Hội nghị triển khai Kế hoạch Quốc gia phòng chống cúm gia cầm 2019-2025

        Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức Hội nghị "Triển khai Kế hoạch Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025".

        Kế hoạch Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 nhằm kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh cúm gia cầm xảy ra và lây lan diện rộng. Chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống. Đồng thời tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh, qua đó góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của cúm gia cầm đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực và các hoạt động thương mại của Việt Nam.

        Các mục tiêu cụ thể gồm: tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Ngăn chặn không để các nhánh, các chủng vi rút mới nguy hiểm xâm nhiễm và lây lan rộng ở Việt Nam. Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. Xây dựng thành công các vùng, chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới, nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm, sản phẩm của gia cầm. Góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh cúm gia cầm ở người do nhiễm các chủng vi rút cúm nguy hiểm H5 và H7./.

(Ảnh: Kinhtedothi)

Bh’rợ prá xay bhrợ cr’noỌ bh’rợ k’tiếc k’ruung zâl cha groong cúm cóh a tứch a đha cr’chăl 2019 – 2025.

Bộ Nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc bhươl cr’noon t’mêê bhrợ têng bh’rợ prá xay: Xay bhrợ cr’noỌ bh’rợ k’tiếc k’ruung zâl cha groong cúm cóh a tứch a đha cr’chăl 2019 – 2025.

Cr’noon bh’rợ âng k’tiếc k’ruung zâl cha groong cúm cóh a tứch a đha cr’chăl 2019 – 2025 nắc đoọng zâl cha groong cắh đớc pr’lúh cúm a tứch a đha dưr váih lâng trơơi boọ bấc ooy. Đơớh loon bơơn lêy, moon pa rơớt lâng vêy bh’rợ zâl cha groong. Ting n’nắc bhrợ t’váih pr’đơợ đoọng ha bh’rợ xay bhrợ liêm choom pazêng zr’lụ, pazêng cơ sở băn a tứch a đha doọ choom váih pr’lúh, tơợ đêếc pa xiêr rau cắh liêm crêê âng cúm a tứch a đha lâng c’rơ âng zập ngai, rau têêm ngăn âng chr’na đha nắh lâng bh’rợ tr’câl tr’bhlêy âng Việt Nam.

Pazêng cr’noọ bh’rợ pazêng vêy: bhrợ têng ch’mêết lêy pr’lúh cr’ăy, đơớh loon bơơn lêy, zâl t’bil lơi pazêng zr’lụ váih pr’lúh lâng cắh đớc pr’lúh trơơi boọ bấc ooy. Zâl cha groong cắh choom đớc pazêng n’đắh, pazêng rau vi rút t’mêê cắh liêm crêê mót lâng trơơi boọ cóh Việt Nam. Bhrợ têng bh’rợ tiêm zâl cha groong bơơn m’bứi bhlâng 80% cóh pazêng a tứch a đha ng’tiêm, liêm crêê chr’na đha nắh doọ crêê pr’lúh ting cơnh xa nay p’too moon âng Tổ chức Thú y bha lang k’tiếc, đoọng crêê cơnh đhr’năng đươi dua cóh k’tiếc k’ruung lâng đơơng pa câl a tứch a đha ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng. Chrooi đoọng pa xiêr cắh cậ cắh đớc dưr váih pazêng rau pr’lúh cúm a tứch a đha cóh manuýh tu crêê pazêng rau vi rút cúm ngân cơnh H5 lâng H7./.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn