Tợơ lêy cha mệêt đhị hiện trường, k’bhuh Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam năl ghit 2 zr’lụ crâng đhị chr’val da ding ca coong Trà Giác, chr’hoong Bắc Trà My vêy lâh 5ha crâng ta pa hư.

        T’ngay 1/7, Hạt Kiểm lâm chr’hoong Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đoọng năl, t’mêê vêy báo cáo bh’nơơn lêy cha mệêt bhiệc pa hư crâng lết xa nay đhị vel 3, chr’val Trà Giác.

        Ting cơnh xa nay xay moon, t’ngay 18/6, Hạt Kiểm lâm chr’hoong Bắc Tà My bơơn lêy tu bhiệc pa hư crâng lết xa nay dưr vaih đhị khoảnh 1, tiểu khu 813 âng vel 3, chr’val Trà Giác. Xang đếêc, Hạt Kiểm lâm chr’hoong Bắc Trà My pa zưm lâng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an chr’hoong, Viện Kiểm soát nhân dân chr’hoong, Ban k’đhợơng lêy crâng gmrâng chr’hoong Bắc Trà My lâng UBND chr’val Trà Giác lêy cha mệêt hiện trường. Bh’nơơn lêy cha mệêt đoọng lêy vêy 2 zr’lụ crâng g’mrâng crêê ta pa hư.

        Hạt kiểm lâm chr’hoong Bắc Trà My xoọc pa zưm lâng apêê cơ quan chức năng lêy cha mệêt, bhrợ ghit tu bhiệc pa hư crâng lết xa nay n’têh./.

Hơn 5ha rừng ở Quảng Nam bị tàn phá

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam xác định 2 khu vực rừng ở xã miền núi Trà Giác, huyện Bắc Trà My có hơn 5 héc ta rừng bị tàn phá.

Ngày 1/7, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra việc phá rừng trái pháp luật tại thôn 3, xã Trà Giác.

Theo nội dung báo cáo, ngày 18/6, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My phát hiện vụ phá rừng trái phép xảy ra tại khoảnh 1, tiểu khu 813 thuộc thôn 3, xã Trà Giác. Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, BQL rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My và UBND xã Trà Giác kiểm tra hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy có 2 khu vực rừng tự nhiên bị tàn phá.

Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ phá rừng trái phép trên./.

                                                                          (Theo VTC News)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn