Ninh Kiều, năc quận trung tâm âng thành phố Cần Thơ, nâu đoo năc muy coh bơr vel đong âi bơơn Trung ương Hội Liên hiệp Pân đil Việt Nam chơơih pay tơơp bhrợ pr’đhang “ Pân dil dưr moon ộm vêy trách nhiệm xơợng bhrợ yêm têêm c’lâng p’rang”. Pr’đhang n’nâu năc đọong pa dưr bh’rợ âng hội viên, pan đil coh bh’rợ xay truih, p’too moon ma nưih coh pr’loọng đong lâng đha nuôr xơợng đươi liêm Luật C’lâng p’rang bêl ting pâh lươt coh c’lâng

Nâu đoo năc g’luh prá xay âng pân đil phường An Nghieẹp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ coh chiến dịch tươc ting p’lêêh, t’coó ting đong coh zr’lụ đoọng pay đoọng ta la xay truih xa nay ooy Yêm têm c’lâng xa nay c’lâng boọ. P’căn La Ta Ly, hội viên hội pân đil zr’lụ 2, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều xay moon, n’đhơ âi t’cooh n’đhang a va công dzợ p’zay ting pâh bh’rợ Hội Pân đil đhị vel đong. A av Ta Ly moon, l’lăm năc choom p’too moon ma nưih đong đay, ca coon cha chau coh pr’loọng đong xơợng đươi liêm quy định âng Luật c’lâng p’rang:“ Bêl bhrợ Nghị định 100 căh mơ đanh năc tước pr’luh cr’ay Covid-19 n’đhang coh đâu, pân đil phường công pa zum lâng zâp ban ngành coh phường xay truih, p’too moon zêng; apêê hội viên coh tổ c’bơơch, đợ hội viên coh tổ, c’bhuh lâng n’dhdơ coh pr’loọng đong âng hội viên. Tu cơnh đêêc bêl lươt ooy c’lâng năc đơơng âng apêê bha ar pa tơ, lươt liêm ta nih; căh choom lươt đơơh, boọl plơ căh choom k’đhợợng lươt xe, ha dang đha nuôr hêê looih bh’rợ n’nâu năc râu liêm choom. Râu đâu năc muy râu yêm têêm ha vel đông.”

Pa zêng apêê phường coh vel đong quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ zêng t’đang moon xay truih ooy yêm têêm c’lâng p’rang. Ting p’căn Trần Thụy Kim Ngân, Phó Chủ tịch Hội LH pân đil phường An Nghiệp, tơợ bêl t’đang moon lâng bhrợ k’rơ xay truih ooy yêm têêm c’lâng p’rang, vel đong âi pa xiêr apêê g’luh bhrêy tăh lâng bhrợ lêt Luật C’lâng p’rang. P’căn Ngân đoọng năl, cơnh bêl bơơn đương đơp râu k’đhơợng xay tơợ câp piing, Hội âi bhrợ kế hoạch xay bhrợ tươc ting Chi hội, Tổ hội. Râu choom hơnh deh bh’rợ xay truih ta luôn bơơn đơp râu xơợng đươi liêm ta nih âng apêê hội viên. Tu, bhrêy tăh c’lâng c’tôch năc râu bhrơợng xooc đâu lâng năc apêê hội viên căh ngai rơơm kiêng ma nưih đong đay lươt ding, boọl plơ coh apêê hàng quán xang năc k’đhợơng lươt xe coh c’lâng, bhrợ cr’pân tươc râu yêm têêm. Bh’rợ xay truih coh cr’chăl pr’luh cr’ay Covid năc vêy u xiêr n’đhang tu tr’xăl c’lâng bh’rợ xay truih tu cơnh đêêc chô đơơng pa bhlâng liêm choom: “Râu t’mêê coh bh’rợ xay truih p’too moon yêm têêm c’lâng p’rang, tu cr’đơơng âng pr’luh cr’ay Covid n’đhơ công dzợ zư đơc bh’rợ xay truih n’đhang tu căh k’rong bâc ma nưih. Tu cơnh đêêc bh’rợ xay truih k’noọ tươc, năc vêy bhrợ bâc bh’rợ đhị apêê bh’rợ câu lạc bộ coh vel đong đoọng p’têêt pa zum moot apêê g’luh giao lưu, pa prá chuyên đề đọong bhrợ t’vaih râu bhui har lâh đoọng bh’rợ xay truih ptoo moon đhộ bhưah lâh.”

P’căn Nguyễn Thị Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp pân đil quận Ninh Kiều đoọng năl, zâp c’moo Quận hội bhrợ pa ghit apêê cr’liêng xa nay xay truih, k’dhơợng xay Hội cơ sở t’bhlâng  xay truih ooy bh’rợ k’đhơợng nhâm yêm têêm c’lâng p’rang coh vel đong quận. coh đêêc, p’too moon zâp cấp hội tr’xăl c’lâng bh’rợ xay truih coh cr’chăl pr’luh cr’ay Covid-19 đhị mạng xã hội Facebook lâng zalo đoọng xay truih loon đơơh tươc zâp câp hội lâng cán bộ, hội viên, zâp ngai pân đil coh vel đong. Bh’rợ pa zum lâng apêê ngành chức năng coh vel đong ta luôn bơơn k’đhơợng nhâm liêm choom cơnh zâp c’moo Quận hội ta uôn pa zum lâng Ban yêm têêm c’lâng p’rang âng quận đoọng bhrợ hội thi cơnh lâng pr’đơc “ Pân đil lâng yêm têêm c’lâng p’rang.”: “ Knoọ tươc, quận Hội vêy t’bhlâng k’đhơợng xay ha zâp câp hội; k’đhơợng nhâm lâng xơợng bhrợ liêm choom apêê pr’đhang bh’rợ ooy yêm têêm c’lâng p’rang. Đh’rưah lâng n’năc, bhrợ k’rơ bh’rợ xơợng bhrợ pr’đhang bh’rợ “ Pân đil dưr moon ộm vêy trách nhiệm xơợng bhrợ yêm têêm c’lâng p’rang” đhị 11 phường. Lâng công năc cớ t’bhlâng xay truih tươc cán bộ hội viên choom bhrợ têng ta luôn lâh mơ đoọng ha zâp hội viên, pân đil zêng ma năl crêê lâng ha dưr dal c’năl bhrợ têng liêm yêm têêm c’lâng p’rang.”

  Tươc cr’chăl n’nâu, apêê pr’đhang ooy Yêm têêm c’lâng xa nay âi bơơn bhrợ t’bhưah prang apêê phường côh vel đong thành phố Cần Thơ moon pa zum lâng quận Ninh Kiều moon la lay, đoọng ha dưr dal bh’rợ âng Hội pân đil ting pâh k’đhơợng zư yêm têê, c’lâng prang, chroi đoọng bhrợ pa xiêr bhrêy tăh c’lâng p’rang coh vel đong./.

Cần Thơ: Phát huy vai trò tích cực

của phụ nữ trong tuyên truyền ATGT

                                                                                                                            Thanh Tú

Ninh Kiều là quận trung tâm của thành phố Cần Thơ. Đ,ây là một trong hai địa phương đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn triển khai mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT”. Mô hình này nhằm phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người thân trong gia đình và cộng đồng chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. 

Đó là cuộc trò chuyện của phụ nữ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trong chiến dịch đến từng ngõ, gõ từng nhà trong khu vực để cấp phát tờ rơi tuyên truyền thông tin về An toàn Giao thông (ATGT) đường bộ. Bà Lê Ta Ly, hội viên phụ nữ khu vực 2, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều chia sẻ, tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn nhiệt tình tham gia phong trào Hội Phụ nữ tại địa phương. Bà Ta Ly nói, trước tiên phải động viên, nhắc nhở người thân, con cháu trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành tốt quy định của Luật giao thông: “Khi mà ra Nghị định 100 không bao lâu tới dịch bệnh Covid – 19 nhưng mà ở đây, hội phụ nữ phường cũng kết hợp với tất cả các ban ngành trong phường tuyên truyền, vận động hết; các hội viên trong tổ tiết kiệm, những hội viên trong các tổ, nhóm và ngay cả trong gia đình của hội viên. Nên khi đi ra đường chú ý mang theo các giấy tờ xe, chạy phải bảo đảm tốc độ; giảm thiểu vụ say xỉn chạy ngoài đường nếu người dân mình hình thành thói quen này tốt thôi. Cái này là một an toàn lớn cho xã hội.”

Hiện hầu hết các phường trên địa bàn quân Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đều phát động tuyên truyền về ATGT. Theo bà Trần Thụy Kim Ngân, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường An Nghiệp, từ khi phát động và đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT, địa bàn đã giảm thiểu các vụ tai nạn  và vi phạm Luật Giao thông. Bà Ngân cho biết, ngay khi tiếp nhận chỉ đạo từ cấp trên, Hội đã lập kế hoạch triển khai đến từng Chi hội, Tổ hội. Đáng ghi nhận hoạt động tuyên truyền luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên. Bởi vì, tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối hiện nay và chính các hội viên không một ai mong muốn người thân của mình la cà, say xỉn ở các hàng quán rồi điều khiển phương tiện trên đường, gây nguy hiểm đến tính mạng. Hoạt động tuyên truyền trong giai đoạn dịch bệnh Covid có phần hạn chế nhưng do thay đổi phương thức tuyên truyền nên hiệu quả mang lại rất tích cực: “Điểm mới trong công tác tuyên truyền ATGT, do ảnh hưởng của dịch Covid mặc dù vẫn giữ công tác tuyên nhưng do không tập hợp đông các hội viên. Nên  công tác tuyên truyền sắp tới, sẽ tổ chức nhiều hoạt động thông qua các mô hình, câu lạc bộ tại địa phương để lồng ghép vào những buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề để tạo không khí sôi nổi hơn để công tác tuyên truyền sâu rộng hơn.  

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều cho biết, hàng năm Quận hội cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền, chỉ đạo Hội cơ sở tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn quận. Trong đó, khuyến khích các cấp hội thay đổi phương thức tuyên truyền trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 thông qua mạng xã hội facebook và zalo để thông tin kịp thời đến các cấp hội và cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ trên địa bàn. Công tác phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn luôn được duy trì hiệu quả như, hằng năm Quận hội thường xuyên phối hợp với Ban ATGT của quận để tổ chức hội thi với chủ đề “Phụ nữ với an toàn giao thông”: “Sắp tới, quận Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các cấp hội; duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình về ATGT. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT” tại 11 phường. Và cũng tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ hội viên phải thực hiện thường xuyên hơn để cho mỗi hội viên, phụ nữ đều nhận thức đúng và nâng cao được ý thức tự giác thực hiện tốt ATGT.”

Đến thời điểm này, các mô hình về ATGT đã được nhân rộng ra khắp các phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung và quận Ninh Kiều nói riêng, nhằm nâng cao vai trò của Hội phụ nữ tham gia giữ gìn trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu TNGT xảy ra trên địa bàn./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn