Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai. Mười chín tháng Tám, khi quốc dân căm hờn kêu thét. Tiến lên cùng hô: "Mau diệt tan hết quân thù chung!". Mười chín tháng Tám. Ánh sao tự do đưa tới. Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng. Máu pha tươi hồng trên lá cờ bay khắp chốn giang sơn. Người Việt Nam đều thống nhất reo vang lời thề, Mười chín tháng Tám Chớ quên là ngày khởi nghĩa. Hạnh phúc sáng tỏ, non sông Việt Nam.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn