UBND tỉnh Quảng Nam t’mêê đoọng ooy Công ty cổ phần bhai Quảng Nam bhrợ têng dự án Trung tâm đương đớp, pazao đoọng công nghệ lâng bhrợ têng hàng thủ công mỹ nghệ dâu, tằm, tơ lụa, n’đooh a dooh đhị zr’lụ tỉnh lâng pazêng zên bhrợ têng lâh 391 tỷ đồng.

Dự án năc vêy ta bhrợ têng đhị zr’lụ công nghiệp Thương Tín, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Zập c’moo đơn vị năc bhrtợ têng k’dâng 500 r’bhâu m2 bhai lâng 50 r’bhâu m2 n’đooh a dooh; ih lâng xrặ cha năm coh bhai mơ 35% đợ bhai vêy ta taanh. Lâh n’năc, dự án năc vêy bh’rớ đương đơp, pazao đoọng công nghệ pa lech cr’liêng tằm Nhật Bản đoọng chô đơơng ooy pazêng zr’lụ choh bhrợ dâu tằm coh tỉnh Quảng Nam cơnh chr’val Điện Quang (Điện Bàn) lâng apêê chr’hoong Đại Lộc, Duy Xuyên./.

Quảng Nam: Triển khai dự án Trung tâm tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận cho Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam triển khai đầu tư dự án Trung tâm tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ dâu, tằm, tơ lụa, thổ cẩm truyền thống trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí đầu tư hơn 391 tỷ đồng.

Dự án sẽ được triển khai xây dựng tại Cụm công nghiệp Thương Tín, P. Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Mỗi năm đơn vị sẽ sản xuất khoảng 500.000 m2  vải lụa và 50.000 m2 thổ cẩm; thêu và vẽ thủ công trên lụa 35% sản phẩm tơ lụa. Ngoài ra, dự án còn có chức năng tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất trứng giống tằm của Nhật Bản để đưa về các vùng sản xuất dâu tằm trong tỉnh Quảng Nam như xã Điện Quang (Điện Bàn) và các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn