Tỉnh Quảng Ngãi vêy lâh 50 % đhăm đac k’rong coh apêê chr’hoong da ding ca coong, đha nuôr xooc bhrợ têng, băn a xiu đac toọm bâc bhlâng năc apêê a xiu diêu hồng, a xiu trê, a xiu lăng, a xiu zing. C’moo đâu, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi pa zum lâng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 2 chr’hoong Sơn Hà lâng Ba Tơ tơợp xay bhrợ pr’đhang băn a xiu thát lát coh rôh đhị apêê a boc đac. Apêê pr’loọng dha nuor ting pâh pr’đhang bơơn zooi đoọng 100% m’ma, ch’na lâng z’nươu tr’hâu. Đoọng zooi đha nuôr k’đhơợng nhâm ooy quy trình, kỹ thuật băn a xiu thát lát côh rôh, Trung tâm Khuyến nông âi pa choom đoọng kỹ thuật ha 50 cha năc đha nuôr ting pâh. T’cooh Ngô Hữu Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chr’hoong Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đoọng năl: Ahêê choom chơơih pay a xiu mr’cơnh. Chơơih pay a xiu coh apêê đhị vêy chr’năp đoọng choom ch’mêệt lêy pr’luh cr’ay. Ha dang cơnh ahêê chơơih pay m’ma a xiu liêm năc ahêê bơơn 35% liêm choom bêl băn a xiu./.

Quảng Ngãi: Nuôi cá lòng hồ thủy điện ở huyện miền núi đạt hiệu quả cao

         Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 50% diện tích mặt nước tập trung ở các huyện miền núi, người dân đang khai thác, nuôi cá nước ngọt chủ yếu là các loại cá diêu hồng, cá trê, cá lăng, cá chình. Năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 2 huyện Sơn Hà và Ba Tơ triển khai mô hình thử nghiệm nuôi cá thát lát thương phẩm trong lồng trên các lòng hồ thủy lợi, thủy điện. Các hộ nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% con giống, thức ăn và thuốc, hóa chất. Để giúp bà con nông dân nắm vững về quy trình, kỹ thuật nuôi cá thát lát thương phẩm trong lồng, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 50 lượt nông dân trong và ngoài mô hình. Ông Ngô Hữu Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chúng ta phải chọn cá đồng đều. Chọn cá ở những nơi có cá giống uy tín để đảm bảo kiểm soát được nguồn dịch bệnh. Nếu như chúng ta chọn tốt được giống cá tốt thì chúng ta chiếm được hơn 35% thắng lợi khi nuôi cá./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn