T’cooh Lê Khả Phiêu bêl ahay bhrợ Tổng Bí thứ lâh căh dzợ bêl 2 giờ 52 phút t’ngay 7.8.2020 xang đợ t’ngay jeh k’ăy.

Ting cơnh xa nay tơợ Ban zư lêy c’rơ cán bộ T.Ư, t’cooh Lê Khả Phiêu, xang muy cr’ăy k’ăy, hân đhơ ơy vêy Đảng, Nhà nước, apêê giáo sư, bác sỹ t’bhlâng pa dưah, pr’loong đong lứch loom zư lêy, năc tu t’cooh ta ha, c’rơ đhur, năc lâh căh dzợ bêl 2 giờ 52 phút t’ngay 7.8.2020 đhị Hà Nội, t’cooh ta ha 90 c’moo.

T’cooh Lê Khả Phiêu n’niên t’ngay 27.12.1931 đhị chr’val Đông Khê, chr’hoong Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ađoo ơy ting xay bhrợ bâc xa nay bh’rợ coh Quân đội, k’đhơợng bhrợ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; hàm Thượng tướng (1992)

Ađoo vêy ta bầu bhrợ Tổng Bí thư Ban Chấp hành T. Ư Đảng đhị Hội nghị T.Ư 4- Khoá VIII (C’xêê 12 c’moo 1997). Ađoo công năc đại biểu Quốc hội Khoá X.

Bêl xay bhrợ xa nay bh’rợ Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng (tơợ c’xêê 12.1997 tước c’xêê 4.2001), ađoo ơy đh’rưah lâng apêê coh Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư k’đhơợng xay prang Đảng, pazêng đhanuôr, pazêng quân hêê xay bhrợ liêm choom bâc xa nay bh’rợ ga măc chr’năp coh xa nay bh’rợ tr’xăl t’mêê, xay bhrợ t’bâc xa nay bh’rợ công nghiệp, bhrợ t’mêê k’tiêc k’ruung, bhrợ pa dưr lâng zư lêy k’tiêc k’ruung.

Bh’rợ lướt lêy, c’lêng, lướt lơi t’cooh Lê Khả Phiêu bêl ahay bhrợ Tổng bí thư năc vêy ta xay moon t’tun.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần ở tuổi 90

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần lúc 2 giờ 52 phút ngày 7.8.2020 tại Hà Nội sau thời gian lâm bệnh.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7.8.2020 tại Hà Nội. Hưởng thọ 90 tuổi.

Ông Lê Khả Phiêu sinh ngày 27.12.1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong Quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; hàm Thượng tướng (1992).

Ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng tại Hội nghị T.Ư 4 - Khóa VIII (Tháng 12 năm 1997). Ông cũng là đại biểu Quốc hội Khóa X.

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng (từ tháng 12.1997 đến tháng 4.2001), Ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn