  Tại Đại hội, nhiều ý kiến đại biểu nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phải quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm quý báu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định để Mặt trận tập hợp mọi lực lượng, xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Trong mọi hoạt động, hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đặc biệt quán triệt phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, thời gian tới, hoạt động của Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệu quả hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận phải có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, biết "lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin": “Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; thực hiện nhất quán quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước. Cần thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào ta ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực để xây dựng đất nước; ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta”.

Trước đòi hỏi của thực tiễn và mục tiêu phát triển bền vững của Đảng, dân tộc, đất nước, công tác vận động nhân dân càng phải được chú trọng và đổi mới, xây dựng lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo sự đồng lòng trong các phong trào cách mạng rộng lớn, xây dựng và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị: Đại hội quan tâm đổi mới mạnh mẽ, phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo tầm nhìn, chiến lược trong hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phù hợp với tình hình mới. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm đồng bộ của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận. Thực hiện chủ trương kiện toàn sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, mỗi công chức phải thực sự là công bộc của dân, tận tụy phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, làm cho cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp thực sự vì nhân dân phục vụ, nêu cao hơn nữa trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên trong mối quan hệ với nhân dân”: “Thường xuyên sâu sát gần gũi, nắm bắt nhịp sống đa dạng của các tầng lớp nhân dân, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để có nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp kịp thời, nhất là những vấn đề nhạy cảm phức tạp. Qua đó chủ động dự báo đánh giá xu hướng của dư luận xã hội vận động nhân dân nhận thức đúng, chủ động phối hợp chia sẻ để phản bác các thông tin không đúng, luận điệu xuyên tạc, gây mất đoàn kết ảnh hưởng đến quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Có cơ chế tích cực để huy động nguồn lực trong nhân dân, chăm lo cho người nghèo khó khăn, kiên quyết phê phán đấu tranh mạnh mẽ với những biểu hiện thờ ơ vô cảm, nhũng nhiễu. Các cấp ủy, chính quyền phải xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết phụng sự xã hội phục vụ nhân dân,lấy mục tiêu an dân trong các vấn đề chỉ đạo”./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn