Đợ c’moo hanua, bhrợ têng cơnh c’lâng xa nay chr’nắp âng Đảng đắh bh’rợ acoon cóh, mưy bh’rợ, chính sách k’rong bhrợ, zooi zúp pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai bơơn pa glúh lâng xay bhrợ. Tu cơnh đêếc, zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai âng hêê nắc ơy vêy râu tr’xăl, pa dưr pa xớc k’rơ.

T’coóh Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ chính sách, Ủy ban acoon cóh đoọng năl, tơợ ahay tước đâu, Đảng ta luôn lêy chắp bh’rợ acoon acoon cóh. Tơợ c’lâng bh’rợ chr’nắp đắh bh’rợ acoon cóh, Đảng hêê ơy pa glúh đợ cr’liêng xa nay chr’nắp âng chính sách acoon cóh cơnh chính sách đắh pa dưr pa xớc kinh tế zr’lụ đhanuôr acoon cóh, lấh mơ nắc đợ vel đông cơnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây truíh toor biển miền Trung, Tây Nam Bộ đoọng pa dưr râu c’rơ chr’nắp âng zâp zr’lụ đhanuôr acoon cóh pazưm lâng c’lâng bh’rợ pa dưr pa xớc zr’nưm âng prang k’tiếc k’ruung, chính sách xã hội pazưm ooy zâp đắh bhiệc giáo dục-đào tạo, văn hoá, y tế... chính sách crêê tước quốc phòng, an ninh, đoọng pa dưr pa liêm vel đông c’lâng bh’rợ, bhrợ liêm choom đắh bhiệc đoàn kết acoon cóh đhị c’lâng toàn cầu hoá.

Ting cơnh xay moon đhị Đại hội Đại biểu zâp acoon cóh g’lúh 2 c’moo 2020 âng Ủy ban acoon cóh, tơợ c’moo 2010 tước đâu, đợ mơ pr’loọng đha rứt zr’lụ đhanuôr acoon cóh, k’coong ch’ngai xiêr 2-3% đhị mưy c’moo. Prang k’tiêc k’ruung xoọc vêy lấh 1.000 chr’val zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai bơơn chuẩn vel bhươl t’mêê. Đợ mơ cán bộ, công chức, viên chức nắc manứih acoon cóh bơơn mơ 14,5%, ooy đâu k’đhơợng bhrợ bha lâng zâp cấp bơơn 17,2%/. Xoọc đâu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng apêê acoon cóh khoá 12 nắc 17 cha nặc, bơơn 8,5%./.

Bhrợ pa dưr pa xớc nhâm mâng zr’lụ đhanuôr acoon cóh-C’lâng xa nay liêm chr’nắp âng Đảng đắh bh’rợ acoon cóh

Đợ c’moo hanua, bhrợ têng cơnh c’lâng xa nay chr’nắp âng Đảng đắh bh’rợ acoon cóh, mưy bh’rợ, chính sách k’rong bhrợ, zooi zúp pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai bơơn pa glúh lâng xay bhrợ. Tu cơnh đêếc, zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai âng hêê nắc ơy vêy râu tr’xăl, pa dưr pa xớc k’rơ.

T’coóh Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ chính sách, Ủy ban acoon cóh đoọng năl, tơợ ahay tước đâu, Đảng ta luôn lêy chắp bh’rợ acoon acoon cóh. Tơợ c’lâng bh’rợ chr’nắp đắh bh’rợ acoon cóh, Đảng hêê ơy pa glúh đợ cr’liêng xa nay chr’nắp âng chính sách acoon cóh cơnh chính sách đắh pa dưr pa xớc kinh tế zr’lụ đhanuôr acoon cóh, lấh mơ nắc đợ vel đông cơnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây truíh toor biển miền Trung, Tây Nam Bộ đoọng pa dưr râu c’rơ chr’nắp âng zâp zr’lụ đhanuôr acoon cóh pazưm lâng c’lâng bh’rợ pa dưr pa xớc zr’nưm âng prang k’tiếc k’ruung, chính sách xã hội pazưm ooy zâp đắh bhiệc giáo dục-đào tạo, văn hoá, y tế... chính sách crêê tước quốc phòng, an ninh, đoọng pa dưr pa liêm vel đông c’lâng bh’rợ, bhrợ liêm choom đắh bhiệc đoàn kết acoon cóh đhị c’lâng toàn cầu hoá./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn