Ban Acoon coh tỉnh Bình Định t’mêê đoọng 13 bộ chiing goong đoọng 13 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú bán trú coh vel đong tỉnh.

Chr’hoong Vĩnh Thạnh năc vel đong tr’nơơp bơơn Ban Acoon coh tỉnh Bình Định tơơp chơơih pay xay bhrợ Bh’rợ xa nay zooi đoọng chiing goong ha pêê trường Phổ thông Dân tộc nội trú – bán trú, xang n’năc vêy xay bhrợ tươc apêê chr’hoong An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân. Bh’rợ pa đớp đoọng đợ ching goong ha pêê trường za nươr đhị pr’đơợ chiing goong âng ting c’bhuh acoon coh cơnh Ba Na, Chăm, H’re..., vêy a coon a đhi acoon coh ting pa choom. Lâh đoọng chiing goong, Ban Acoon coh tỉnh Bình Định dzợ pa zum lâng nhà trường, apêê ngai t’cooh ga rưah năl n’đăh chiing goong coh apêê vel đong pa choom đoọng ng’cơnh tâm goong, n’toong chiing pa zum ooy apêê bh’rợ xa nay coh trường chiing goong âng ting c’bhuh acoon coh. L’lăm đêêc, Ban acoon coh tỉnh Bình Định công âi đọong 119 bêệ chiing goong ha 119 vel đha nuôr acoon coh coh vel đong tỉnh Bình Định./.

Tặng cồng chiêng cho học sinh các Trường PT Dân tộc nội trú Bình Định

          Ban Dân tộc tỉnh Bình Định vừa tặng 13 bộ cồng chiêng cho 13 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú bán trú trên địa bàn tỉnh.

          Huyện Vĩnh Thạnh là địa phương đầu tiên được Ban Dân tộc tỉnh Bình Định chọn làm điểm triển khaiChương trình hỗ trợ cồng chiêng cho các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú- bán trú, sau đó sẽ triển khai ra các huyên An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân. Việc trao tặng số cồng chiêng cho các trường dựa trên đặc điểm cồng chiêng của từng dân tộc như Ba Na, Chăm, H’re.., có con em dân tộc đó theo học. Ngoài tặng cồng chiêng, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định còn phối hợp với nhà trường, các nghệ nhân, già làng ở các địa phương truyền dạy kỹ thuật đánh chiêng, lồng ghép vào các chương trình học ở trường và trong làng. Qua đó, góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa cồng chiêng của từng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định cũng đã tặng 119 bộ cồng chiêng cho 119 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn